Study of antibiotic susceptibility of Salmonella spp. isolated from food and biological material
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
560 5
Ultima descărcare din IBN:
2022-11-15 18:04
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
579.842.14:615.33.015.8 (1)
Microorganisme. Bacterii (160)
Medicamentele potrivit originii lor (413)
SM ISO690:2012
VYGOVSKA, Liliia, NEDOSEKOV, Vitalii, USHKALOV, Valerii, BOYKO, Oksana, KEPPLE, Aleksandra, VISHOVAN, Yuriy, TERESHCHENKO, Sergiy, DAVYDOVSKA, Liliana, BOIANOVSKIY, Sergiy, MOMOT, Valentina, KORCHOVA, Tatyana. Study of antibiotic susceptibility of Salmonella spp. isolated from food and biological material. In: One Health and Risk Management, 2020, nr. 1(1), pp. 22-26. ISSN 2587-3458. DOI: 10.5281/zenodo.3700957
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
One Health and Risk Management
Numărul 1(1) / 2020 / ISSN 2587-3458 /ISSNe 2587-3466

Study of antibiotic susceptibility of Salmonella spp. isolated from food and biological material

Studierea sensibilităţii la antibiotice a speciilor de salmonella, izolate din materiale biologice și produse alimentare

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.3700957
CZU: 579.842.14:615.33.015.8

Pag. 22-26

Vygovska Liliia, Nedosekov Vitalii, Ushkalov Valerii, Boyko Oksana, Kepple Aleksandra, Vishovan Yuriy, Tereshchenko Sergiy, Davydovska Liliana, Boianovskiy Sergiy, Momot Valentina, Korchova Tatyana
 
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine
 
Disponibil în IBN: 3 aprilie 2020


Rezumat

Introduction. Antimicrobial resistance is a global public health problem that the world is facing today. Material and methods. Isolation and identification of Salmonella spp. were performed according to DSTU EN 12824: 2004; DSTU ISO 18593: 2006 standards; Nutrient media were manufactured in accordance with DSTU EN ISO 11133: 2014 standard. The antibiotic susceptibility of cultures was determined by the disk diffusion method. The research findings were both studied and interpreted in accordance with EUCAST recommendations. Results. Out of 10 samples (material was obtained from animals, humans and foods), 10 cultures of Salmonella spp. were isolated and analyzed. The cultures were mainly susceptible to semisynthetic and inhibitor-protected penicillins, cephalosporins, carbapenems and more often to tetracyclines, macrolides, lincosamides. Most Salmonella spp. strains were intermediate susceptibility to aminoglycosides, 30% of Salmonella spp. strains were susceptible to pefloxacin (II) and only 10% were susceptible to ciprofloxacin (II). Conclusions. The obtained data indicate the screening feasibility of antibiotic susceptibility of Salmonella spp. including a wide range of tested drugs, which may be important in determining the antibiotic therapy.

Introducere. Actualmente, rezistența antimicrobiană este o problemă globală de sănătate publică. Material şi metode. Izolarea și identificarea Salmonella spp a fost efectuată conform standardelor DSTU EN 12824:2004; DSTU ISO 18593:2006; mediile nutritive fiind preparate în conformitate cu standardul DSTU EN ISO 11133:2014. Sensibilitatea tulpinilor la antibiotice a fost determinată prin metoda disc-difuzimetrică, iar studiul și interpretarea rezultatelor au fost realizate în conformitate cu recomandările EUCAST. Rezultate. Din 10 probe (material prelevat de la animale, oameni și din alimente) au fost izolate și studiate 10 tulpini de Salmonella spp. Preponderent, tulpinile sunt sensibile la penicilinele de semisintetice şi cele protejate de inhibitori, cefalosporine, carbapeneme; mai frecvent prezentând rezistență la tetracicline, macrolide și lincosamide. Pentru aminoglicozide însă majoritatea tulpinilor Salmonella spp. au prezentat sensibilitate intermediară, astfel, din 30% tulpini Salmonella spp. sensibile la pefloxacină (II), doar 10% au fost sensibile la ciprofloxacină (II). Concluzii. Datele obținute indică fezabilitatea screening-ului sensibilității Salmonella spp. la antibioticele din cea mai largă listă posibilă de preparate testate, impunându-se drept acțiune oportună în determinarea antibioticoterapiei.

Cuvinte-cheie
Salmonella spp., biological properties, Antibiotics, resistance, susceptibility,

Salmonella spp., proprietăţi biologice, antibiotice, rezistenţă, sensibilitate