IBN
Închide

Rezultatele Căutării

Afisarea articolelor 1-20(28) pentru expresia BUJOR Valeriu
Anul minim: 2003, Nr de Țări: 1, Nr de Organizații: 7, Nr de Reviste:6, Nr de Conferințe: 8, Proiecte: 0

Criptografia şi protecţia documentelor
Bujor Valeriu, Ploteanu Nicolae
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. IV / 2003 / ISSN 1857-0976
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Referinţe privind noţiunea de politică penală
Bujor Valeriu, Ciaglic Tatiana
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. XII(1) / 2012 / ISSN 1857-0976
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Преступление: Уголовно-правовое понятие и основные признаки (Научный комментарий статьи 14 УК Республики Молдова)
Bujor Valeriu
Закон и Жизнь
Nr. 4(221) / 2010 / ISSN 1810-3081
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Некоторые проблемы социального реформирования молдавского общества
Bujor Valeriu
Закон и Жизнь
Nr. 6(223) / 2010 / ISSN 1810-3081
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Другие преступления против жизни (ст. ст. 146-150 УК РМ). Комментарий
Bujor Valeriu, Гуцуляк Виктор
Закон и Жизнь
Nr. 4(234) / 2011 / ISSN 1810-3081
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Умышленное причинение телесных повреждений или иного вреда здоровью (ст.ст. 151-152 УК РМ).
Bujor Valeriu, Гуцуляк Виктор
Закон и Жизнь
Nr. 6(236) / 2011 / ISSN 1810-3081
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Иные преступления, посягающие на жизнь и здоровье личности (ст. ст. 155-163 УК РМ)
Bujor Valeriu, Гуцуляк Виктор
Закон и Жизнь
Nr. 7(237) / 2011 / ISSN 1810-3081
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Principiile politicii penale
CZU : 343.211
Bujor Valeriu, Ciaglic Tatiana
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 1(32) / 2015 / ISSN 1857-2405
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prognoze criminologice privind criminalitatea şi activitatea anticrimă în condiţiile integrării R. Moldova în Uniunea Europeană
CZU : 343.9
Bejan Octavian, Bujor Valeriu
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 3(7) / 2014 / ISSN 2345-1130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Securitatea criminologică a întreprinderii
CZU : 343.9
Bujor Valeriu, Claşevici Andrei
Studii Juridice Universitare
Nr. 3-4(35-36) / 2016 / ISSN 1857-4122
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conceptul de securitate criminologică
CZU : 343.98
Bujor Valeriu, Claşevici Andrei
Legea şi Viaţa
Nr. 8(320) / 2018 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Crearea unui sistem de instruire criminologică în Republica Moldova – necesitate obiectivă
Bujor Valeriu
Abordarea prin competenţe a formării universitare: probleme, soluţii, perspectiveMaterialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale consacrată aniversării a 65-a de la fondarea Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
2011. Bălţi. ISBN 978-9975-50-060-9 .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pandemie, internet, criminologie
CZU : 343.9
Bujor Valeriu, Dremin Victor
Preocupări contemporane ale criminologiei, dreptului și psihologiei în condiții de pandemie dedicată împlinirii a 25 de ani a învățământului criminologic și 30 de ani de dezvoltare a Psihologiei Aplicate
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3314-2-5.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Criminologia penitenciară ca teorie sectorială a criminologiei
CZU : 343.9
Bujor Valeriu
Psihologia în mileniul III – provocări și soluții
Vol.1. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-50-246-7.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Referințe asupra problemei obiectului științei criminologia
CZU : 343.9.01
Bujor Valeriu
Infracţiunea – Răspunderea penală – Pedeapsa. Drept şi Criminologie
Ediția I-a. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-158-12-1.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noțiunea securitatății criminologice
Bujor Valeriu
Conceptul de dezvoltare a statului de drept în Moldova şi Ucraina în contextul proceselor de eurointegrare
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3222-0-1.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Despre experimentul criminologic la efectuarea expertizei criminologice
Bujor Valeriu, Buga Larisa
Particularităţile adaptării legislaţiei Republicii Moldova şi Ucrainei la legislaţia Uniunii Europene
2019. Chişinău. .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele probleme ale victimologiei criminologice
CZU : 343.988
Bujor Valeriu, Laşcu Mihail
Reabilitarea victimelor infracțiunii
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-02-9.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Criminologia: între necesitate și ignoranță
Bujor Valeriu
Omul, criminologia, ştiinţa
Ediția a 2-a, Vol. 1. 2023. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-3418-6-8 (PDF).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Să lupți cu răul pentru dreptate și echitate, așa eram educați și formați
Bujor Valeriu
Legea şi Viaţa
Nr. 1(373) / 2023 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 28