IBN
Închide

Rezultatele Căutării

Afisarea articolelor 1-20(76) pentru expresia guceac ion
Anul minim: 2007, Nr de Țări: 3, Nr de Organizații: 17, Nr de Reviste:16, Nr de Conferințe: 20, Proiecte: 2

Originea si dimensiunea conceptului contract administrativ
Guceac Ion, Balmuş Victor
Revista Naţională de Drept
Nr. 1(100) / 2009 / ISSN 1811-0770
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Savant, manager şi militant al lumii vegetale. Teleuţă Alexandru Ştefan la 60 de ani
Duca Gheorghe, Furdui Teodor, Guceac Ion, Colţun Maricica, Tudorache Gheorghe
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(318) / 2012 / ISSN 1857-064X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HOTĂRÎRE Cu privire la rezultatele evaluării şi clasificării revistelor ştiinţifice de profil Nr. 61 din «30» aprilie 2009 mun. Chişinău
Duca Gheorghe, Canţer Valeriu, Guceac Ion
Moldoscopie
Nr. 1(44) / 2009 / ISSN 1812-2566
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contribuţii inedite la dezvoltarea doctrinei juridice
Guceac Ion
Revista Naţională de Drept
Nr. 5(128) / 2011 / ISSN 1811-0770
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aniversări. Academicianul Gheorghe Duca – savant şi manager al ştiinţei de prestigiu internaţional
Furdui Teodor, Guceac Ion, Ciochină Valentina
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(316) / 2012 / ISSN 1857-064X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Психофизиологические процессы, управляющие поведением, как база совершенствования тестов диагностики вменяемости и поведения во время совершения aнтисоциальных деяний. II. Концепция и тесты диагностики психического здоровья обвиняемого в антисоциальных
Фурдуй Теодор, Ciochină Valentina, Furdui Vlada, Guceac Ion, Штирбу Евгений , Vrabie Valeria, Beşetea Tatiana, Георгиу Зинаида, Televca Valentina, Cazanescu Valentina, Stoian-Tenu Inga
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(320) / 2013 / ISSN 1857-064X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Георгий Дука – известный ученый и выдающаяся личность
Guceac Ion
Электронная обработка материалов
Nr. 2(48) / 2012 / ISSN 0013-5739 /ISSNe 2345-1718
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noutăți editoriale. Alexandru ARSENI, doctor în drept, conferențiar universitar. Drept constituțional și instituții politice: Tratat
Guceac Ion
Revista Naţională de Drept
Nr. 9(167) / 2014 / ISSN 1811-0770
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oportunitatea dreptului medical şi internaţional ca ramură a dreptului public şi de specialitate ştiinţifică
Mereuţă Roman, Guceac Ion, Suceveanu Natalia
Revista ştiinţifico-practică ”Info-Med”
Nr. 1(23) / 2014 / ISSN 1810-3936
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recenzie. Contrabanda comisă în circumstanţe agravante pe teritoriul vamal al Republicii Moldova:
CZU : 343.359.3(478)
Guceac Ion
Revista Naţională de Drept
Nr. 10(180) / 2015 / ISSN 1811-0770
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recenzie. Contrabanda – infracţiune ce subminează economia statului:
CZU : 343.359.3(478)
Guceac Ion
Revista Naţională de Drept
Nr. 12(182) / 2015 / ISSN 1811-0770
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rădăcinile istorice ale Constituţiei
CZU : 342.4
Guceac Ion
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(29) / 2013 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O nouă platformă strategică pentru comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova
CZU : 001.89(478+4)
Guceac Ion
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(27) / 2012 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Savant, manager şi militant al lumii vegetale
CZU : 57(478)(092)
Duca Gheorghe, Furdui Teodor, Guceac Ion, Tudorache Gheorghe
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(27) / 2012 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
APEL către partidele parlamentare proeuropene
Duca Gheorghe, Tighineanu Ion, Rusnac Gheorghe, Guceac Ion, Hanganu Aurelia
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(35) / 2014 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Liberul acces la justiţie în legislaţia naţională şi prevederile convenţiei europeane pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale
CZU : 342.72/.73
Guceac Ion
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(21) / 2011 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul constituţiei asupra creaţiei ştiinţifice şi artistice
CZU : 342.4+342.72/.73
Guceac Ion
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(33) / 2014 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diplomaţia publică – component indispensabilă a discursului extern în condiţiile globalizării
CZU : 327
Guceac Ion, Porcescu Sergiu
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(16) / 2010 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dreptul la apă – un nou drept fundamental al omului
CZU : 342.734+349.6
Guceac Ion
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(18) / 2010 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dreptul la viaţă şi fenomenul morţii cerebrale
CZU : 342.72/.73+616-009-072
Guceac Ion
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(19) / 2010 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Constatări despre activitatea comunităţii ştiinţifice din Republica Moldova
CZU : 001.89(478)
Guceac Ion
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(12) / 2009 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Constituţionalismul, democraţia şi libertatea – valori ale societăţii deschise
CZU : 340.12+342.4+321.7
Guceac Ion
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(13) / 2009 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Instituţia prezidenţială – studiu de drept constituţional comparat
CZU : 342.5
Guceac Ion
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(15) / 2009 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Savant, manager şi militant al lumii vegetale Alexandru Stefan Teleuţă la 60 de ani.
CZU : 58(092)(478)
Duca Gheorghe, Furdui Teodor, Guceac Ion, Tudorache Gheorghe
Revista Botanică
Nr. 1(5) / 2012 / ISSN 1857-2367 /ISSNe 2587-3814
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Constituţionalismul şi statul de drept în Republica Moldova. Realităţi şi perspective

