Controlul și evaluarea riscului expunerii populației la radon în Republica Moldova
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
519 7
Ultima descărcare din IBN:
2022-03-17 14:23
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
614.73:546.296(478) (1)
Igiena aerului, apei, solului. Poluarea şi controlul său (63)
Chimie anorganică (382)
SM ISO690:2012
COREŢCHI, Liuba; BAHNAREL, Ion; GÎNCU, Mariana; COJOCARI, Alexandra; HOFFMANN, Marcus. Controlul și evaluarea riscului expunerii populației la radon în Republica Moldova. In: One Health and Risk Management. 2020, nr. 1(1), pp. 42-49. ISSN 2587-3458.
10.5281/zenodo.3701164
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
One Health and Risk Management
Numărul 1(1) / 2020 / ISSN 2587-3458 /ISSNe 2587-3466

Controlul și evaluarea riscului expunerii populației la radon în Republica Moldova

Control and evaluation of the risk of population exposure to radon

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.3701164
CZU: 614.73:546.296(478)

Pag. 42-49

Coreţchi Liuba1, Bahnarel Ion12, Gîncu Mariana1, Cojocari Alexandra1, Hoffmann Marcus3
 
1 Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
3 Universitatea de Științe Aplicate din Elveția de Sud
 
Disponibil în IBN: 4 aprilie 2020


Rezumat

Introduction. A safe way to reduce the onset of oncological diseases is to protect the population from exposure to radon. In order to know the risk of radon influence on the health of the population, it is necessary to quantify the radon concentrations in the homes air and environment components. Material and methods. The aim of the study was to monitor radon concentrations in the air from different types of housing (n=2500), in rural and urban areas, on the territory of the Republic of Moldova, by using RADTRAK2-type detectors, with the assessment of the risk of population exposure to radon. The exhibition period was 90 days. Results. The results indicate on the radon problem existence on the country territory and the need for a strict solution of the problem. Thus, in 615 homes from the studied ones (25%) the radon concentration was higher than the national norms; in 662 homes (26%) radon concentration was higher than European norms. In 1277 homes (51%) radon concentration was higher than National/European norms. In connection with the above, the Government Decision draft was elaborated. A special role is given to the need to elaborate and make changes to the Building Code, with the need to monitor radon when commissioning residential buildings. Conclusions. The results denote increased variability of the radon concentrations according to the geographical area, the type of housing and other factors. Radon mapping identified the localities with high risk of exposure of the population to radon.

Introducere. O cale sigură de diminuare a declanșării maladiilor oncologice o constituie protecția expunerii populației la radon. În vederea cunoașterii riscului influenței radonului asupra sănătății populației este necesară cuantificarea concentrațiilor de radon în aerul din locuințe și din componentele mediului ambiant. Material și metode. Scopul studiului a constat în monitorizarea concentrațiilor de radon în aerul din diferite tipuri de locuințe (n=2500), din zonele rurale și urbane, de pe teritoriul Republicii Moldova, prin utilizarea detectorilor de tip RADTRAK2, cu evaluarea riscului expunerii populației la radon. Perioada de expoziție a constituit 90 de zile. Rezultate. Rezultatele indică asupra existenței problemei radonului în locuințe, pe teritoriul țării și necesitatea soluționării stringente a problemei. A fost constatat că, în 615 locuințe studiate (25%) concentrația radonului depășea normele naționale, iar în 662 de locuințe (26%) a depășit normele europene. Astfel, în 1277 de locuințe (51%) analizate concentrația radonului a fost mai mare decât normele naționale/europene. În rezultatul celor expuse a fost elaborat proiectul Hotărârii de Guvern „Cu privire la aprobarea Strategiei Naționale privind reducerea riscului asociat iradierii naturale, inclusiv a radonului”. Un rol deosebit îl constituie elaborarea și efectuarea modificărilor la Codul construcțiilor, cu necesitatea monitorizării radonului la darea în exploatare a clădirilor locative. Concluzii. A fost stabilită variabilitatea sporită a radonului în aerul din locuințe în funcție de zona geografică, tipul locuinței, dar și de alți factori. Cartarea radonului pe teritoriul țării a rezultat identificarea localităților cu risc sporit de expunere a populației la radon.

Cuvinte-cheie
radon, public health, Risk,

radon, sănătate publică, risc