IBN
Închide

Noutăţile IBN

01/04/2016 - 16:22

Instrumentul Bibliometric Naţional (IBN) este un produs în elaborare. Baza de date se completează progresiv, dar există probleme a căror soluţionare nu ţine de competenţa celor care încearcă să menţină viabil produsul elaborat prin eforturi susţinute.

12/07/2015 - 21:36

La eveniment sunt invitați reprezentanții colegiilor de redacție ale revistelor din Moldova, cercetători științifici ai instituțiilor de cercetare ale Academiei de Științe a Moldovei.

Paginile

Arhiva

Rezultatele consultării publice privind tipurile de rezultate ale activităților de cercetare-dezvoltare

S-au finalizat consultărilor publice privind clasificarea rezultatelor obținute în urma activităților de cercetare-dezvoltare. Pentru discuții a fost propusă clasificarea elaborată de Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale, care a inclus 4 categorii de rezultate ale activităților de cercetare-dezvoltare. Aceste clasificări au fost transmise spre consultare tuturor institutelor de cercetare, universităților, autorităților cu atribuții în managementul și evaluarea cercetării, ministerelor și altor autorități cu atribuții în finanțarea, controlul și evidența activităților științifice. Dintre acestea, 58 de instituții, organizații, factori de decizie au trimis avize, opinii cu privire la clasificarea rezultatelor activităților de cercetare-dezvoltare.

Mai multe detalii – la https://idsi.md/rezultatele-consultarii-publice-tipuri-rezultate-cercetare-dezvoltare
logo Idsi

Numere de revistă înregistrate recent

Economie şi Sociologie

Numărul 1 / 2021, înregistrat în IBN la 28.07.2021
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)

Numărul 8 (148) / 2021, înregistrat în IBN la 21.07.2021
Relaţii internaţionale. Plus

Numărul 1 (19) / 2021, înregistrat în IBN la 21.07.2021

Culegeri la conferinţe înregistrate recent

mai multe...
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare

Ediția 13 / 2021, înregistrat în IBN la 27.07.2021
Portul popular – expresie a istoriei şi culturii neamului

Ediția 1 / 2021, înregistrat în IBN la 26.07.2021
Economie şi mediu

2021, înregistrat în IBN la 26.07.2021

Publicatiile recente

detalii...
Romanian