Diferenţe în evoluţia clinică a erizipelului la tineri în comparaţie cu evoluţia la persoanele de vârstă medie şi înaintată
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
52 0
SM ISO690:2012
IAROVOI, Liviu; ANDRIUŢA, Constantin; POPOVICI, Raisa; COJUHARI, Lilia; MALCOCI, Svetlana. Diferenţe în evoluţia clinică a erizipelului la tineri în comparaţie cu evoluţia la persoanele de vârstă medie şi înaintată. In: Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină . 2012, nr. 5(44), pp. 147-149. ISSN 1729-8687.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Numărul 5(44) / 2012 / ISSN 1729-8687

Diferenţe în evoluţia clinică a erizipelului la tineri în comparaţie cu evoluţia la persoanele de vârstă medie şi înaintată

Differences in clinical evolution of erysipelas in young compared with middle-aged people and advanced

Различия в клиническом течении рожи у молодых по сравнению с течением у людей среднего возраста и пожилых


Pag. 147-149

Iarovoi Liviu1, Andriuţa Constantin1, Popovici Raisa2, Cojuhari Lilia1, Malcoci Svetlana2
 
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Spitalul Clinic Republican de Boli Infecţioase „Toma Ciorbă“
 
Disponibil în IBN: 18 mai 2020


Rezumat

Study on clinical features depending on the patients’ age with erysipelas was performed on 79 persons. It was found that erysipelas in younger age people flowed more easily. In people over 44 years obesity was disease risk, which often favored the appearance of erysipelas. The frequency of damage face young people proved to be signifi cantly increased, than in middle-aged and elderly, where erysipelas prevails location on the lower limbs. Complications in young erysipelas occurred less frequently, especially suppurative. Erysipelas went longer if: the localization of the infl ammatory process is on the lower limbs, favoring the presence of concomitant diseases (obesity, diabetes, venous thrombophlebitis leg, elephantiasis, and plantar mycosis or streptodermia), patients’ age 60 years and more.

Было установлено, что в молодом возрасте рожа протекала легче. У людей старше 44 лет ожирение чаще всего явилось фоновым заболеванием, определившем появление рожи. Частота повреждения лица у молодых людей оказалось значительно больше, чем среди больных среднего возраста и пожилых, у которых преобладала рожа нижних конечностей. Осложнения рожи у больных молодого возраста происходили реже, особенно гнойные. Рожа протекала дольше: если были поражены нижние конечности, при наличии сопутствующих заболеваний (ожирение, сахарный диабет, тромбофлебит нижних конечностей, слоновость, стрептодермия и микозы подошв), при возрасте пациентов старше 60 лет.

Cuvinte-cheie
Erysipelas, younger age, middle-aged, elder age, lower limbs, concomitant diseases.,

рожа, фоновоe заболевание, лицо, нижние конечности, сопутствующие заболевания