IBN
Închide

Rezultatele Căutării

Afisarea articolelor 1-20(41) pentru expresia balan oleg
Anul minim: 2005, Nr de Țări: 1, Nr de Organizații: 8, Nr de Reviste:5, Nr de Conferințe: 9, Proiecte: 0

Extrădarea. Formă de asistenţă juridică Internaţională în materie penală
Balan Oleg, Griţco Elena
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 2 / 2007 / ISSN 1857-1999 /ISSNe 2345-1963
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prevenirea şi reprimarea crimelor de război, crimelor împotriva umanităţii şi genocidului în conflictele armate
Balan Oleg
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 2 / 2009 / ISSN 1857-1999 /ISSNe 2345-1963
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Review of the Monograph „ International judicial act” Authors: Diana Sârcu-Scobioală, Ph.D. (Law), university docent. Publishing house: „Elan Poligraf”, Chisinau, 2013.
Balan Oleg
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 2(32) / 2014 / ISSN 1857-1999 /ISSNe 2345-1963
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interzicerea armei nucleare – o sarcină primordială a lumii contemporane
CZU : 341.23/.24
Balan Oleg, Sârcu-Scobioală Diana
Administrarea Publică
Nr. 2(78) / 2013 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Natura juridică a actului jurisdicţional internaţional
CZU : 341.6
Balan Oleg, Sârcu-Scobioală Diana
Administrarea Publică
Nr. 4(72) / 2011 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile răaspunderii pentru încălcarea dreptului umanitar
CZU : 341.23+341.4
Balan Oleg
Administrarea Publică
Nr. 1(61) / 2009 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Discernamînt şi eficienţa în Administrarea Publică
CZU : 378.1:35(478)
Balan Oleg
Administrarea Publică
Nr. 2(58) / 2008 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Republica Moldova în Cadrul Relaţiilor Internaţionale
CZU : 327(478+4)
Balan Oleg
Administrarea Publică
Nr. 3(51) / 2006 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nivelul de angajare a Republicii Moldova în lupta contra criminalităţii economice
CZU : 341.24+343.37(478)
Balan Oleg, Mânzală Traian
Administrarea Publică
Nr. 3-4(64) / 2009 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obligaţii extrateritoriale ale statelor-părţi la tratatele în domeniul drepturilor omului
CZU : 341.231.14
Balan Oleg, Poalelungi Mihail
Administrarea Publică
Nr. 3(87) / 2015 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Guvernarea regională și mondială fn cadrul comunitaţii internaţionale
CZU : 327+341.1/.8
Balan Oleg, Ciorobea Aurelian-Mihai
Administrarea Publică
Nr. 4(56) / 2007 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recenzia Lucrării „Actul jurisdicţional internaţional” Autor: Diana SÂRCU-SCOBIOALĂ, doctor în drept, conferenţiar universitar. Editura: „Elan Poligraf”, Chişinău, 2013
Balan Oleg
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 2(32) / 2014 / ISSN 1857-1999 /ISSNe 2345-1963
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Рецензия Монографии «Международный судебный акт» Автор: Диана Сырку-Скобиоалэ Издательство: «Elan Poligraf», Кишинёв, 2013
Балан Олег
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 2(32) / 2014 / ISSN 1857-1999 /ISSNe 2345-1963
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Academia este un centru național veritabil de promovare a politicii de stat în domeniul administrației publice
Balan Oleg
Administrarea Publică
Nr. 3(95) / 2017 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Academia de Administrare Publică participă prin cercetare la edificarea societăţii bazate pe cunoaştere. Cuvant inainte

Balan Oleg
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cuvânt înainte

CZU : 35.07
Balan Oleg
Teoria şi practica administrării publice
2016. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cuvânt-înainte. Cercetarea științifică constituie un domeniu de bază al activității Academiei de Administrare Publică

Balan Oleg
Teoria şi practica administrării publice
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Academia de Administrare Publică în sprijinul reformei administrative

CZU : 378:35(478)
Balan Oleg
Administrarea Publică
Nr. 4(100) / 2018 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cuvânt înainte. Academia – promotor al ideilor științifice în domeniul administrării publice

Balan Oleg
Teoria şi practica administrării publice
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3240-4-5.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Extraterritoriality of the European Convention on Human Rights: Positive Obligations and Jurisdiction: Monograph

CZU : 341.231.14
Balan Oleg
Revista de studii interdisciplinare „C. Stere”
Nr. 2(10) / 2016 / ISSN 2457-5550
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Positive and Negative Obligations of the State under the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms: Monograph

CZU : 341.231.14
Balan Oleg
Revista de studii interdisciplinare „C. Stere”
Nr. 2(10) / 2016 / ISSN 2457-5550
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mesaj de salut către participanţii la Conferinţa ştiinţifico-practică cu participare internaţională „Consolidarea administraţiei publice locale şi perspectivele europene ale Republicii Moldova”

