IBN
Închide

Lista articolelor cu rezumate în limba romana

Print PDF
Afisarea articolelor: 941-960(995)
941.

Despre teoria macroeconomică din perspectiva pragmatică

. Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2008, nr. 4(11), 278-276. ISSN 1857-0461 ISSNe 2587-3687. (Fără categorie)
942.

Piaţa muncii şi politici de ocupare

. Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2008, nr. 4(11), 281-279. ISSN 1857-0461 ISSNe 2587-3687. (Fără categorie)
943.

Efectele macroeconomice ale utilizării derivatelor de credit în sectorul bancar

. Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2008, nr. 4(11), 284-282. ISSN 1857-0461 ISSNe 2587-3687. (Fără categorie)
944.

Planificarea bugetului în Republica Moldova: probleme şi soluţii

. Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2008, nr. 4(11), 287-285. ISSN 1857-0461 ISSNe 2587-3687. (Fără categorie)
945.

Apa: temei principal în apariţia conflictelor armate în sec. XXI

. Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2008, nr. 4(11), 301-299. ISSN 1857-0461 ISSNe 2587-3687. (Fără categorie)
946.

Cetățenia ca punct de legătură în dreptul internațional privat

. Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2008, nr. 4(11), 30-27. ISSN 1857-0461 ISSNe 2587-3687. (Fără categorie)
947.

Adecvarea capitalului − obiectiv central al managementului performanţei şi riscului bancar

. Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2008, nr. 4(11), 263-261. ISSN 1857-0461 ISSNe 2587-3687. (Fără categorie)
948.

Managementul riscului – componentă a guvernanţei corporative aplicată în băncile comerciale

. Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2008, nr. 4(11), 266-264. ISSN 1857-0461 ISSNe 2587-3687. (Fără categorie)
949.

Unele aspecte ale evoluţiei pieţei de capital

. Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2008, nr. 4(11), 292-291. ISSN 1857-0461 ISSNe 2587-3687. (Fără categorie)
950. Aging, atherosclerosis, autoimmunoiflammation and synergistic phenomenon. Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2008, nr. 3(10), 13-10. ISSN 1857-0461 ISSNe 2587-3687. (Fără categorie)
951. Еще раз о стимулах ученого и конкурсном финансировании науки. Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2008, nr. 3(10), 28-25. ISSN 1857-0461 ISSNe 2587-3687. (Fără categorie)
952. Conflicts of interests in investment banks. Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2008, nr. 3(10), 30-29. ISSN 1857-0461 ISSNe 2587-3687. (Fără categorie)
953.

Evaluarea competitivităţii şi a relaţiilor comerciale ale Republicii Moldova: provocări şi soluţii

. Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2008, nr. 3(10), 18-12. ISSN 1857-0461 ISSNe 2587-3687. (Fără categorie)
954.

Provocarile dezvoltarii durabile pentru Republica Moldova

. Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2008, nr. 3(10), 51-41. ISSN 1857-0461 ISSNe 2587-3687. (Fără categorie)
955.

Promovarea produselor agroalimentare autohtone pe pieţele externe

. Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2008, nr. 3(10), 70-65. ISSN 1857-0461 ISSNe 2587-3687. (Fără categorie)
956.

Consideraţii cu privire la sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată aplicată în Uniunea Europeană

. Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2008, nr. 3(10), 78-71. ISSN 1857-0461 ISSNe 2587-3687. (Fără categorie)
957.

Estimarea riscurilor ca premisă a creșterii securității economice într-o economie vulnerabilă

. Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2008, nr. 3(10), 97-92. ISSN 1857-0461 ISSNe 2587-3687. (Fără categorie)
958.

Contabilitatea – ca element al integrării în circuitul economic internaţional

. Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2008, nr. 3(10), 104-98. ISSN 1857-0461 ISSNe 2587-3687. (Fără categorie)
959.

Tratări doctrinare referitoare la reglementarea mediului de afaceri al dezvoltării sectorului întreprinderilor mici și mijlocii și evoluția cadrului legislativ în domeniu

. Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2008, nr. 3(10), 113-109. ISSN 1857-0461 ISSNe 2587-3687. (Fără categorie)
960.

Современные тенденции правового регулирования купли-продажи недвижимости (на примере законов России и Германии)

. Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2008, nr. 3(10), 122-114. ISSN 1857-0461 ISSNe 2587-3687. (Fără categorie)
 
 

941-960 of 995