Osteosinteza centromedulară zăvorîtă în fracturile diafizare ale oaselor tubulare lungi
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
6 0
SM ISO690:2012
PORCESCU, Anastasia; DARCIUC, Mihail; BEŢIŞOR, Alexandru; TOCARCIUC, Vitalie; GHERGHELEGIU, Alexandru. Osteosinteza centromedulară zăvorîtă în fracturile diafizare ale oaselor tubulare lungi. In: Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină . 2012, nr. 3(42), pp. 69-70. ISSN 1729-8687.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Numărul 3(42) / 2012 / ISSN 1729-8687

Osteosinteza centromedulară zăvorîtă în fracturile diafizare ale oaselor tubulare lungi

Osteosynthesis of intramedullary blocated nail in the fracture of shin longe bones

Остеосинтез эндомедулярными блокированными стержнями при переломах длинных трубчатых костей


Pag. 69-70

Porcescu Anastasia1, Darciuc Mihail1, Beţişor Alexandru1, Tocarciuc Vitalie2, Gherghelegiu Alexandru2
 
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Medicină Urgentă
 
Disponibil în IBN: 19 mai 2020


Rezumat

Research analyzes results of surgical treatement of 102 patients which were treated in section Orthopaedics of CNŞPMU over the years 20102012 using a intramedullary nailing the method of solving the long tubular bone shaft fractures.

В данной работе отражаются результаты хирургического лечения 102 больных, которые были оперированы в отделении о р т о п е д и и п р и Б о л ь н и ц е скорой медицинской помощи в течение 2010-2012 годов, у которых для решения переломов длинных трубчатых костей был использован метод остеосинтеза эндомедулярными блокированными стержнями.