Analiza impactului subîncărcării CET-urilor asupra consumului eficient de resurse energetice în Republica Moldova
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
569 2
Ultima descărcare din IBN:
2018-08-16 23:26
SM ISO690:2012
POSTOLATI, Vitali; BÎCOVA, Elena; ŢARANU, M.. Analiza impactului subîncărcării CET-urilor asupra consumului eficient de resurse energetice în Republica Moldova. In: Problemele Energeticii Regionale. 2012, nr. 1(18), pp. 1-23. ISSN 1857-0070.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Problemele Energeticii Regionale
Numărul 1(18) / 2012 / ISSN 1857-0070

Analiza impactului subîncărcării CET-urilor asupra consumului eficient de resurse energetice în Republica Moldova

Pag. 1-23

Postolati Vitali, Bîcova Elena, Ţaranu M.
 
Institutul de Energetica al AŞM
 
Disponibil în IBN: 13 decembrie 2013


Rezumat

В работе рассмотрен вопрос перерасхода топливных ресурсов в Молдове при недогрузке ТЭЦ Молдавской энергетической системы и соответствующем увеличении доли электроэнергии, получаемой от конденсационных электростанций для обеспечения заданного энергобаланса. Показано, что ежегодно перерасходуется порядка 100 тыс. т.у.т. из-за неэкономичных режимов ТЭЦ, в которых вынужденно работают станции из-за отключения части потребителей тепловой энергии и нескоординированной политики в области теплоснабжения.

În lucrare sunt examinate problemele consumului excesiv de resurse primare de energie în Republica Moldova, din cauza subîncărcărilor CET-urilor sistemului energetic naţional, dar şi a creşterii corespunzătoare a cotei de energie electrică produse la centralele electrice cu condensare pentru acoperirea sarcinii date de consum în balanţa energetică. S-a demonstrat că, anual se consumă cu aproximativ 100 mii t.c.e. mai mult, din cauza exploatării CET-urilor în regim neeficient, în care funcţionează forţat centralele electrice din cauza deconectării unor consumatori de energie termică şi a politicii necoordonate în domeniul asigurării cu energie termică.

The article presents an assessment of problems of extra-consumption of fuel resources in Moldova, as a result of underloading of CPH of national energy system, as well as, increasing share of electricity produced by condensing power plants for ensuring supply of established energy demand. It is shown that, every year, overconsumption of about 100 thou t.c.e. is observed at CHP, due to inefficient loading factor of regimes in which are forced to be operated power plants as a result of un-bounding or disconnections of some consumers of heating energy and un-coordinated policy in the field of heat supply.

Cuvinte-cheie
CET, consum specific,

supraconsum de combustibil