Inevitabilitatea şi raţionalitatea răspunderii penale a minorilor
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
41 0
SM ISO690:2012
RUSU, Vitalie; GHERCAVII, Svetlana. Inevitabilitatea şi raţionalitatea răspunderii penale a minorilor. In: Avocatul poporului (Revistă ştiinţifico-practică şi informativă de drept). 2013, nr. 4-6, pp. 1-5. ISSN 1810-7141.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Avocatul poporului (Revistă ştiinţifico-practică şi informativă de drept)
Numărul 4-6 / 2013 / ISSN 1810-7141

Inevitabilitatea şi raţionalitatea răspunderii penale a minorilor


Pag. 1-5

Rusu Vitalie1, Ghercavii Svetlana2
 
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi,
2 Curtea de Apel Bălţi
 
Disponibil în IBN: 4 mai 2020


Rezumat

Some countries have a separate administration of justice concerning children and teenagers, involving judges and their methods of prosecution of under-age people, force and special help, social security assistants, that deal especially with juvenile deliquents cases. Today some legal documents of international and regional nature have been approved concerning justice towards teenagers, whose requirements are able to help the state and legal authorities in elaborating the humane system of behavior with children that break the law.

Răspunderea penală, ca formă a răspunderii juridice, este definită ca „însuşi raportul juridic penal de constrîngere, născut ca urmare a săvîrşirii infracţiunii, între stat, pe de o parte, şi infractor, pe de altă parte, raport complex al cărui conţinut îl formează dreptul statului, ca reprezentant al societăţii, de a trage la răspundere pe infractor, de a-i aplica sancţiunea prevăzută pentru infracţiunea săvîrşită şi de a-l constrînge să o execute, precum şi obligaţia infractorului de a răspunde pentra fapta sa şi de a se supune sancţiunii aplicate, în vederea restabilirii ordinii de drept şi restaurării autorităţii legii”1.