Pagini din istoria Traumatologiei şi Ortopediei autohtone: aportul lui Nicolae Testemiţanu
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
91 0
SM ISO690:2012
MARIN, Ion. Pagini din istoria Traumatologiei şi Ortopediei autohtone: aportul lui Nicolae Testemiţanu. In: Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină . 2012, nr. 3(42), pp. 52-54. ISSN 1729-8687.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Numărul 3(42) / 2012 / ISSN 1729-8687

Pagini din istoria Traumatologiei şi Ortopediei autohtone: aportul lui Nicolae Testemiţanu

Pages from the autochtonous history of Traumatology and Orthopedy: contribution of Nicolae Testemiţanu

Страницы из истории отечественной травматологии и ортопедии в Республике Молдова: вклад Н. Тестемицану


Pag. 52-54

Marin Ion
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 19 mai 2020


Rezumat

The contribution of Nicolae Testemiţanu to establish and development of Traumatological and Orthopedical service in the Republic of Moldova are presented. As a director of the Republican Clinical Hospital, later Rector of the Medical Institute, Minister of Health, he has contributed directly to the establishment of Traumatological and Orthopedical service in the republic: to opening the fi rst specialized department (1959), to the inauguration of Traumatology and Orthopedy Chair (1962), to the establishment of the Republican Clinical Hospital of Traumatology and Orthopedy (1964), to the training of specialists in this fi eld etc.

Представлена роль Николая Тестемицану в развитии травматологии и ортопедии в Республике Молдова. Будучи главным врачом РКБ, позже ректором КГМИ, министром здравоохранения непосредственно участвовал в создании данной службы: открытие первого травматологического отделения (1959), организация Кафедры травматологии и ортопедии (1962), строительство Республиканской клинической больницы травматологии и ортопедии (1964), подготовка кадров для специализированных учреждений республики и др.