IBN
Închide

Rezultatele Căutării

Afisarea articolelor 1-20(24) pentru expresia "poalelungi mihai"

Provocarea organizată оn contextul jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului

CZU : 341.6:341.231.14
Sârcu-Scobioală Diana, Poalelungi Mihai
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 3(46) / 2018 / ISSN 1857-2405
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Răspunderea statelor pentru actele cu efect extrateritorial

Poalelungi Mihai
Integrare prin cercetare şi inovare.Ştiinţe juridice și economice
2015. Chisinau, Republica Moldova. .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dreptul la respectarea vieţii private şi justiţia transparentă: două exerciţii de punere în balanţă

Poalelungi Mihai
Ştiinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor şi tradiţiilor europene
2017. Chişinău. ISBN 978-9975-124-64-5.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Abordare istorico-juridică a transformării Comunităților Europene, predecesoarele Uniunii Europene, într-un model instituțional din regiune

CZU : 341.1:061.1EU
DOI : 10.52277/1857-2405.2021.3(58).03
Poalelungi Mihail, Poalelungi Mihai
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 3(58) / 2021 / ISSN 1857-2405
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La o aniversare. Mihai Poalelungi
Pascari Anastasia
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 3(22) / 2012 / ISSN 1857-2405
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Abordări normativ-juridice privind  instituţia inspecţiei judiciare

Creciun Natalia
Integrare prin cercetare și inovare. Ştiinţe juridice
Vol.2. 2016. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-816-5.
Prin urmare, volumul mare de lucru, care urmează a fi efectuat în termene restrânse, fără a aduce atingere calităţii actelor efectuate şi imaginii Inspecţiei Judiciare ne permit să opinăm în favoarea necesităţii de a majora numărul inspectorilor-judecători, de la 5 la 10-15 membri, ideea fiind lansată şi de Preşedintele CSJ, Mihai Poalelungi, în cadrul Adunării Generale a Judecătorilor din 13.03.2015 [5], fiind identificată şi în publicaţia autorilor Pavel Grecu şi Nadejda Hriptievschi, Evaluarea necesităţilor de îmbunătăţire a cadrului legal privind răspunderea disciplinară a judecătorului [6, p.8]...
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Neconstituţionalitatea și neconvenţionalitatea modifi cărilor aduse statutului judecătorilor din Republica Moldova
Poalelungi Mihail
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 3(22) / 2012 / ISSN 1857-2405
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
„Eu sunt sigur că vom avea o justiţie mai bună”
Poalelungi Mihail
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 2(21) / 2012 / ISSN 1857-2405
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Excepții la obligația de protecție în lumina jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului
CZU : 341.231.14(4)+342.7(478)
Poalelungi Mihail
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 1(32) / 2015 / ISSN 1857-2405
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Argumentarea imunităţii judecătorului în realitatea juridică naţională
Poalelungi Mihail, Negru Andrei
Revista Naţională de Drept
Nr. 11(146) / 2012 / ISSN 1811-0770
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obligațiile pozitive ce reies din conținutul art. 8 al Convenției Europene a Drepturilor Omului: respectarea vieții private
CZU : 341.231.14(4)+342.72/73(478)
Poalelungi Mihail
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 2(33) / 2015 / ISSN 1857-2405
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obligaţii extrateritoriale ale statelor-părţi la tratatele în domeniul drepturilor omului
CZU : 341.231.14
Balan Oleg, Poalelungi Mihail
Administrarea Publică
Nr. 3(87) / 2015 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obligaţiile pozitive ce reies din conţinutul art. 8 al Convenției Europene a Drepturilor Omului: respectarea vieţii de familie
CZU : 341.217(4)+341.223.7
Poalelungi Mihail
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 2(36) / 2015 / ISSN 1857-1999 /ISSNe 2345-1963
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Respectarea obligațiilor pozitive și negative potrivit CEDO în circumstanțe de conflict armat: cazul Ciprului
CZU : 341.9+341.924+341.983.42.
Poalelungi Mihail
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 1(35) / 2015 / ISSN 1857-1999 /ISSNe 2345-1963
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obligațiile negative ale statelor și garanțiile procedurale în temeiul convenției europene a drepturilor omului
CZU : 341.231.14(4)
Poalelungi Mihail
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 3(34) / 2015 / ISSN 1857-2405
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
„Imi doresc mult ca, la sfarșitul celui de-al doilea mandat al meu, justiţia să fie apreciată pozitiv de societate”
Poalelungi Mihail
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 3(42) / 2017 / ISSN 1857-2405
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The right to privacy and the transparency of justice: two weighing exercises
CZU : 347.9:342.72/.73
Poalelungi Mihail
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 3(42) / 2017 / ISSN 1857-2405
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Unificarea practicii judiciare - componentă fundamentală a principiilor preeminenţei dreptului şi respectării drepturilor omului

CZU : 341.231.14+342.72/.73
Poalelungi Mihail
Protecţia drepturilor omului: mecanisme naţionale şi internaţionale
2017. Chișinău, Republica Moldova. .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte definitorii ale denumirii tratatelor în dreptul internaţional contemporan

CZU : 341.22:341.24
Poalelungi Mihail
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 2(45) / 2018 / ISSN 1857-2405
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pledoarie pentru conștientizarea respectării obligațiilor pozitive care decurg din Convenție: o apreciere mai târzie despre două cazuri nefericite

CZU : 341.231.14(4)CEDO
Poalelungi Mihail
Studii Juridice Universitare
Nr. 3-4(39-40) / 2017 / ISSN 1857-4122
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 24