Mecanisme de securizare a frontierelor externe ale Uniunii Europene și combaterea criminalității transfrontaliere
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
438 10
Ultima descărcare din IBN:
2022-04-08 18:50
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
[327+343.3]:061.1EU (1)
Relații internaționale. Politică internațională. Activitate internațională. Politică externă (1157)
Infracțiuni împotriva statului (795)
Organizații guvernamentale și tipuri de cooperare (233)
SM ISO690:2012
DAVID, Mihail; CORCIMARI, Ion. Mecanisme de securizare a frontierelor externe ale Uniunii Europene și combaterea criminalității transfrontaliere. In: Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice. 2019, nr. 10, pp. 67-73. ISSN 1857-0976.
10.5281/zenodo.3871428
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Numărul 10 / 2019 / ISSN 1857-0976

Mecanisme de securizare a frontierelor externe ale Uniunii Europene și combaterea criminalității transfrontaliere

Mechanisms for securing the external borders of the European Union and combating cross-border crime

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.3871428
CZU: [327+343.3]:061.1EU

Pag. 67-73

David Mihail1, Corcimari Ion2
 
1 Asociaţia Internaţională a Poliţiştilor din România,
2 Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
 
Disponibil în IBN: 30 aprilie 2020


Rezumat

Cetățenii UE au dreptul de a locui în orice stat membru. De la intrarea în vigoare a Acordului Schengen, care a eliminat controalele la frontierele interne ale UE, se poate trece foarte ușor dintr-o țară în alta. Pentru ca cetățenii să poată circula liber pe teritoriul UE, trebuie să existe controale eficiente la toate punctele de intrare în UE. Statele membre colaborează pentru a ameliora securitatea prin controale mai eficiente la frontieră și pentru a facilita intrarea în UE a persoanelor îndreptățite. Astfel, strategia de securitate internă a UE se află la baza cooperării statelor membre în acest domeniu. Ea include acțiuni care vizează eliminarea amenințărilor celor mai urgente cu care se confruntă UE.

EU citizens have the right to live in any member state. Since the entry into force of the Schengen Agreement, which has removed controls at the EU’s internal borders, it is very easy to move from one country to another. For citizens to move freely across the EU borders there must be effective controls at all points of entry into the EU. Member States work together to improve security through more effective border checks and to facilitate entry into the EU of entitled persons. Thus, the EU’s internal security strategy underpins the member states cooperation in this area. It includes actions aimed at eliminating the most urgent threats faced by the EU.

Cuvinte-cheie
UE, securitate, frontiere externe, migraţie, criminalitate transfrontalieră etc,

Security, external borders, migration, cross-border crime etc