CZU : 342.4/.5(478)
Guceac Ion
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(46) / 2017 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evoluţia statului in concepţia contemporană

Guceac Ion
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Integrarea europeană şi statul inovaţional – condiţii primordiale pentru dezvoltarea durabilă a Republicii Moldova

CZU : 339.92:061.1EU:338(478)
Guceac Ion
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol.1. 2017. Cahul. ISBN 978-9975-88-007-7.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Experiența statelor europene în asigurarea ordinii publice și respectarea drepturilor omului

CZU : 351.75+342.7(4)
Guceac Ion, Voicu Pavel
Administrarea Publică
Nr. 3(99) / 2018 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Soluționarea litigiilor electorale – element de realizare a garanțiilor constituționale ale drepturilor electorale ale cetățenilor

CZU : 342.842
Guceac Ion
Administrarea Publică
Nr. 1(101) / 2019 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The opportunity of recognition of the right to water as a fundamental human right
CZU : 349.6
Guceac Ion
Legea şi politologia
Nr. 20 / 2012 / ISSN 1987-5533
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ключевая роль парламента в искоренении бедности на современном этапе

CZU : 342.53+330.59
Guceac Ion
Legea şi politologia
Nr. 19 / 2012 / ISSN 1987-5533
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fundamentarea constituțională a sistemului economic – tendință proprie constituționalismului contemporan

Guceac Ion
Creşterea economică în condiţiile globalizării: bunăstare și incluziune socială
Ediția 14, Vol.1. 2019. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3305-6-5.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Democracy at the one-click distance: Is electronic voting the besoption for Moldova?

CZU : [321.7+324:004.7](478)
DOI : 10.24989/ocg.v331.30
Virtosu Ina, Guceac Ion
Central and Eastern European eDem and eGov Days
2018. Viena, Austria. ISBN 978-3-7089-1737-5.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Arc peste timpuri profesorul Oleg Balan la cea de-a 50-a aniversare

CZU : 378.12:341(478)
Guceac Ion
Administrarea Publică
Nr. 4(104) / 2019 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Particularităţile sui generis ale funcţiilor administraţiei publice

Guceac Ion
Teoria şi practica administrării publice
2012. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-4107-8-6.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contribuţii la studierea factorilor de configurare a Constituţiei

Guceac Ion
Teoria şi practica administrării publice
2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4241-5-8.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contextul istoric internaţional de apariţie şi dezvoltare a practicilor notariale în spaţiul constituţional din România şi Republica Moldova

Guceac Ion, Toma Anica
Teoria şi practica administrării publice
2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4241-5-8.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Probleme ale asigurării protecţiei drepturilor fundamentale ale omului şi cetăţeanului în activitatea notarială din Republica Moldova prin prisma Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului: 65 de ani de la adoptare

Guceac Ion, Toma Cătălin-Marius
Teoria şi practica administrării publice
2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4241-5-8.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Unele aspecte ce ţin de garantarea libertăţii de exprimare în legislaţia Republicii Moldova

Guceac Ion
Teoria și practica administrării publice
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3240-9-0.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hotărâre cu privire la semnificaţia datei de 28 iunie 1940

