IBN
Închide

Rezultatele Căutării

Afisarea articolelor 1-20(34) pentru expresia "balan oleg"
Extrădarea. Formă de asistenţă juridică Internaţională în materie penală
Balan Oleg, Griţco Elena
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 2 / 2007 / ISSN 1857-1999 /ISSNe 2345-1963
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prevenirea şi reprimarea crimelor de război, crimelor împotriva umanităţii şi genocidului în conflictele armate
Balan Oleg
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 2 / 2009 / ISSN 1857-1999 /ISSNe 2345-1963
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Review of the Monograph „ International judicial act” Authors: Diana Sârcu-Scobioală, Ph.D. (Law), university docent. Publishing house: „Elan Poligraf”, Chisinau, 2013.
Balan Oleg
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 2(32) / 2014 / ISSN 1857-1999 /ISSNe 2345-1963
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interzicerea armei nucleare – o sarcină primordială a lumii contemporane
CZU : 341.23/.24
Balan Oleg, Sârcu-Scobioală Diana
Administrarea Publică
Nr. 2(78) / 2013 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Natura juridică a actului jurisdicţional internaţional
CZU : 341.6
Balan Oleg, Sârcu-Scobioală Diana
Administrarea Publică
Nr. 4(72) / 2011 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile răaspunderii pentru încălcarea dreptului umanitar
CZU : 341.23+341.4
Balan Oleg
Administrarea Publică
Nr. 1(61) / 2009 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Discernamînt şi eficienţa în Administrarea Publică
CZU : 378.1:35(478)
Balan Oleg
Administrarea Publică
Nr. 2(58) / 2008 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Republica Moldova în Cadrul Relaţiilor Internaţionale
CZU : 327(478+4)
Balan Oleg
Administrarea Publică
Nr. 3(51) / 2006 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nivelul de angajare a Republicii Moldova în lupta contra criminalităţii economice
CZU : 341.24+343.37(478)
Balan Oleg, Mânzală Traian
Administrarea Publică
Nr. 3-4(64) / 2009 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obligaţii extrateritoriale ale statelor-părţi la tratatele în domeniul drepturilor omului
CZU : 341.231.14
Balan Oleg, Poalelungi Mihail
Administrarea Publică
Nr. 3(87) / 2015 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Guvernarea regională și mondială fn cadrul comunitaţii internaţionale
CZU : 327+341.1/.8
Balan Oleg, Ciorobea Aurelian-Mihai
Administrarea Publică
Nr. 4(56) / 2007 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recenzia Lucrării „Actul jurisdicţional internaţional” Autor: Diana SÂRCU-SCOBIOALĂ, doctor în drept, conferenţiar universitar. Editura: „Elan Poligraf”, Chişinău, 2013
Balan Oleg
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 2(32) / 2014 / ISSN 1857-1999 /ISSNe 2345-1963
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Рецензия Монографии «Международный судебный акт» Автор: Диана Сырку-Скобиоалэ Издательство: «Elan Poligraf», Кишинёв, 2013
Балан Олег
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 2(32) / 2014 / ISSN 1857-1999 /ISSNe 2345-1963
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Academia este un centru național veritabil de promovare a politicii de stat în domeniul administrației publice
Balan Oleg
Administrarea Publică
Nr. 3(95) / 2017 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Academia de Administrare Publică participă prin cercetare la edificarea societăţii bazate pe cunoaştere. Cuvant inainte

Balan Oleg
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cuvânt înainte

CZU : 35.07
Balan Oleg
Teoria şi practica administrării publice
2016. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cuvânt-înainte. Cercetarea științifică constituie un domeniu de bază al activității Academiei de Administrare Publică

Balan Oleg
Teoria şi practica administrării publice
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Academia de Administrare Publică în sprijinul reformei administrative

CZU : 378:35(478)
Balan Oleg
Administrarea Publică
Nr. 4(100) / 2018 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cuvânt înainte. Academia – promotor al ideilor științifice în domeniul administrării publice

Balan Oleg
Teoria şi practica administrării publice
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3240-4-5.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Extraterritoriality of the European Convention on Human Rights: Positive Obligations and Jurisdiction: Monograph

CZU : 341.231.14
Balan Oleg
Revista de studii interdisciplinare „C. Stere”
Nr. 2(10) / 2016 / ISSN 2457-5550
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 34