Efectul antimicrobian al compuşilor coordinativi ai cuprului,zincului, cobaltului şi nichelului cu n-piridin-2 iltiosemicarbazonă 2 piridincarboxi-aldehidă şi derivaţii ei
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
446 4
Ultima descărcare din IBN:
2018-10-03 13:13
SM ISO690:2012
LOZAN-TÎRŞU, Carolina. Efectul antimicrobian al compuşilor coordinativi ai cuprului,zincului, cobaltului şi nichelului cu n-piridin-2 iltiosemicarbazonă 2 piridincarboxi-aldehidă şi derivaţii ei. In: Curierul Medical. 2012, nr. 3(327), pp. 409-410. ISSN 1875-0666.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Curierul Medical
Numărul 3(327) / 2012 / ISSN 1875-0666

Efectul antimicrobian al compuşilor coordinativi ai cuprului,zincului, cobaltului şi nichelului cu n-piridin-2 iltiosemicarbazonă 2 piridincarboxi-aldehidă şi derivaţii ei

Pag. 409-410

Lozan-Tîrşu Carolina
 
Catedra Boli Interne N5 USMF „N.Testemiţanu”
 
Disponibil în IBN: 16 decembrie 2013


Rezumat

In human pathology infections determined by different resistance microorganisms are characterized by a higher incidence and more sever consequences requiring a prolonged high dose of active antibiotic treatment. The bacteria can have a natural or acquired resistant to these antibiotics. This study involved a new group of coordinations of compounds which showed high antibacterial activity to grampositive and gramnegative bacteria and presents new directions in the elaborations of antibacterial preparations.

В патологии человека инфекции, вызываемые различными устойчивыми микроорганизмами, характеризуются высоким числом заболеваемости и тяжёлыми последствиями, которые нуждаются в длительном лечении антибиотиками широкого спектра действия и в больших дозах. Резистентность бактерий к антибиотикам может быть природной и приобретённой. Данное исследование относится к новой группе координационных соединений, которые проявляют противомикробную активность в отношении к грамположительным и грамотрицательным бактериям, и которые представляют собой новые направления в создании антибактериальных препаратов.

Cuvinte-cheie
gram-negative, gram-positive bacteria, coordinations compounds,

antibacterial activity, antibiotic resistance