Duca Gheorghe, Guceac Ion
Limba Română
Nr. 7-8(181-182) / 2010 / ISSN 0235-9111
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Constituționalizarea dreptului fundamental la un mediu sănătos – condiție sine-qua-non a societății ecologic inoffensive

CZU : 342.4+349.6
Guceac Ion
Realităţi şi perspective ale învăţământului juridic naţional:Culegerea comunicărilor
Vol.1. 2019. Chişinău. ISBN 78-9975-149-79-2.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Libertățile politice și garanțiile constituționale

CZU : 342.4/.5+342.72/.73
Guceac Ion
Dezvoltarea cadrului juridic al Republicii Moldova în contextul necesităţilor de securitate şi asigurarea a parcursului european
Partea 1. 2018. Chişinău. ISBN 978-9975-3298-2-8.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

În ajutor juristului.Non-discriminarea în condiţiile constituţionalismului contemporan din Republica Moldova: Monografie. – Chişinău: Pontos, 2008. - 388 p.

Guceac Ion
Revista Naţională de Drept
Nr. 3(90) / 2008 / ISSN 1811-0770
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mecanisme naţionale de protecţie a drepturilor copilului

Guceac Ion
Probleme interdisciplinare în materia prevenirii şi combaterii criminalităţii juvenile la etapa contemporană
2007. Chişinău. ISBN 978-9975-930-36-9.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Constitutional justice in the Republic of Moldova

Guceac Ion
Constitutional Courts in Post-Soviet States: Between the Model of a State of Law and Its Local Application
Vol. 25. 2019. Frankfurt am Main, Germania. ISBN 978-363179308-4.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Solidaritatea socială – tendință constantă a constituționalismului

CZU : 342.3/.4:316.3
Guceac Ion
Contextul multidimensional actual al guvernării și drepturilor omului în Republica Moldova
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3498-3-3..
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Determinante ale libertății politice

CZU : 342.722
Guceac Ion
Contextul multidimensional actual al guvernării și drepturilor omului în Republica Moldova
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3498-3-3..
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
In memoriam Maria Bieşu
CZU : 782.071.2(478)(092)
Duca Gheorghe, Furdui Teodor, Tighineanu Ion, Şlapac Mariana, Guceac Ion, Sainciuc Glebus
Arta
Nr. 2(AAV) / 2012 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Analiza în baza unor criterii a conceptelor doctrinare în materia protecţiei drepturilor pacienţilor în diferite sisteme de asigurări obligatorii şi/sau facultative

CZU : 349.3:36:616-082
DOI : 10.5281/zenodo.5113399
Guceac Ion
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 8(148) / 2021 / ISSN 1814-3199 /ISSNe 2345-1017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Activitatea Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică vizavi de priorităţile naţionale şi creşterea competitivităţii ştiinţei autohtone

Guceac Ion
The current problems of organization and self-organization of research and development system in the Republic of Moldova
2011. Chişinău. .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fenomenul migraţiei în conţinutul reglementărilor juridice

Guceac Ion
Migrație, Diaspora, Dezvoltare: noi provocări și perspective
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-57-218-7.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dreptul obiectiv și drepturile omului în statul de drept democratic modern

Guceac Ion
Teoria și practica administrării publice
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3492-6-0.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Momentul inițial al raporturilor juridice dintre subiecții sistemului asigurărilor obligatorii de asistență medicală

CZU : 347.44:368.042:616-082
Guceac Ion
Integrare prin cercetare si inovare.Științe juridice și economice
2021. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Legalitatea, libertatea, democraţia şi birocraţia în administrația publică

CZU : 342.9:352/354:321.6/.8
Guceac Ion
Integrare prin cercetare si inovare.Științe juridice și economice
2021. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Interacțiunea societății civile cu organele procuraturii – factor de asigurare a bunei guvernări

CZU : 347.97:061.23
Guceac Ion, Roșca Andrei
Revista Procuraturii Repubicii Moldova
Nr. 8 / 2021 / ISSN 2587-3601 /ISSNe 2587-361X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Libertatea de exprimare în mediul online. Provocări şi noi oportunități în legislația Republicii Moldova

CZU : 342.723:004(478)
Guceac Ion
Rolul instituţiilor democratice în asigurarea protecţiei drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3492-4-6.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RECENZIE la lucrarea Studiu integrat asupra guvernării și drepturilor omului în Republica Moldova (20 c.a.), Chisinau 2021, ISBN 978-9975-87-889-0 autori: Ciobanu Rodica, Iordanov Rodica, Mocanu Veronica, Roșca Mariana

