IBN
Închide

Rezultatele Căutării

Afisarea articolelor 1-20(119) pentru expresia cotelnic
Anul minim: 2008, Nr de Țări: 1, Nr de Organizații: 5, Nr de Reviste:5, Nr de Conferințe: 2, Proiecte: 1

Resursele funciare componenta esentiala a potentialului de productie a sectorului agrar
Catan Petru, Cotelnic Ala
Studii Economice
Nr. 1-2 / 2010 / ISSN 1857-226X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bazele conceptuale ale informatizării managementului activităţii didactice in ASEM
Costaş Ilie, Cotelnic Ala, Bolun Ion
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 8 / 2010 / ISSN 1857-1433
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asigurarea competitivităţii firmei prin educaţia antreprenorială
Cotelnic Ala
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 9 / 2011 / ISSN 1857-1433
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul universităţilor în edificarea societăţii cunoaşterii
Cotelnic Ala
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 10 / 2012 / ISSN 1857-1433
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Schimbările organizaţionale şi impactul acestora asupra culturii antreprenoriale
Cotelnic Ala
Economica
Nr. 3(63) / 2008 / ISSN 1810-9136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile mediului concurenţial sub aspect teritorial
Cotelnic Ala
Economica
Nr. 5(69) / 2009 / ISSN 1810-9136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Concurenţa între angajaţi sub aspect gender
Cotelnic Ala, Belostecinic Marina
Economica
Nr. 6(70) / 2009 / ISSN 1810-9136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Motivarea non-financiară a angajaţilor – factor important în asigurarea performanţei organizaţiei
Cotelnic Ala
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 11 / 2013 / ISSN 1857-1433
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Finanţarea universitară în Republica Moldova: situaţia actuală şi perspectiva autonomiei financiare
Cotelnic Ala
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 11(2) / 2013 / ISSN 1857-1433
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recenzie asupra monografiei „Redimensionarea managementului resurselor umane în contextul aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană” autor: Alic Bîrcă
CZU : 005.96:658.1(478)
Cotelnic Ala
Economica
Nr. 4(94) / 2015 / ISSN 1810-9136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Situaţia tinerilor pe piaţa forţei de muncă
CZU : 331.526-053.6(478)
Stratan Andrei, Savelieva Galina, Cotelnic Ala
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(21) / 2011 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Auditul resurselor umane – parte componentă a managementului resurselor umane ale organizației
CZU : 005.95/.96:657.6
Cotelnic Ala, Negruţă Ludmila
Economica
Nr. 1(99) / 2017 / ISSN 1810-9136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea personalului ştiinţifico-didactic ca sursă principală în asigurarea calităţii universitare
CZU : 378.12
Cotelnic Ala
Economica
Nr. 4(94) / 2015 / ISSN 1810-9136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RECENZIE la monografia „Concepte şi abordări metodologice de evaluare şi creştere a Calităţii Vieţii” Autor: dr. conf. univ. Svetlana Gorobievschi, Universitatea Tehnică a Moldovei
CZU : 330.59:338.2+316.344.2
Cotelnic Ala
Economica
Nr. 1(83) / 2013 / ISSN 1810-9136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Determinanţii culturii organizaţionale universitare
CZU : 005.73:378
Cotelnic Ala, Albot Iulia
Economica
Nr. 3(81) / 2012 / ISSN 1810-9136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Situaţia actuală şi problemele conceptuale ale constituirii și funcţionării sistemelor informaţionale integrate de management economic
CZU : 330.47:005
Leahu Tudor, Cotelnic Ala, Perju Veaceslav
Economica
Nr. 1(103) / 2018 / ISSN 1810-9136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Motivația în muncă în organizațiile autohtone, cauză generatoare de conflicte
Cotelnic Ala
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.1. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-834-5.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Piaţa bunurilor de consum ca mediu de desfăşurare a comerţului intern
CZU : 339.138:(330.124.4+339.3)
Cotelnic Ala, Haritonov Rodica
Economica
Nr. 2(104) / 2018 / ISSN 1810-9136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The integration of the functional and informatics aspects of organizing the economic management unitary operative system of information
CZU : 004:330
Leahu Tudor, Cotelnic Ala
Journal of Research on Trade, Management and Economic Development
Nr. 1(9) / 2018 / ISSN 2345-1424 /ISSNe 2345-1483
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quality of Higher Education and Financial Autonomy 
Cotelnic Ala
Professional Education and Economic Needs of the Black Sea Region
2015. Chişinău. ISBN 978-9975-75-786-7.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 119