IBN
Închide

Rezultatele Căutării

Afisarea articolelor 1-13(13) pentru expresia zaporojan veaceslav
Anul minim: 2007, Nr de Țări: 1, Nr de Organizații: 7, Nr de Reviste:4, Nr de Conferințe: 3, Proiecte: 0

O revizuire constituţională contrară voinţei suveranului
CZU : 342.4/.5:342.8(478)
Zaporojan Veaceslav
Administrarea Publică
Nr. 4(72) / 2011 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte generale privind ridicarea și aplicarea excepției de neconstituționalitate
Zaporojan Veaceslav, Cazacu Grigorii
Revista Naţională de Drept
Nr. 10(168) / 2014 / ISSN 1811-0770
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consideraţii teoretico-practice privind instituţia angajării răspunderii Guvernului în faţa Parlamentului
Zaporojan Veaceslav, Stratan Sergiu
Revista Naţională de Drept
Nr. 12(170) / 2014 / ISSN 1811-0770
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Incidența unei hotărâri definitive și irevocabile de condamnare asupra mandatului parlamentar
CZU : 342.534(478)
Zaporojan Veaceslav, Stratan Sergiu
Revista Naţională de Drept
Nr. 4(174) / 2015 / ISSN 1811-0770
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conceptul dreptului la un proces echitabil prin prisma doctrinei internaţionale

CZU : 341.231.14(4)CEDO
Zaporojan Veaceslav, Bîcu Igor
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.2. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-894-9.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Metamorfoza adoptării și revizuirii  constituției Republicii Moldova

CZU : 342.4(478)
Zaporojan Veaceslav, Crigan Dragoş
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 8(128) / 2019 / ISSN 1814-3199 /ISSNe 2345-1017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Standardele internaţionale actuale de reglementare a dreptului la cetăţenie

CZU : 342.71
DOI : 10.5281/zenodo.3358794
Dari Victoria, Zaporojan Veaceslav
Revista de studii interdisciplinare „C. Stere”
Nr. 3-4(15-16) / 2017 / ISSN 2457-5550
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Forma – condiție de valabilitate a actelor juridice civile

CZU : 347.131.22
Cepraga Pavel, Zaporojan Veaceslav
Interuniversitaria
Ediția 16. 2020. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-248-1.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Interferenţa jurisdicţiei administrative şi constitu-ţionale în Republica Moldova

Zaporojan Veaceslav, Cobăneanu Sergiu, Furdui Sergiu
Revista Naţională de Drept
Nr. 1(76) / 2007 / ISSN 1811-0770
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Impactul constituționalismului asupra democrației directe și reprezentative în statul de drept

CZU : 321.7+342.4(478)
DOI : 10.53486/9789975155649.34
Zaporojan Veaceslav, Zaporojan Corina
30 years of economic reforms in the Republic of Moldova: economic progress via innovation and competitiveness
Vol.2. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-60-1.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Precedentul judiciar, practica judiciară şi jurisprudenţa (similitudini şi deosebiri)

Puşcaş Victor, Zaporojan Veaceslav
Revista Naţională de Drept
Nr. 4(91) / 2008 / ISSN 1811-0770
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Accesul direct al persoanei la justiţia constituţională (Practica Germaniei)

Zaporojan Veaceslav
Revista Naţională de Drept
Nr. 4(79) / 2007 / ISSN 1811-0770
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte de problematizare juridică și sociologică a instituției cetățeniei

CZU : 342.71
DOI : 10.52388/1811-0770.2022.1(247).14
Dari Victoria, Zaporojan Veaceslav
Revista Naţională de Drept
Nr. 1(247) / 2022 / ISSN 1811-0770
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-13 of 13