Particularităţile clinico-evolutive şi epidemiologice ale meningitelor aseptice
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
345 1
Ultima descărcare din IBN:
2021-06-08 12:41
SM ISO690:2012
COJOCARU, Stela; CONDREA, Elena; POPOVICI, Raisa; HODOROGEA, Lilia; MUSTEAŢĂ, Tatiana; CHIRIACOV, Galina; NAGÎŢ, Angela; POTÎNG-RAŞCOV, Valentina. Particularităţile clinico-evolutive şi epidemiologice ale meningitelor aseptice. In: Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină . 2012, nr. 5(44), pp. 178-181. ISSN 1729-8687.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Numărul 5(44) / 2012 / ISSN 1729-8687 /ISSNe 2587-3873

Particularităţile clinico-evolutive şi epidemiologice ale meningitelor aseptice

Evolution and clinical-epidemiological characteristics of aseptic meningitis

Клинико-эпидемиологические особенности асептического менингита


Pag. 178-181

Cojocaru Stela1, Condrea Elena1, Popovici Raisa2, Hodorogea Lilia2, Musteaţă Tatiana2, Chiriacov Galina2, Nagîţ Angela2, Potîng-Raşcov Valentina1
 
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Spitalul Clinic Republican de Boli Infecţioase „Toma Ciorbă“
 
Disponibil în IBN: 18 mai 2020


Rezumat

A high incidence of the aseptic meningitis was diagnosed in 2008, during cold season, in the 15-25 years old persons. Meningitis remains undiagnosed in the majority of cases during the pre-hospital stage. Aseptic meningitis evolved usually in the moderate severity form. The severity of the disease direct correlate with the patient’s age, and didn’t correlate with the level of leucocytes in the CSF. The etiology of the aseptic meningitis remains undiagnosed.

Высокая заболеваемость асептическим менингитом была отмечена в 2008 году, зимой, у пациентов 15-25 лет. Менингит оставался не выявленным в большинстве случаев на догоспитальном этапе. Болезнь протекала чаще всего в среднетяжелой форме. Тяжесть заболевания прямо корелировала с возрастом пациентов, но не зависела от уровня лейкоцитов в СМЖ. Этиология асептических менингитов остается не выявленной.

Cuvinte-cheie
aseptic meningitis, serous meningitis, Diagnosis, symptoms, treatment,

асептический менингит, серозный менингит, диагноз, симптомы, лечение