IBN
Închide

Rezultatele Căutării

Afisarea articolelor 1-20(49) pentru expresia alexandru cauia
Anul minim: 2008, Nr de Țări: 1, Nr de Organizații: 4, Nr de Reviste:7, Nr de Conferințe: 6, Proiecte: 2

Statutul juridic al jurnalistului în cadrul conflictului armat
Cauia Alexandru
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 3 / 2008 / ISSN 1857-1999 /ISSNe 2345-1963
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Statutul juridic al participanţilor în cadrul operaţiunilor de menţinere a păcii prin prisma statutului de combatant
Cauia Alexandru
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 3 / 2009 / ISSN 1857-1999 /ISSNe 2345-1963
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Participarea directă la ostilităţi – Un criteriu de definirea a statutului de combatant în cadrul conflictelor armate contemporane
Chirtoacă Natalia, Cauia Alexandru
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 1 / 2011 / ISSN 1857-1999 /ISSNe 2345-1963
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dificultăţile de aplicare a normelor dreptului internaţional umanitar asupra războiului cibernetic
Cauia Alexandru
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 1 / 2012 / ISSN 1857-1999 /ISSNe 2345-1963
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The determination of legal statute of participants in Dniester military conflict
Cauia Alexandru
Studii Juridice Universitare
Nr. 1-2 / 2011 / ISSN 1857-4122
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Statutul juridic al personalului medico-sanitar în cadrul conflictului militar
Cauia Alexandru
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 4 / 2008 / ISSN 1857-1999 /ISSNe 2345-1963
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problemele aplicării dreptului internaţional umanitar în cadrul conflictelor armate contemporane
Chirtoacă Natalia, Cauia Alexandru
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 4 / 2009 / ISSN 1857-1999 /ISSNe 2345-1963
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reglementarea juridică a protecţiei prizonierului de război - de la capturare la repatriere
Cauia Alexandru
Anuar Ştiinţific al Institutului de Relaţii Internaţionale
Nr. 11 / 2012 / ISSN 1857-1840
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Calificarea juridică a participanţilor in cadrul conflictului armat din estul Ucrainei
Cauia Alexandru
Studii Juridice Universitare
Nr. 3-4 / 2014 / ISSN 1857-4122
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Legal regulation of the prisoner of war protection — from the capture to the repatriation
Cauia Alexandru
Studii Juridice Universitare
Nr. 1-2 / 2012 / ISSN 1857-4122
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Garanţiile juridice conferite  prin intermediul statutului de combatant
CZU : 341.231.14+355.33
Cauia Alexandru
Revista Militară. Studii de securitate şi apărare
Nr. 1(7) / 2012 / ISSN 1857-405X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conflictele armate fără caracter internaţional. Esenţa şi aplicabilitatea normelor de drept internaţional umanitar
CZU : 323.27:341.6
Cauia Alexandru
Revista Militară. Studii de securitate şi apărare
Nr. 2(8) / 2012 / ISSN 1857-405X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La problema calificării juridice a conflictului dintre Coaliţia condusă de SUA şi organizaţia Daesh (Statul Islamic) în lumina atentatelor de la Paris din 13.11.2015 prin prisma normelor Dreptului Internaţional Umanitar
CZU : 341.3
Cauia Alexandru
Studii Juridice Universitare
Nr. 1-2 / 2015 / ISSN 1857-4122
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Statutul juridic al angajaţilor companiilor militare private prin prisma circumstanţelor specific generate de conflictele armate contemporane

CZU : 342.7:355
Cauia Alexandru
Studii Juridice Universitare
Nr. 1–2(37-38) / 2017 / ISSN 1857-4122
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Necesitatea pregătirii și instruirii specialiștilor de înaltă calitate pentru domeniul de asigurare a securităţii naţionale a Republicii Moldova

CZU : 349:321.011:355.02
Cauia Alexandru
Studii Juridice Universitare
Nr. 3-4(35-36) / 2016 / ISSN 1857-4122
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pregătirea specialiștilor de calitate —  mecanism de asigurare a securităţii  naţionale a Republicii Moldova

CZU : 349:321.011:355.02
Cauia Alexandru
Studii Juridice Universitare
Nr. 1-2(21-22) / 2013 / ISSN 1857-4122
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Private military companies  and their resemblance to  mercenary

