Bolintineanu – un boier ajuns primar
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
38 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
94(498)(092) (15)
Istoria României. Republica România (67)
SM ISO690:2012
GRIGORE, Vasile. Bolintineanu – un boier ajuns primar. In: Sesiune națională cu participare internațională de comunicări științifice studențești,Ştiinţe ale naturii și exacte. Volumul II, 15 februarie 2020, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Centrul Editorial-Poligrafic al USM, 2020, p. 85. ISBN 978-9975-142-89-2.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Sesiune națională cu participare internațională de comunicări științifice studențești,
Volumul II, 2020
Sesiunea "Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti"
Ediția a XXIV, Chișinău, Moldova, 15 februarie 2020

Bolintineanu – un boier ajuns primar


CZU: 94(498)(092)
Pag. 85-85

Grigore Vasile
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 8 mai 2020


Rezumat

Constantin Şt. Bolintineanu (1840-1925) a fost un edil atipic pentru România de dinaintea Primului Război Mondial.Provenind dintr-un neam boieresc, a cărui vechime coboară către momentul întemeierii Ţării Româneşti, cu o stare materială care-l ferea de orice griji, educat în instituţii de renume ale Europei, după ce ocupă funcţii dintre cele mai înalte în administraţia publică, politice, dar şi la mari companii private, decide să-şi pună cunoştinţele şi vasta experienţă în slujba unei mici comunităţi, a unui sat din Câmpia Ro­mână cu nimic mai diferit decât altele. Trebuie să ţinem seama, pentru înţelegerea extravagantei decizii, că era o epocă în care foarte mulţi dintre primarii comunelor rurale „semnau cu ştampila”, adică erau analfabeţi, fără niciun fel de cunoştinţe în domeniul admi­nistraţiei publice, prin urmare slugi docile ale deciziilor venite de la „Centru”, care adesea luau înfăţişarea „formelor fără fond”, fără legătură cu ne­ce­sităţile locale.Intervenţia primarului-boier Constantin Şt. Bolintineanu a lăsat urme adânci asupra localităţii în care se născuse vărul său, marele poet şi om politic Dimitrie Bolintineanu, îndreptând-o pe calea unor transformări radicale, ale căror irizaţii ajung până în zilele noastre. Toate aspectele edilitare ce formează identitatea locului îi poartă amprenta: economia, arhitectura, cultura, educaţia, infrastructura, trama stradală, igiena şi educaţia, protecţia civilă, ordinea publică etc., dar se regăsesc înrâuriri puternice şi asupra mentalităţii locuitorilor, cărora le-a influenţat structurarea aspiraţiilor şi proiectelor de viitor.Vom aborda în această comunicare tema patrimoniului imobil datorat lui Constantin Şt. Bolintineanu, alcătuit atât din obiective care astăzi nu mai există, cât şi din cele care se păstrează şi sunt, în totalitate, clasate pe Lista Monumentelor Istorice şi a modului în care ele sunt valorificate sau nu de generaţia actuală.Astfel, pe lângă familiarizarea cu universul complex al unui „creator de Istorie”, vom putea evalua avantajele alegerii în fruntea unei comunităţi a unui profesionist exemplar.