IBN
Închide

Rezultatele Căutării

Afisarea articolelor 1-20(65) pentru expresia "guceac ion"
Originea si dimensiunea conceptului contract administrativ
Guceac Ion, Balmuş Victor
Revista Naţională de Drept
Nr. 1(100) / 2009 / ISSN 1811-0770
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Savant, manager şi militant al lumii vegetale. Teleuţă Alexandru Ştefan la 60 de ani
Duca Gheorghe, Furdui Teodor, Guceac Ion, Colţun Maricica, Tudorache Gheorghe
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(318) / 2012 / ISSN 1857-064X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HOTĂRÎRE Cu privire la rezultatele evaluării şi clasificării revistelor ştiinţifice de profil Nr. 61 din «30» aprilie 2009 mun. Chişinău
Duca Gheorghe, Canţer Valeriu, Guceac Ion
Moldoscopie
Nr. 1(44) / 2009 / ISSN 1812-2566
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contribuţii inedite la dezvoltarea doctrinei juridice
Guceac Ion
Revista Naţională de Drept
Nr. 5(128) / 2011 / ISSN 1811-0770
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aniversări. Academicianul Gheorghe Duca – savant şi manager al ştiinţei de prestigiu internaţional
Furdui Teodor, Guceac Ion, Ciochină Valentina
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(316) / 2012 / ISSN 1857-064X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Психофизиологические процессы, управляющие поведением, как база совершенствования тестов диагностики вменяемости и поведения во время совершения aнтисоциальных деяний. II. Концепция и тесты диагностики психического здоровья обвиняемого в антисоциальных
Фурдуй Теодор, Чокинэ Валентина, Фурдуй Влада, Гучак Ион, Штирбу Евгений , Врабие Валерия , Бешетя Татьяна, Георгиу Зинаида, Televca Valentina, Cazanescu Valentina, Stoian-Tenu Inga
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(320) / 2013 / ISSN 1857-064X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Георгий Дука – известный ученый и выдающаяся личность
Гучак Ион
Электронная обработка материалов
Nr. 2(48) / 2012 / ISSN 0013-5739 /ISSNe 2345-1718
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noutăți editoriale. Alexandru ARSENI, doctor în drept, conferențiar universitar. Drept constituțional și instituții politice: Tratat
Guceac Ion
Revista Naţională de Drept
Nr. 9(167) / 2014 / ISSN 1811-0770
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oportunitatea dreptului medical şi internaţional ca ramură a dreptului public şi de specialitate ştiinţifică
Mereuţă Roman, Guceac Ion, Suceveanu Natalia
Revista ştiinţifico-practică ”Info-Med”
Nr. 1(23) / 2014 / ISSN 1810-3936
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recenzie. Contrabanda comisă în circumstanţe agravante pe teritoriul vamal al Republicii Moldova:
CZU : 343.359.3(478)
Guceac Ion
Revista Naţională de Drept
Nr. 10(180) / 2015 / ISSN 1811-0770
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recenzie. Contrabanda – infracţiune ce subminează economia statului:
CZU : 343.359.3(478)
Guceac Ion
Revista Naţională de Drept
Nr. 12(182) / 2015 / ISSN 1811-0770
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rădăcinile istorice ale Constituţiei
CZU : 342.4
Guceac Ion
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(29) / 2013 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O nouă platformă strategică pentru comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova
CZU : 001.89(478+4)
Guceac Ion
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(27) / 2012 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Savant, manager şi militant al lumii vegetale
CZU : 57(478)(092)
Duca Gheorghe, Furdui Teodor, Guceac Ion, Tudorache Gheorghe
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(27) / 2012 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
APEL către partidele parlamentare proeuropene
Duca Gheorghe, Tighineanu Ion, Rusnac Gheorghe, Guceac Ion, Hanganu Aurelia
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(35) / 2014 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Liberul acces la justiţie în legislaţia naţională şi prevederile convenţiei europeane pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale
CZU : 342.72/.73
Guceac Ion
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(21) / 2011 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul constituţiei asupra creaţiei ştiinţifice şi artistice
CZU : 342.4+342.72/.73
Guceac Ion
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(33) / 2014 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diplomaţia publică – component indispensabilă a discursului extern în condiţiile globalizării
CZU : 327
Guceac Ion, Porcescu Sergiu
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(16) / 2010 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dreptul la apă – un nou drept fundamental al omului
CZU : 342.734+349.6
Guceac Ion
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(18) / 2010 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dreptul la viaţă şi fenomenul morţii cerebrale
CZU : 342.72/.73+616-009-072
Guceac Ion
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(19) / 2010 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 65