Masa rotundă: Armonizarea practicilor de lucru ale creatorilor și furnizorilor de conținuturi științifice digitale - 22.02.2017 | Instrument Bibliometric National
Închide

Masa rotundă: Armonizarea practicilor de lucru ale creatorilor și furnizorilor de conținuturi științifice digitale - 22.02.2017

În contextul implementării Strategiei de cercetare-dezvoltare a Republicii Moldova până în 2020 și Strategiei Naţionale de dezvoltare a societăţii informaţionale „Moldova Digitală 2020”, Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale în colaborare cu Comisia de evaluare, clasificare și monitorizare a revistelor științifice Vă invită să participați la 22 februarie 2017, ora 11.00, str. Academiei 5a, în incinta Bibliotecii Științifice Centrale „A.Lupan” la masa rotundă la care vor fi abordate probleme privind:

 

- sporirea calității și vizibilității internaționale ale materialelor publicate în revistele științifice autohtone

 

- armonizarea practicilor de lucru ale creatorilor și furnizorilor de conținuturi științifice digitale cu facilitățile tehnologice moderne

 

- rezultatele activităților Comisiei de evaluare, clasificare și monitorizare a revistelor științifice

 

- respectarea regulamentului de evaluare, clasificare și monitorizare a revistelor ştiinţifice

 

- utilizarea Instrumentului Bibliometric Național în beneficiul cercetătorilor, colegiilor de redacție și a bibliotecarilor

 

- consolidarea capacităților între respectarea angajamentului ca toate revistele științifice să devină cu Acces Deschis și înregistrate în DOAJ până la sfârșitul anului 2017 (Strategia CD 2020)

 

- respectarea Standardului SM ISO 690:2012 Informare şi documentare. Reguli pentru prezentarea referinţelor bibliografice şi citarea resurselor de informare

 

- utilizarea Clasificării Zecimale Universale (CZU) pentru publicațiile științifice în contextul prevederilor Standardului Național SM SR ISO 13420:2005 Biblioteconomie şi documentare. Clasificarea zecimală universală (CZU). Indici de bază

 

- oportunitatea atribuirii DOI (Digital Object Indentifier) pentru publicațiile științifice

 

- eficientizarea conlucrării dintre bibliotecile științifice/universitare și colegiile de redacție, personalul științific, științifico-didactic etc.

 

La eveniment sunt invitați cercetători, membri ai colegiilor de redacție, bibliotecari, mass-media și alte persoane interesate.