Armata transnistreană – element de siguranţă a noului dispozitiv militar rus
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
369 2
Ultima descărcare din IBN:
2022-02-11 00:44
SM ISO690:2012
TELIPAN, Vitalie. Armata transnistreană – element de siguranţă a noului dispozitiv militar rus. In: Focarele separatiste și impactul lor asupra terorismului contemporan. 16 martie 2017, Chişinău. Chișinău: 2017, pp. 315-323. ISBN 978-9975-121-38-5.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Focarele separatiste și impactul lor asupra terorismului contemporan 2017
Conferința "Focarele separatiste și impactul lor asupra terorismului contemporan"
Chişinău, Moldova, 16 martie 2017

Armata transnistreană – element de siguranţă a noului dispozitiv militar rus


Pag. 315-323

Telipan Vitalie
 
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
 
Disponibil în IBN: 9 aprilie 2020


Rezumat

Rusia este implicată nemijlocit în conflictul care are loc în raioanele din stânga Nistrului. La baza conflictului transnistrean stau interesele Rusiei şi nu încălcarea drepturilor cetăţenilor ruşi ce locuiesc pe teritoriul Transnistriei. Rusia niciodată nu va renunţa la deţinerea controlului asupra Transnistriei, aceasta fiind o pârghie de influenţă asupra Republicii Moldova, iar prin potenţialul său militaro-industrial ‒ un element de siguranţă a noului dispozitiv militar rus în cazul izbucnirii unui conflict militar în contextul impunerii supremaţiei Statelor Unite asupra Europei Răsăritene, Orientului Mijlociu şi Caucazului, facilitând, astfel, încercuirea Federaţiei Ruse şi avansarea grupurilor armate mobile ale NATO (SUA) până la graniţele spaţiului CSI.

Russia is directly involved in the conflict taking place in the districts of Transnistria. At the base of the Transnistrian conflict are Russia’s interests and not violating the rights of Russian citizens living in Transnistria. Russia will never give up control over Transnistria, which is a way of influencing on Moldova and by its military-industrial potential - a safety element of the new Russian military formation in case of military conflict in the context of inflicting US supremacy over the Eastern Europe, Middle East and Caucasus, thereby facilitating the encirclement of Russia and NATO mobile army groups (US) to the CIS borders. Keywords

Cuvinte-cheie
imperiu, conflict, armată, integritate, independenţă, dispozitiv militar,

empire, conflict, army, integrity, independence, military device