IBN
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-7(7) pentru cuvîntul-cheie "SFN"

Estimation of parameters of a received signal in a single-frecquency network DVB-T2

Iacob Mihail1, Demciuc Iurie1, Avram Ion2
1 State Enterprise «Radiocomunicatii»,
2 Technical University of Moldova
Electronics, Communications and Computing
Editia a 10-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-108-84-3.
Disponibil online 8 November, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-220
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Particularities of the implementation of terrestrial digital television in the Republic of Moldova

Iacob Mihail1, Demciuc Iurie1, Avram Ion2
1 State Enterprise «Radiocomunicatii»,
2 Technical University of Moldova
Electronics, Communications and Computing
Editia a 10-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-108-84-3.
Disponibil online 8 November, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-275
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сравнительная оценка качественных показателей принятого DVB-T2 сигнала в SFN cети

Iacob Mihail1, Demciuc Iurie1, Avram Ion2
2 Технический Университет Молдовы
Telecommunications, Electronics and Informatics
6. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-540-4.
Disponibil online 30 May, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-380
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Estimarea valorilor prognozate al intensității cîmpului în zona de acoperire cu semnal DVB-T2

Iacob Mihail1, Demciuc Iurie, Avram Ion2
Telecommunications, Electronics and Informatics
6. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-540-4.
Disponibil online 30 May, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-351
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Elemente de sincronizare a semnalului infomaţional în reţele DVB-T2 cu o singură frecvenţă

Iacob Mihail, Demciuc Iurie
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-588-6.
Disponibil online 21 September, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-269
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Particularities of the implementation of terrestrial digital television in the Republic of Moldova

Iacob Mihail1, Demciuc Iurie1, Avram Ion2
1 State Enterprise «Radiocomunicatii»,
2 Technical University of Moldova
Journal of Engineering Sciences
Nr. 4 / 2020 / ISSN 2587-3474 /ISSNe 2587-3482
Disponibil online 23 December, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Parameters estimation of received signal in single-frequency network DVB-T2

Iacob Mihail1, Demciuc Iurie1, Avram Ion2
1 State Enterprise «Radiocomunicatii»,
2 Technical University of Moldova
Journal of Engineering Sciences
Nr. 3 / 2020 / ISSN 2587-3474 /ISSNe 2587-3482
Disponibil online 21 September, 2020. Descarcări-22. Vizualizări-162
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-7 of 7