Cercetări arheologice în siturile eneolitice de la Cărbuna. Campania 2018
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
261 29
Ultima descărcare din IBN:
2021-04-07 20:01
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
902/903.4(478) (52)
Preistorie. Vestigii preistorice, artefacte, antichități (190)
SM ISO690:2012
BODEAN, Sergiu; HEGHEA, Serghei. Cercetări arheologice în siturile eneolitice de la Cărbuna. Campania 2018. In: Cercetări arheologice în Republica Moldova.Campania 2018. Sesiunea Naţională de Rapoarte. 18 aprilie 2019, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Comisia Naţională Arheologică, 2019, pp. 19-21. ISBN 978-9975-87-476-2.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Cercetări arheologice în Republica Moldova. 2019
Sesiunea "Cercetări arheologice în Republica Moldova"
Chişinău, Moldova, 18 aprilie 2019

Cercetări arheologice în siturile eneolitice de la Cărbuna. Campania 2018


CZU: 902/903.4(478)
Pag. 19-21

Bodean Sergiu1, Heghea Serghei2
 
1 Agenţia Naţională Arheologica a Moldovei,
2 Institutul Patrimoniului Cultural
 
Disponibil în IBN: 30 aprilie 2020