CZU : 341.3:341.2
Cauia Alexandru, Zacon Corina
Studii Juridice Universitare
Nr. 3-4(31-32) / 2015 / ISSN 1857-4122
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Procedura de acordare a statutului  de prizonier de război în cadrul  conflictelor armate contemporane

CZU : 343.34
Cauia Alexandru
Studii Juridice Universitare
Nr. 3-4(15-16) / 2011 / ISSN 1857-4122
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Protecţia bunurilor culturale in cadrul con flictului armat

Cauia Alexandru
Ştiinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor şi tradiţiilor europene
2014. Chișinău. ISBN 978-9975-52-165-9.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Impedimentele“ constitutionale ale aplicarii jurisdictiei curtii penale international asupra persoanelor implicate în cadrul conflictelor armate „hibrid“

CZU : 341.645.2:342.326:004
Cauia Alexandru
Studii Juridice Universitare
Nr. 3-4(23-34) / 2013 / ISSN 1857-4122
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Necesitatea fundamentării și studierii dreptului securității naționale în Republica Moldova

CZU : 351.862.4
DOI : 10.5281/zenodo.3642698
Cauia Alexandru
Studii Juridice Universitare
Nr. 3-4(43-44) / 2018 / ISSN 1857-4122
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dreptul securității economice — subramură a dreptului securității naționale

CZU : 351.862.4
DOI : 10.5281/zenodo.3668733
Cauia Alexandru
Studii Juridice Universitare
Nr. 1-2(45-46) / 2019 / ISSN 1857-4122
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Statutul refugiaţilor în Republica Moldova şi realizarea în practică a prevederilor legale

Cauia Alexandru
Studii Juridice Universitare
Nr. 1-2 / 2008 / ISSN 1857-4122
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evoluţia reglementărilor internaţionale cu privire la statutului juridic al combatantului

Cauia Alexandru
Studii Juridice Universitare
Nr. 1-2 / 2009 / ISSN 1857-4122
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Combatanţii şi dreptul la viaţă

Chirtoacă Natalia, Cauia Alexandru
Studii Juridice Universitare
Nr. 3-4 / 2008 / ISSN 1857-4122
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte privind apariţia şi evoluţia instanţelor judiciare internaţionale prin prisma efectelor acestora asupra codificării dreptului internaţional

Cauia Alexandru
Studii Juridice Universitare
Nr. 3-4 / 2008 / ISSN 1857-4122
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dreptul şi obligaţia corelativă a combatantului de a nu fi supus şi de a se abţine de la aplicarea torturei şi tratamentelor inumane şi degradante

Cauia Alexandru
Studii Juridice Universitare
Nr. 3-4 / 2009 / ISSN 1857-4122
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Normative Doctrinal Analysis of Peacekeeping Operations in Europe (Transnistria, Nagorno-Karabakh, Georgia, Kosovo).

CZU : 341.382
DOI : 10.5281/zenodo.3875000
Cauia Alexandru, Alabduljabbar Naif Jassim
Studii Juridice Universitare
Nr. 3-4(47-48) / 2019 / ISSN 1857-4122
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Securitatea financiară — componentă fundamentală a securității naționale

CZU : 347.73
DOI : 10.5281/zenodo.4198597
Cauia Alexandru
Studii Juridice Universitare
Nr. 1-2(49-50) / 2020 / ISSN 1857-4122
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Drepturile şi obligaţiile generate de statutul de combatant
Cauia Alexandru
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 4 / 2010 / ISSN 1857-1999 /ISSNe 2345-1963
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adnotare

Cauia Alexandru
Promovarea drepturilor omului în contextul integrării europene: teorie şi practică
2013. Chişinău. ISBN 978-9975-101-20-2.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Repere conceptuale, necesitatea şi specificul diseminării dreptului internaţional umanitar în cadrul instituţiilor militare.