Balan Oleg
Consolidarea administraţiei publice locale şi perspectivele Europene ale Republicii Moldovaconferinţă ştiinţifico-practică internaţională
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-134-20-0.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Academia de Administrare Publică – centru naţional de asigurare ştiinţifică şi metodică a activităţii autorităţilor publice

Balan Oleg
Teoria şi practica administrării publice
2014. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-4241-9-6..
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aplicarea directă a reglementărilor internaţionale în materia drepturilor omului

Balan Oleg, Sârcu-Scobioală Diana
Protecţia drepturilor omului: mecanisme naţionale şi internaţionale
2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4241-8-9.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cercetarea științifică - o sarcină indispensabilă în activitatea Academiei de Administrare Publică

Balan Oleg
Teoria și practica administrării publice
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3240-9-0.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Participarea tinerilor cercetători la edificarea societății bazate pe cunoaștere

Balan Oleg
Contribuția tinerilor cercetători la dezvoltarea administrației publice
Ediția 3. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conferințele științifice - tradiție a academiei și oportunitate pentru tinerii cercetători. Mesajul de salut al Rectorului Academiei de Administrare Publică

Balan Oleg
Contribuția tinerilor cercetători la dezvoltarea administrației publice
Ediția 2. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cercetarea științifică – o sarcină indispensabilă in activitatea Academiei de Administrare Publică

Balan Oleg
Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale
Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-873-9.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Analogia în electricitate şi magnetism şi utilizarea ei în procesul studierii şi predării fizice

Balan Oleg
Interuniversitaria
Ediția 06, Vol.1. 2011. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-063-0..
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BORIS NEGRU, profesor, savant și jurist, la 70 de ani. Inegalabil și neobosit cercetător

Balan Oleg
Administrarea Publică
Nr. 3(111) / 2021 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cercetarea științifică – prioritate a activității Academiei de Administrare Publică

Balan Oleg
Teoria și practica administrării publice
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3492-6-0.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cercetarea ştiințifică – o posibilitate de a obține cunoştințe noi direcționate spre dezvoltarea administrației publice

Balan Oleg
Contribuția tinerilor cercetători la dezvoltarea administrației publice
Ediția 7. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3492-3-9.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Activismul civic – condiție a consolidării instituțiilor statului democratic și afirmării personalității în viața comunității

Balan Oleg
Activismul civic – condiție a consolidării instituțiilor statului democratic
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-916-3.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cuvânt către cititor

Balan Oleg
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(18) / 2020 / ISSN 1857-4440 /ISSNe 2587-3393
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rolul Organizației Națiunilor Unite în interzicerea utilizării armelor nucleare

CZU : 341.6
DOI : 10.52277/1857-2405.2022.1(60).02
Balan Oleg, Manciu Liana-Alina
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 1(60) / 2022 / ISSN 1857-2405
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Consideraţii privind realitatea socio-juridică din Republica Moldova (recenzie)

CZU : 340
Balan Oleg
Consideraţii privind realitatea socio-juridică din Republica Moldova
2005. Bălți, Republica Moldova. ISBN 9975-931-72-3.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Securitatea Uniunii Europene în condițiile agresiunii

Balan Oleg
Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale
Vol.2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-56-873-9.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Criminalitatea transnaționala organizata. Concept și particularități

CZU : 341.4:343.341
DOI : 10.52327/1813-8489.2022.3(115).03
Balan Oleg, Lecari Fredolin
Administrarea Publică
Nr. 3(115) / 2022 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Factorii ce vaforizează expansiunea criminalității transnaționale organizate

Balan Oleg, Lecari Fredolin
Teoria și practica administrării publice
Ediția a 26-a. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3542-3-3.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Principiile cooperarii statelor în combaterea criminalitații transnaționale organizate

Balan Oleg, Lecari Fredolin
Teoria și practica administrării publice
Ediția a 26-a. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3542-3-3.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Arc peste timpuri profesorul Oleg Balan la cea de-a 50-a aniversare

CZU : 378.12:341(478)
Guceac Ion
Administrarea Publică
Nr. 4(104) / 2019 / ISSN 1813-8489

In the following article is being analyzed the scientific career of scientist Oleg BALAN, habilitated doctor, university professor, in the results of the researches carried out in the field of international law, with reference to a series of books, monographs and scientific articles published in the country and abroad, scientific training at international level......Also, the author invokes the didactic activity, but also the managerial capacities of manager of the Mister Oleg BALAN, as rector of the Academy of Public Administration.

În articolul ce urmează se analizează cariera științifică a savantului Oleg BALAN, doctor habilitat, profesor universitar, rezultatele cercetărilor efectuate în domeniul dreptului internațional, cu referire la un șir de cărți, monografii și lucrări științifice editate în țară și peste hotare, instruiri științifice la nivel internațional...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 41