Vulnerabilitatea capacităţii de apărare juridică contra actelor de poluare provenite din teritoriul transnistrean
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
332 0
SM ISO690:2012
ARDELEAN, Grigore. Vulnerabilitatea capacităţii de apărare juridică contra actelor de poluare provenite din teritoriul transnistrean. In: Focarele separatiste și impactul lor asupra terorismului contemporan. 16 martie 2017, Chişinău. Chișinău: 2017, pp. 180-184. ISBN 978-9975-121-38-5.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Focarele separatiste și impactul lor asupra terorismului contemporan 2017
Conferința "Focarele separatiste și impactul lor asupra terorismului contemporan"
Chişinău, Moldova, 16 martie 2017

Vulnerabilitatea capacităţii de apărare juridică contra actelor de poluare provenite din teritoriul transnistrean


Pag. 180-184

Ardelean Grigore
 
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
 
Disponibil în IBN: 8 aprilie 2020


Rezumat

Dificultăţile exercitării controlului asupra propriului teritoriu de către autorităţile statului suveran, nu rămân niciodată unice şi izolate, ci se amplifică, se răspândesc şi în consecinţă afectează grav calitatea vieţii cetăţenilor săi, inclusiv sub aspectul exercitării dreptului la un mediu sănătos şi echilibrat ecologic.

The difficulties in exercising control over their own territory by the authorities of the sovereign State, does not remain isolated and never, but these regions are amplified, and is therefore seriously affect the quality of life of its citizens, including under the aspect of the exercise of the right to a healthy and ecologically balanced environment.

Cuvinte-cheie
mediu, poluare, prejudiciu, responsabilitate, acces, autorităţi,

environment, pollution, damage, responsibility, Access, authority