Banca de tesuturi şi celule umane: istoric, actualităţi şi perspective
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
27 0
SM ISO690:2012
NACU, Viorel; BACIU, Ion; TARAN, Anatolie; COCIUG, Adrian. Banca de tesuturi şi celule umane: istoric, actualităţi şi perspective. In: Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină . 2012, nr. 3(42), pp. 55-57. ISSN 1729-8687.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Numărul 3(42) / 2012 / ISSN 1729-8687

Banca de tesuturi şi celule umane: istoric, actualităţi şi perspective

Tissue and cellular bank: history, actualities and perspectives

Банк человеческих тканей и клеток: история, актуальность и перспективы


Pag. 55-57

Nacu Viorel1, Baciu Ion2, Taran Anatolie1, Cociug Adrian2
 
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Spitalul Clinic Republican de Traumatologie şi Ortopedie
 
Disponibil în IBN: 19 mai 2020


Rezumat

The article presents the literary review on the problems of the human tissue and cells banking and transplantation, the history of the human tissue banking and cellular transplantation in Moldova. The global and national priority directions in human tissue engineering and cells transplantation are shown.

Статья представляет собой обзор актуальных проблем, связанных с консервацией и трансплантацией клеток и тканей, истории консервации и трансплантации клеток и тканей в Молдове. Также изложены современные мировые и национальные тенденции в тканевой инженерии и клеточной трансплантации.

Cuvinte-cheie
human tissue, tissue banking, stem cells.,

человеческие ткани, консервация тканей, стволовые клетки