Cauia Alexandru
Promovarea drepturilor omului în contextul integrării europene: teorie şi practică
2013. Chişinău. ISBN 978-9975-101-20-2.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evoluţia reglementării juridice internaţionale a navigaţiei aeriene civile (partea I)

CZU : 341.9
DOI : 10.5281/zenodo.4608069
Cauia Alexandru, Bria Feodor
Studii Juridice Universitare
Nr. 3-4(51-52) / 2020 / ISSN 1857-4122
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Предисловие

Кауя Александр
Promovarea drepturilor omului în contextul integrării europene: teorie şi practică
2013. Chişinău. ISBN 978-9975-101-20-2.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Statutul juridic al angajaţilor companiilor militare private prin prisma statutului de combatant în cadrul conflictelor armate contemporane

Cauia Alexandru, Chirtoacă Natalia
Ştiinţa juridică în contextul promovării valorilor statului de drept
2010. Chişinău. .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Applicability of the rules of international humanitarian law to peacekeeping operations in regional crises

CZU : 341.3
DOI : 10.52277/1857-2405.2021.2(57).04
Cauia Alexandru, Alabduljabbar Naif Jassim
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 2(57) / 2021 / ISSN 1857-2405
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

International regulatory provisions applicable to regional crises in Africa (Congo, Mali, Libya)

CZU : 341.1.1/.2
Cauia Alexandru, Alabduljabbar Naif Jassim
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 1 / 2021 / ISSN 1857-1999 /ISSNe 2345-1963
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evoluţia reglementării juridice internaţionale a navigaţiei aeriene civile (partea II)

CZU : 341.9
DOI : 10.5281/zenodo.5639365
Cauia Alexandru, Bria Feodor
Studii Juridice Universitare
Nr. 1 / 2021 / ISSN 1857-4122
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mechanisms and legal instruments to ensure air route safety

CZU : 341.226
DOI : 10.52277/1857-2405.2021.4(59).07
Cauia Alexandru, Bria Feodor
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 4(59) / 2021 / ISSN 1857-2405
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Analiza prevederilor normative internaţionale în materie de asigurare a securităţii prin prisma crizelor regionale

Cauia Alexandru
Dezvoltarea Armatei Naţionale în contextul aprofundării reformelor democratice
Ediția 6. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3346-8-6.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Effects of the involvement of private military and security companies in the armed conflict in Syria

CZU : 341(4/9)+327.009
Cauia Alexandru, Zacon Corina
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 1 / 2022 / ISSN 1857-1999 /ISSNe 2345-1963
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Analiza conceptului de securitate societală

CZU : 351.86
DOI : 10.5281/zenodo.5244953
Cauia Alexandru
Studii naționale de securitate
Nr. 1(3) / 2021 / ISSN 2587-3822
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Assessing the Impact of the Involvement of Private Entities in Contemporary Armed Conflicts on the State’s Monopoly on the Use of Military Force

CZU : 341.32
DOI : 10.5281/zenodo.6400673
Cauia Alexandru, Zacon Corina
Studii Juridice Universitare
Nr. 2 / 2021 / ISSN 1857-4122
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Recenzie la manualul „Drept internațional public“, autori: Alexandru BURIAN et al. Ediţia a V-a (revăzută şi adăugată). Chişinău: Combinatul Poligrafic. 2021. — 756 p

Cauia Alexandru
Studii Juridice Universitare
Nr. 2 / 2021 / ISSN 1857-4122
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“Privatization” of Armed Conflict in Iraq

Cauia Alexandru, Zacon Corina
Asigurarea expertizei ştiinţifice ale politicilor naţionale ca unul din obiectivele esenţiale ale centrelor de cercetare
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3471-6-7.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Legal Regulation of the Civil Aviation Security Management and Security Oversight System in the US, UK and Australia

Cauia Alexandru, Bria Feodor
Asigurarea expertizei ştiinţifice ale politicilor naţionale ca unul din obiectivele esenţiale ale centrelor de cercetare
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3471-6-7.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Compatibilitatea legislației naționale a RM cu statutul juridic al companiilor militare și de securitate private

Cauia Alexandru, Zacon Corina
Teoria și practica administrării publice
Ediția 26. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3542-3-3.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reglementarea juridcă a aspectelor ideologice ale procesului de asigurare a securității naționale a Republicii Moldova

CZU : 34:351
DOI : 10.54481/sju.2022.1.02
Cauia Alexandru
Studii Juridice Universitare
Nr. 1 / 2022 / ISSN 1857-4122
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evoluția istorica a companiilor militare și de securitate private (partea I)

CZU : 341.3:355.216
DOI : 10.52327/1813-8489.2022.3(115).04
Cauia Alexandru, Zacon Corina
Administrarea Publică
Nr. 3(115) / 2022 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 49