Guceac Ion
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 3(187) / 2021 / ISSN 1957-2294
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Libertatea de exprimare: forme specifice de realizare în perioada campaniei electorale

CZU : 342.727:324
Guceac Ion
Statul, securitatea şi drepturile omului în condiţiile societăţii informaţionale
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-108-88-1.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Restrângerea libertății de exprimare în condițiile societății democratice

CZU : 341.231.14(4)CtEDO+342.72/.73(478)
Guceac Ion
Statul, securitatea şi drepturile omului în era digitală
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-158-17-6..
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Garantarea libertății de opinie și de exprimare. Explicații cu privire la standardele internaționale și practicile europene relevante

CZU : 342.727:341.231.14
Guceac Ion
Statul, securitatea şi drepturile omului în era digitală
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-159-32-6.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Originea şi dimensiunea conceptului „contract administrativ”.

Guceac Ion, Balmuş Victor
Revista Naţională de Drept
Nr. 12(99) / 2008 / ISSN 1811-0770
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Etapele formării legislaţiei ecologice în Republica Moldova: aspecte istorice

Guceac Ion, Ursu Victor
Revista Naţională de Drept
Nr. 7(82) / 2007 / ISSN 1811-0770
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Standardele internaţionale şi normativele calităţii mediului ambiant în practica legislaţiei ecologice a Republicii Moldova

Guceac Ion, Ursu Victor
Revista Naţională de Drept
Nr. 9(84) / 2007 / ISSN 1811-0770
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Libertățile politice și garanțiile constituționale

Guceac Ion
Explorarea metodelor de cercetare în biblioteconomie și Știința Informării
Chişinău: Tipografia Centrală, 2019. ISBN 978-9975-3298-2-8.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Restrângerea libertății de exprimare în dreptul internațional și în legislația Republicii Moldova

Guceac Ion
Teoria și practica administrării publice
Ediția a 26-a. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3542-3-3.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evaluarea impactului asupra mediului versus răspunderea penală

CZU : 349.6
Guceac Ion, Gamurari Vitalie
Studii Juridice Universitare
Nr. 1-2(33-34) / 2016 / ISSN 1857-4122
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Viziune actuală asupra  legitimității actelor adoptate  de sfatul țării și importanţa acestora

CZU : 94(478)
Guceac Ion
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 1(113) / 2018 / ISSN 1857-2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte conceptuale ale asigurării obligatorii de asistență medicală

CZU : 342.74+369.22
Guceac Ion
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 8(128) / 2019 / ISSN 1814-3199 /ISSNe 2345-1017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reglementarea asigurării obligatorii de asistență medicală

CZU : 342.74+369.22
Guceac Ion
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 11 / 2019 / ISSN 1814-3199 /ISSNe 2345-1017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Solidaritatea socială – condiție prioritară pentru stabilitatea orânduirii constituționale a Republicii Moldova

CZU : [342.4:316.628](478)
Guceac Ion
Integrare prin cercetare și inovareȘtiințe juridice și economice
Vol.1. 2020. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prima de asigurare în sistemul asigurărilor obligatorii de asistență medicală

CZU : 349.3:368.9.06
Sadovei Nicolai, Guceac Ion
Integrare prin cercetare și inovareȘtiințe juridice și economice
Vol.2. 2020. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modelarea procesului de analiză a doctrinei în materia protecției drepturilor pacienților în diferite sisteme de asigurări obligatorii și/sau facultative

CZU : 349:368.042:616-082
DOI : 10.5281/zenodo.4572495
Guceac Ion
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(143) / 2021 / ISSN 1814-3199 /ISSNe 2345-1017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Constituționalismul

Guceac Ion
Republica Moldova pe calea modernizăriiStudiu enciclopedic
2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3073-0-7.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Răspunderea penala a minorilor

Guceac Ion
Spre viitor
Ediția 4. 2010. Chişinău. .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Recenzie la lucrarea  „Constituţia  la răscruce de milenii“,  autor Ion Guceac, dr. hab., prof. univ. 

Gamurari Vitalie
Studii Juridice Universitare
Nr. 3-4(23-34) / 2013 / ISSN 1857-4122
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evoluţia instituţiei organului reprezentativ în Republica Moldova

Rusu Victor
Protecţia drepturilor omului: mecanisme naţionale şi internaţionale
2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4241-8-9.
The material was based more on scientific works of Professor Ion Guceac and other scientists in the field...
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 76