IBN
Închide

Rezultatele Căutării

Afisarea articolelor 1-20(24) pentru expresia CRIJANOVSCHI Sergiu
Anul minim: 2011, Nr de Țări: 1, Nr de Organizații: 4, Nr de Reviste:3, Nr de Conferințe: 2, Proiecte: 4

Şantajul însoţit de răpirea proprietarului posesorului sau deţinătorului a rudelor sau a apropiaţilor acestora
Crijanovschi Sergiu, Ulianovschi Gheorghe
Revista Naţională de Drept
Nr. 2(125) / 2011 / ISSN 1811-0770
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obiectul juridic al infracţiunii de şantaj
Crijanovschi Sergiu, Ulianovschi Gheorghe
Revista Naţională de Drept
Nr. 8(131) / 2011 / ISSN 1811-0770
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Acţiunile adiacente în cadrul faptei prejudiciabile de şantaj prevăzute la varianta-tip (alin.(1) art.189 CP RM)
Crijanovschi Sergiu, Ulianovschi Gheorghe
Revista Naţională de Drept
Nr. 5(128) / 2011 / ISSN 1811-0770
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Estimarea corectitudinii interpretării judiciare a şantajului săvârşit cu aplicarea violenţei nepericuloase şi periculoase pentru viaţă sau sănătate
Crijanovschi Sergiu, Ulianovschi Gheorghe
Revista Naţională de Drept
Nr. 9(132) / 2011 / ISSN 1811-0770
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Îmbunătățirea cadrului incriminator în materie de şantaj din perspectiva semnelor laturii subiective şi impactul acesteia asupra ridicării calităţii actului de justiţie
Crijanovschi Sergiu, Ulianovschi Gheorghe
Revista Naţională de Drept
Nr. 10-11(134) / 2011 / ISSN 1811-0770
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Iresponsabilitatea în dreptul penal comparat: novele legislative
CZU : 343.96
Crijanovschi Sergiu
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 8(78) / 2014 / ISSN 1814-3199 /ISSNe 2345-1017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Precedentele judiciare pe cauzele de omor intenţionat în România: viziune contemporană
CZU : 343.61(498)
Crijanovschi Sergiu, Suvac Sergiu
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(73) / 2014 / ISSN 1814-3199 /ISSNe 2345-1017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prezentarea istorică a iresponsabilităţii în sistemul Common Law
CZU : 343.63:343.96
Crijanovschi Sergiu, Crijanovschi Irina
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 8(78) / 2014 / ISSN 1814-3199 /ISSNe 2345-1017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diminuarea discernământului în doctrina occidentală
CZU : 343.96
Crijanovschi Sergiu, Arhip Alexandru
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 8(78) / 2014 / ISSN 1814-3199 /ISSNe 2345-1017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Delimitarea infracţiunii de şantaj de unele infracţiuni contra patrimoniului săvârţite prin sustragere
Crijanovschi Sergiu, Botezatu Igor
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 8(48) / 2011 / ISSN 1814-3199 /ISSNe 2345-1017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Acţiunile adiacente în cadrul faptei prejudiciabile de şantaj prevăzute la varianta-tip(alin.(1) art.189 C. pen. RM) (Partea I)
Crijanovschi Sergiu
Revista Naţională de Drept
Nr. 4(127) / 2011 / ISSN 1811-0770
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele aspecte privind analiza juridico-penală comparativă a infracţiunilor informatice în legea penală a Republicii Moldova şi în cea a României
CZU : 343.23:004(478+498)
Crijanovschi Sergiu
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(93) / 2016 / ISSN 1814-3199 /ISSNe 2345-1017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele precizări privind conceptul de malpraxis medical în știința dreptului penal
CZU : 343.2/.7:614.25+347.56:614.25
Crijanovschi Sergiu, Bîcu Svetlana
Revista Naţională de Drept
Nr. 12(194) / 2016 / ISSN 1811-0770
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cazul fortuit în legea penală a Republicii Moldova și a României: unele conceptualizări fundamentale
CZU : 343.12(478+498)
Crijanovschi Sergiu, Mozgovoi Igor
Revista Naţională de Drept
Nr. 4(198) / 2017 / ISSN 1811-0770
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Necesitatea umană ca fundament al motivației infracționale prin prisma științei psihologice și a dreptului penal
CZU : 343.95:159.9
Crijanovschi Sergiu, Harmaniuc Petru
Revista Naţională de Drept
Nr. 11(181) / 2015 / ISSN 1811-0770
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rejudecarea în caz de extrădare sau predare în baza unui mandat european de arestare în practica judiciară a României
CZU : 341.44/.46(4+498)
Crijanovschi Sergiu, Poiană Taisia
Revista Naţională de Drept
Nr. 10(180) / 2015 / ISSN 1811-0770
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele viziuni doctrinare moderne și soluții de lege ferenda referitoare la viața private în dreptul penal substanțial al Republicii Moldova
CZU : 343.346.8:342.72/.73
Crijanovschi Sergiu, Bogdan Alexandru
Revista Naţională de Drept
Nr. 5(199) / 2017 / ISSN 1811-0770
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Clarificarea unor termeni utilizaţi  în legea penală privind frauda informatică și operaţiuni ilegale cu dispozitive  sau programe informatice

Crijanovschi Sergiu
Integrare prin cercetare și inovare. Ştiinţe juridice
Vol.1. 2016. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-815-8.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Accesul ilegal la informaţia computerizată  în practica judiciară a Republicii Moldova și a României

Crijanovschi Sergiu
Integrare prin cercetare și inovare. Ştiinţe juridice
Vol.1. 2016. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-815-8.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obiectul de atentare al infracțiunilor săvârșite în domeniul ocrotirii sănătății

CZU : 343.347(478)
Crijanovschi Sergiu, Cușcă Liliana
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(123) / 2019 / ISSN 1814-3199 /ISSNe 2345-1017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obiectul confiscării speciale potrivit art.106 din codul penal al Republicii Moldova

CZU : 343.272(478)
Crijanovschi Sergiu
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 11 / 2019 / ISSN 1814-3199 /ISSNe 2345-1017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Confiscarea specială și confiscarea extinsă: standarde europene în confiscarea şi recuperarea activelor

CZU : 343.272(100)
Crijanovschi Sergiu, Codreanu Irina
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 11 / 2019 / ISSN 1814-3199 /ISSNe 2345-1017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Despre utilitatea și necesitatea măsurii de confiscare specială: abordarea normativă și jurisprudențială

CZU : 343.272
Crijanovschi Sergiu
Realităţi şi perspective ale învăţământului juridic naţional:Culegerea comunicărilor
Vol.2. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-149- 88-4.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obiectul de atentare a infracţiunilor săvârșite în domeniul ocrotirii sănătăţii

CZU : 343.347
Crijanovschi Sergiu
Revista Procuraturii Repubicii Moldova
Nr. 3 / 2019 / ISSN 2587-3601 /ISSNe 2587-361X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 24