IBN
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-3(3) pentru cuvîntul-cheie "dezvoltare durabilă"

Dezvoltarea industrială durabilă a Republicii Moldova în contextul integrării europene

Crețu Tatiana
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-699-9.
Disponibil online 12 July, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Politica monetară a Republicii Moldova și preluarea experienței Uniunii Europene

Petreanu Anatolie
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-699-9.
Disponibil online 12 July, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-163
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Managementul financiar și dezvoltarea durabilă a întreprinderilor alimentare în contextul globalizării economice

Golovaci Florin-Anastasie
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-699-9.
Disponibil online 7 July, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-147
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-3 of 3