Cercetări arheologice în situl cucutenian de la Stolniceni, campania 2018
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
354 3
Ultima descărcare din IBN:
2021-05-20 22:02
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
902/903.4(478) (52)
Preistorie. Vestigii preistorice, artefacte, antichități (190)
SM ISO690:2012
TERNA, Stanislav; RASSMANN, Knut; VORNICU-ȚERNA, Andreea; HOHLER-BROCKMANN, Hajo; VASILACHE-CUROȘU, Mariana; SÎRBU, Mariana; FEODOROV, Stanislav; LIEBSCHER, Johann; GRUNDMANN, Andreas. Cercetări arheologice în situl cucutenian de la Stolniceni, campania 2018. In: Cercetări arheologice în Republica Moldova.Campania 2018. Sesiunea Naţională de Rapoarte. 18 aprilie 2019, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Comisia Naţională Arheologică, 2019, pp. 22-24. ISBN 978-9975-87-476-2.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Cercetări arheologice în Republica Moldova. 2019
Sesiunea "Cercetări arheologice în Republica Moldova"
Chişinău, Moldova, 18 aprilie 2019

Cercetări arheologice în situl cucutenian de la Stolniceni, campania 2018


CZU: 902/903.4(478)
Pag. 22-24

Terna Stanislav1, Rassmann Knut2, Vornicu-Țerna Andreea3, Hohler-Brockmann Hajo2, Vasilache-Curoșu Mariana1, Sîrbu Mariana4, Feodorov Stanislav4, Liebscher Johann5, Grundmann Andreas5
 
1 Institutul Patrimoniului Cultural,
2 Institutul de Arheologie din Germania,
3 Muzeul Județean Botoșani,
4 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei,
5 Universitatea Humboldt din Berlin
 
Disponibil în IBN: 30 aprilie 2020


Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-102560</doi_batch_id>
<timestamp>1635328601</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
</head>
<body>
<collection>
<collection_metadata>
<full_title>Cercetări arheologice în Republica Moldova.</full_title>
</collection_metadata>
<collection_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2019</year>
</publication_date>
<isbn>978-9975-87-476-2</isbn>
</collection_issue>
<collection_article publication_type='full_text'><titles>
<title><p>Cercetări arheologice &icirc;n situl cucutenian de la Stolniceni, campania 2018</p></title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Stanislav</given_name>
<surname>Terna</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Knut</given_name>
<surname>Rassmann</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Andreea</given_name>
<surname>Vornicu-Țerna</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Hajo</given_name>
<surname>Hohler-Brockmann</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Mariana</given_name>
<surname>Vasilache-Curoșu</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Mariana</given_name>
<surname>Sîrbu</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Stanislav</given_name>
<surname>Feodorov</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Johann</given_name>
<surname>Liebscher</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Andreas</given_name>
<surname>Grundmann</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2019</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>22</first_page>
<last_page>24</last_page>
</pages>
</collection_article>
</collection>
</body>
</doi_batch>