Conceptul parodontită–organ (cord)–ţintă — o paradigmă a medicinii integrative în parodontologia modernă
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
673 24
Ultima descărcare din IBN:
2024-04-07 22:43
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.314.17 (29)
Stomatologie. Cavitatea bucală. Gură. Boli ale gurii şi dinţilor (502)
SM ISO690:2012
FALA, Valeriu, LACUSTA, Victor, BORDENIUC, Gheorghe. Conceptul parodontită–organ (cord)–ţintă — o paradigmă a medicinii integrative în parodontologia modernă. In: Medicina stomatologică , 2020, nr. 1(54), pp. 7-17. ISSN 1857-1328.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Medicina stomatologică
Numărul 1(54) / 2020 / ISSN 1857-1328

Conceptul parodontită–organ (cord)–ţintă — o paradigmă a medicinii integrative în parodontologia modernă

Periodontitis–target organ (heart) concept — an integrative medicine paradigm in modern periodontology

CZU: 616.314.17

Pag. 7-17

Fala Valeriu, Lacusta Victor, Bordeniuc Gheorghe
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
 
Disponibil în IBN: 30 aprilie 2020


Rezumat

În baza paradigmei medicinii integrative, a fost descris sistemul patologic parodontitaorgan(cord)-ţintă și căile de interacţiune caracteristice ale acestui sistem (infecţioase, neurogene, humoral-metabolice, genetice). Este prezentată valoarea diagnostică a probei de masticaţie și de igienizare profesională în procesul de identificare a dereglărilor ischemice preclinice în miocard la pacienţii cu parodontită cronică. Ca urmare, a fost propus un algoritm pentru managementul interdisciplinar al pacienţilor cu parodontită cronică, bazat pe conceptul de parodontită-cord-ţintă.

Following the integrative medicine paradigm, the pathological system periodontitis– organ (heart)–target and the characteristic interaction pathways of this system (infectious, neurogenic, humoral–metabolic, genetic pathways) were described. It is outlined the diagnostic value of the masticatory test and of the full mouth disinfectionprocedure in the process of identifying the preclinical ischemic myocardial disorders for patients with chronic periodontitis. As a result, it was proposed an algorithm for the interdisciplinary management of patients with chronic periodontitis, based upon the concept periodontitis– heart–target.

Cuvinte-cheie
parodontită, paradigmă interdisciplinară,

periodontitis, interdisciplinary paradigm