Catedra Ortopedie şi Traumatologie la jubileul de 50 de ani de la fondare: istorie, realizări şi perspective
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
67 0
SM ISO690:2012
GORNEA, Filip. Catedra Ortopedie şi Traumatologie la jubileul de 50 de ani de la fondare: istorie, realizări şi perspective. In: Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină . 2012, nr. 3(42), pp. 48-51. ISSN 1729-8687.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Numărul 3(42) / 2012 / ISSN 1729-8687

Catedra Ortopedie şi Traumatologie la jubileul de 50 de ani de la fondare: istorie, realizări şi perspective

Department of Orthopedics and Traumatology at the jubilee of 50-th anniversary: history, achievements and prospects

50-летний юбилей Кафедры Ортопедии и Травматологии: история, успхи и перспективы


Pag. 48-51

Gornea Filip
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 19 mai 2020


Rezumat

This department was initiated and founded by a great personality Nicolae Testemitanu 50 years ago, also the national school in orthopedics and traumatology was created, it has participated in the formation of an effective system of orthopedics and traumatology service in the country with beautiful successes, it continues students, residents, and physicians trenning, improving doctors performance on this specialty.

За 50-летнюю историю своей деятельности кафедра, созданная проф. Николае Тестемицану, основала национальную школу ортопедов-травматологов, содействовала формированию стройной системы службы ортопедии и травматологии в стране и успешно продолжает подготовку студентов, резидентов и усовершенсвование врачей по данной специальности.