Rolul pregătirii profesionale a cadrelor subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne în prevenirea criminalităţii violente
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
208 8
Ultima descărcare din IBN:
2021-04-05 12:45
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
351:343.9 (1)
Activități specifice administrației publice (687)
Criminologie. Ştiinţe penale. Criminalistică (572)
SM ISO690:2012
ROTARU, Ion. Rolul pregătirii profesionale a cadrelor subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne în prevenirea criminalităţii violente. In: Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice. 2019, nr. 10, pp. 229-237. ISSN 1857-0976.
10.5281/zenodo.3871553
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Numărul 10 / 2019 / ISSN 1857-0976

Rolul pregătirii profesionale a cadrelor subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne în prevenirea criminalităţii violente

The role of the professional trainings of the Ministry Of Internal Affairs staff in the violence criminality prevention


CZU: 351:343.9
DOI: 10.5281/zenodo.3871553
Pag. 229-237

Rotaru Ion
 
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
 
Disponibil în IBN: 30 aprilie 2020


Rezumat

Criminalitatea violentă reprezintă una din cele mai grave problemă cu care se confruntă întreagă societate. Unica soluţie reală şi eficientă de a lupta cu aceasta o reprezintă prevenirea. Astfel, autorul, în lucrarea sa, se expune asupra importanţei pregătirii profesionale a cadrelor subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne, care sunt acei subiecţi de bază care se ocupă nemijlocit cu combaterea şi prevenirea tuturor tipurilor de criminalitate, inclusiv cea violentă.

Violent crime is one of the most serious problems facing society. The only real and effective solution to fight it is to prevent it. Thus, in this article, the author expresses the importance of professional training of the staff of the subdivisions of the Ministry of Internal Affairs, which are the basic subjects, which are directly involved in combating and preventing all types of crime, including the violent ones.

Cuvinte-cheie
criminalitate, violență, prevenire, pregătire profesională, subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne,

crime, violence, prevention, training, subdivisions of the Ministry of Internal Affairs