Rinosinuzita alergică
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
74 4
Ultima descărcare din IBN:
2020-06-01 23:14
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.211+616.216]-002.193-056.3 (1)
Patologia sistemului respirator. Tulburări ale organelor de respiraţie (409)
SM ISO690:2012
SENCU, Eusebiu; DOBROGEANU, Cristina. Rinosinuzita alergică. In: Arta Medica . 2020, nr. 1(74), pp. 18-21. ISSN 1810-1852.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Arta Medica
Numărul 1(74) / 2020 / ISSN 1810-1852

Rinosinuzita alergică

Allergic rhinosinusitis


CZU: 616.211+616.216]-002.193-056.3
Pag. 18-21

Sencu Eusebiu, Dobrogeanu Cristina
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 11 mai 2020


Rezumat

Rinosinuzita alergică afectează 10-30% dintre adulți la nivel mondial. Scopul acestui studiu este de a evalua corelației dintre rinosinuzita alergică persistentă și rinosinuzita vasomotorie, prin prisma studierii factorilor etiologici, comorbidităților, simptomelor și tratamentului. Pentru realizarea scopului și obiectivelor propuse, a fost evaluat un lot alcătuit din 63 de pacienți bolnavi de rinosinuzită alergică și vasomotorie, internați în spitalul IMSP Spitalul Clinic Republican. Din acest număr 77,7% (n=49) de subiecți suferă de rinosinuzită alergică persistentă și 22,3% (n=14) au fost bolnavi de rinosinuzită vasomotorie. S-a constatat că incidența rinosinuzitei alergice față de cea vasomotorie este în raport de 3:1. Rinosinuzita alergică predomină la sexul masculin, pe când rinosinuzita vasomotorie predomină la sexul feminin. Pacienții cu rinosinuzită alergică, spre deosebire de cei cu rinosinuzită vasomotorie, au un risc crescut să manifeste și alte maladii, cu teren atopic, cum ar fi astmul, conjunctivita şi dermatita atopică.

Allergic rhinosinusitis is a common disorder that affects 10-30% of adults worldwide. The aim of the current study was to evaluate the relationship between persistent allergic rhinosinusitis and vasomotor rhinosinusitis in a group of 63 patients previously hospitalized in the IMSP Republican Clinical Hospital with these conditions. The main objective was accomplished by analyzing the etiological factors, comorbidities, symptoms and treatment, undergone by these patients. Of this group, 77.7% (n=49) of subjects suffered from persistent allergic rhinosinusitis and 22.3% (n =14) suffered from vasomotor rhinosinusitis. It was found that the incidence of allergic rhinosinusitis compared to vasomotor rhinsinusitis is 3:1. Allergic rhinosinusitis predominates in males, while vasomotor rhinosinusitis predominates in females. Patients with allergic rhinosinusitis as opposed to those with vasomotor rhinosinusitis have an increased risk of developing other atopic diseases such as asthma, conjunctivitis and atopic dermatitis.

Cuvinte-cheie
rinosinuzita alergică, rinosinuzita vasomotorie, incidenţă, comorbidități,

allergic rhinosinusitis, vasomotor rhinosinusitis, incidence, comorbidities