IBN
Închide

Rezultatele Căutării

Afisarea articolelor 1-20(26) pentru expresia poalelungi mihai
Anul minim: 2012, Nr de Țări: 1, Nr de Organizații: 8, Nr de Reviste:6, Nr de Conferințe: 5, Proiecte: 1

Provocarea organizată оn contextul jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului

CZU : 341.6:341.231.14
Sârcu-Scobioală Diana, Poalelungi Mihai
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 3(46) / 2018 / ISSN 1857-2405
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Răspunderea statelor pentru actele cu efect extrateritorial

Poalelungi Mihai
Integrare prin cercetare şi inovare.Ştiinţe juridice și economice
2015. Chisinau, Republica Moldova. .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dreptul la respectarea vieţii private şi justiţia transparentă: două exerciţii de punere în balanţă

Poalelungi Mihai
Ştiinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor şi tradiţiilor europene
2017. Chişinău. ISBN 978-9975-124-64-5.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Abordare istorico-juridică a transformării Comunităților Europene, predecesoarele Uniunii Europene, într-un model instituțional din regiune

CZU : 341.1:061.1EU
DOI : 10.52277/1857-2405.2021.3(58).03
Poalelungi Mihail, Poalelungi Mihai
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 3(58) / 2021 / ISSN 1857-2405
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte teoretico-practice privind modalitatea depunerii cererii la Curtea de Justiție a UE

CZU : 341(4)
DOI : 10.54481/sju.2022.1.14
Poalelungi Mihai
Studii Juridice Universitare
Nr. 1 / 2022 / ISSN 1857-4122
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La o aniversare. Mihai Poalelungi
Pascari Anastasia
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 3(22) / 2012 / ISSN 1857-2405
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Abordări normativ-juridice privind  instituţia inspecţiei judiciare

Creciun Natalia
Integrare prin cercetare și inovare. Ştiinţe juridice
Vol.2. 2016. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-816-5.
Prin urmare, volumul mare de lucru, care urmează a fi efectuat în termene restrânse, fără a aduce atingere calităţii actelor efectuate şi imaginii Inspecţiei Judiciare ne permit să opinăm în favoarea necesităţii de a majora numărul inspectorilor-judecători, de la 5 la 10-15 membri, ideea fiind lansată şi de Preşedintele CSJ, Mihai Poalelungi, în cadrul Adunării Generale a Judecătorilor din 13.03.2015 [5], fiind identificată şi în publicaţia autorilor Pavel Grecu şi Nadejda Hriptievschi, Evaluarea necesităţilor de îmbunătăţire a cadrului legal privind răspunderea disciplinară a judecătorului [6, p.8]...
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Neconstituţionalitatea și neconvenţionalitatea modifi cărilor aduse statutului judecătorilor din Republica Moldova
Poalelungi Mihail
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 3(22) / 2012 / ISSN 1857-2405
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
„Eu sunt sigur că vom avea o justiţie mai bună”
Poalelungi Mihail
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 2(21) / 2012 / ISSN 1857-2405
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Excepții la obligația de protecție în lumina jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului
CZU : 341.231.14(4)+342.7(478)
Poalelungi Mihail
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 1(32) / 2015 / ISSN 1857-2405
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Argumentarea imunităţii judecătorului în realitatea juridică naţională
Poalelungi Mihail, Negru Andrei
Revista Naţională de Drept
Nr. 11(146) / 2012 / ISSN 1811-0770
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obligațiile pozitive ce reies din conținutul art. 8 al Convenției Europene a Drepturilor Omului: respectarea vieții private
CZU : 341.231.14(4)+342.72/73(478)
Poalelungi Mihail
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 2(33) / 2015 / ISSN 1857-2405
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obligaţii extrateritoriale ale statelor-părţi la tratatele în domeniul drepturilor omului
CZU : 341.231.14
Balan Oleg, Poalelungi Mihail
Administrarea Publică
Nr. 3(87) / 2015 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obligaţiile pozitive ce reies din conţinutul art. 8 al Convenției Europene a Drepturilor Omului: respectarea vieţii de familie
CZU : 341.217(4)+341.223.7
Poalelungi Mihail
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 2(36) / 2015 / ISSN 1857-1999 /ISSNe 2345-1963
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Respectarea obligațiilor pozitive și negative potrivit CEDO în circumstanțe de conflict armat: cazul Ciprului
CZU : 341.9+341.924+341.983.42.
Poalelungi Mihail
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 1(35) / 2015 / ISSN 1857-1999 /ISSNe 2345-1963
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obligațiile negative ale statelor și garanțiile procedurale în temeiul convenției europene a drepturilor omului
CZU : 341.231.14(4)
Poalelungi Mihail
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 3(34) / 2015 / ISSN 1857-2405
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
„Imi doresc mult ca, la sfarșitul celui de-al doilea mandat al meu, justiţia să fie apreciată pozitiv de societate”
Poalelungi Mihail
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 3(42) / 2017 / ISSN 1857-2405
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The right to privacy and the transparency of justice: two weighing exercises
CZU : 347.9:342.72/.73
Poalelungi Mihail
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 3(42) / 2017 / ISSN 1857-2405
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Unificarea practicii judiciare - componentă fundamentală a principiilor preeminenţei dreptului şi respectării drepturilor omului

CZU : 341.231.14+342.72/.73
Poalelungi Mihail
Protecţia drepturilor omului: mecanisme naţionale şi internaţionale
2017. Chișinău, Republica Moldova. .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte definitorii ale denumirii tratatelor în dreptul internaţional contemporan

CZU : 341.22:341.24
Poalelungi Mihail
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 2(45) / 2018 / ISSN 1857-2405
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pledoarie pentru conștientizarea respectării obligațiilor pozitive care decurg din Convenție: o apreciere mai târzie despre două cazuri nefericite

CZU : 341.231.14(4)CEDO
Poalelungi Mihail
Studii Juridice Universitare
Nr. 3-4(39-40) / 2017 / ISSN 1857-4122
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Asigurarea accesului la justiţie – obligaţie pozitivă a statului potrivit Convenţiei Europene a Drepturilor Omului

Poalelungi Mihail
Protecţia drepturilor omului: mecanisme naţionale şi internaţionale
2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4241-8-9.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Strategia națională de securitate a republicii moldova ca instrument de protejare a securității naționale

CZU : 351.86(478)
DOI : 10.5281/zenodo.4282189
Poalelungi Mihail, Cristea (Bîtcă) Gabriela
Supremația Dreptului
Nr. 4 / 2019 / ISSN 2345-1971
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Libertatea de gândire și libertatea de exprimare. Jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului

CZU : 342.727:341.645(4)
DOI : 10.52327/1813-8489.2021.3(111).05
Poalelungi Mihail, Suvac Sergiu
Administrarea Publică
Nr. 3(111) / 2021 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Particularităţile construcţiei juridice ale suspendării executării actului administrativ individual defavorabil (partea I)

CZU : 340.13:342.924
DOI : 10.5281/zenodo.5639397
Fală Nicolae, Poalelungi Mihail
Studii Juridice Universitare
Nr. 1 / 2021 / ISSN 1857-4122
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Correlation of freedom of thought, conscience and religion and freedom of expression in the case-law of the European Court of Human Rights.

Poalelungi Mihail, Suvac Sergiu
Asigurarea expertizei ştiinţifice ale politicilor naţionale ca unul din obiectivele esenţiale ale centrelor de cercetare
Vol. 1. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3471-6-7.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 26