Variante de dezvoltare a reţelei de transport a Moldovei la funcţionarea în paralel cu sistemul energetic al Ucrainei
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
529 2
Ultima descărcare din IBN:
2018-08-17 06:40
SM ISO690:2012
CALININ, Lev; ZAIŢEV, Dmitrii; TÎRŞU, Mihai; GOLUB, Irina. Variante de dezvoltare a reţelei de transport a Moldovei la funcţionarea în paralel cu sistemul energetic al Ucrainei. In: Problemele Energeticii Regionale. 2012, nr. 1(18), pp. 24-34. ISSN 1857-0070.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Problemele Energeticii Regionale
Numărul 1(18) / 2012 / ISSN 1857-0070

Variante de dezvoltare a reţelei de transport a Moldovei la funcţionarea în paralel cu sistemul energetic al Ucrainei

Pag. 24-34

Calinin Lev, Zaiţev Dmitrii, Tîrşu Mihai, Golub Irina
 
Institutul de Energetica al AŞM
 
Disponibil în IBN: 30 noiembrie 2013


Rezumat

Статья посвящена анализу сценариев развития транспортных сетей Молдовы при параллельной работе с Украинской энергосистемой, а также исследованию целесообразности и технической эффективности предлагаемых вариантов при отсутствии синхронной связи с ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators For Electricity).

Articolul prezintă analiza scenariilor de dezvoltare a reţelelor de transport a Republicii Moldova la funcţionarea în paralel cu sistemul electroenergetic al Ucrainei, precum şi cercetarea rentabilităţii şi eficienţei tehnice a variantelor propuse în lipsa conexiunii sincrone cu ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators For Electricity).

The paper focuses on the analysis of possible scenarios for the future development of power transmission of Moldavian Power System in parallel operation with the Power System of Ukraine. In this case the problem is considered in the absence of synchronous connection with ENTSO-E.

Cuvinte-cheie
linie de transport a energiei electrice, regim normal,

pierderi de putere