Oсновные повреждения при политравме
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
8 1
Ultima descărcare din IBN:
2020-05-26 04:48
SM ISO690:2012
КУСТУРОВ, Владимир; КУСТУРОВА, Анна. Oсновные повреждения при политравме. In: Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină . 2012, nr. 3(42), pp. 64-66. ISSN 1729-8687.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Numărul 3(42) / 2012 / ISSN 1729-8687

Oсновные повреждения при политравме

The dominant injuries in the polytraumatism

Leziunile dominante în fracturile multiple


Pag. 64-66

Кустуров Владимир, Кустурова Анна
 
Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану
 
Disponibil în IBN: 19 mai 2020


Rezumat

Multiple injuries of the musculoskeletal system associated with the viscera lesions create critical conditions for the patients. Objective diffi culties are often meeted at the fi rst step examination, in solving diagnostic and treatment problems. The primary task is to determine the dominant injury, the sequence of actions in the preoperative period and sequence of surgical interventions, conformity assessment of compensatory and adaptive capacity of the organism, predicting complications and outcomes – all these increase the effectiveness of treatment.

Fracturile multiple ale sistemului locomotor în asociere cu leziuni ale organelor interne creează condiţii critice pentru pacienţi. La etapa de evaluare iniţială deseori se întâlnesc difi cultăţi obiective pentru acţiunile de diagnostic şi curative. Sarcina principală este de a determina leziunea dominantă, o secvenţă de acţiuni în perioada preoperatorie şi de intervenţii chirurgicale, evaluarea capacităţii de compensare şi adaptare a unui organism, prognozarea dezvoltării complicaţiilor şi rezultatelor tratamentului, care toate duc la creşterea efi căcităţii tratamentului.