Particularităţile morfologice în rinichiul dublu la copiii de vârstă fragedă
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
544 3
Ultima descărcare din IBN:
2020-03-31 22:48
SM ISO690:2012
GUDUMAC, Eva; CURAJOS, Boris; BERNIC, Jana; DZERO, Vera; CELAC, Victoria; ZAHARIA, Ion; GHEŢEUL, Eugen. Particularităţile morfologice în rinichiul dublu la copiii de vârstă fragedă . In: Analele Ştiinţifice (Asociaţia Chirurgilor Pediatri Universitari din RM) . 2011, nr. XV, pp. 70-72. ISSN 1857-0631.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Analele Ştiinţifice (Asociaţia Chirurgilor Pediatri Universitari din RM)
Numărul XV / 2011 / ISSN 1857-0631

Particularităţile morfologice în rinichiul dublu la copiii de vârstă fragedă

Pag. 70-72

Gudumac Eva, Curajos Boris, Bernic Jana, Dzero Vera, Celac Victoria, Zaharia Ion, Gheţeul Eugen
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 28 noiembrie 2013


Rezumat

The results of morphological studies in double kidney in 23 patients aged 0-3 years admitted in the National Scientific and Practical Center of Pediatric Surgery „Natalia Gheorghiu” in the 2007-2010 period of time are presented. Identification of histopathologic features of the double kidney allows the development of diagnostic and therapeutic tactics in appropriate cases and to prevent complications.

В данной работе представлены результаты патоморфологических исследований при удвоенной почке у 23 пациентов в возрасте 0-3 лет, поступивших в Национальный Научно-практический Центр Детской Хирургии „Natalia Gheorghiu” на период 2007-2010г. Выявление гистопатологических особенностей удвоенной почки позволяет разработать диагностическую и терапевтическую тактику в соответствующих случаях и предотвратить осложнения.