IBN
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(33) pentru cuvîntul-cheie "civil servants"

Instruirea funcționarilor publici bazată pe priorități

Vranceanu Galina
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 5 January, 2018. Descarcări-10. Vizualizări-432
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Datele subiective și obiective ce determină aplicarea art. 90 Cod penal al Republicii Moldova pe cauzele penale de corupție și cele conexe lor in care figurează funcționari publci și/sau demnitari

Tipa Ion
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 4 January, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-466
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Abordarea strategică a comunicării in contextul reformării administraţiei publice din Republica Moldova

Grosu Lucia
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 3 January, 2018. Descarcări-16. Vizualizări-515
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Professional Culture of Civil Servants - a Premise for a Modern Public Administration

Dulschi Ion
Academy of Public Administration, Republic of Moldova
Administrarea Publică
Nr. 1(109) / 2021 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 23 March, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-211
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evoluţia teoriei birocraţiei în organizarea administraţiei publice

Şaptefraţi Tatiana
Administrarea Publică
Nr. 3(107) / 2020 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 13 September, 2020. Descarcări-44. Vizualizări-373
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Probleme ale gestiunii performanței funcționarilor publici

Popovici Angela1, Popovici Corneliu2
Administrarea Publică
Nr. 2(102) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 30 May, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-532
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Raportul dintre ştiinţa Administraţiei şi Ştiinţa Politică
Şaptefraţi Tatiana
Administrarea Publică
Nr. 3(71) / 2011 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-16. Vizualizări-769
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dezvoltarea comportamentului etic al funcţionarilor publici ca factor de modernizare a administraţiei publice

Zelenschi Angela
Consolidarea administraţiei publice locale şi perspectivele Europene ale Republicii Moldova
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-134-20-0.
Disponibil online 5 January, 2020. Descarcări-43. Vizualizări-448
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Resonsabilitatea ca instrument de consolidare a bunei guvernări la nivel local

Popovici Angela
Consolidarea administraţiei publice locale şi perspectivele Europene ale Republicii Moldova
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-134-20-0.
Disponibil online 5 January, 2020. Descarcări-16. Vizualizări-435
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Considerații privind responsabilizarea administrației publice

Popovici Angela1, Popovici Corneliu2
Teoria şi practica administrării publice
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 20 November, 2018. Descarcări-23. Vizualizări-518
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dezvoltarea eficienței personale a funcționarilor publici – premisă a creșterii performanței în administrația publică

Zelenschi Angela
Teoria şi practica administrării publice
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 20 November, 2018. Descarcări-16. Vizualizări-473
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Professional culture of civil servants - a premise for a modern public administration

Dulschi Ion
Academy of Public Administration, Republic of Moldova
Scientific Collection ”InterConf”
Vol. 3(39). 2020. Manchester, Great Britain . ISBN 978-0-216-01072-7.
Disponibil online 31 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-204
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Abordări actuale ale dimensiunii de gen şi egalitatea de şanse în instruirea funcţionarilor publici

Țarălungă Viorica
Teoria și practica administrării publice
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3240-9-0.
Disponibil online 22 September, 2020. Descarcări-20. Vizualizări-278
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Administraţia publică între obiectiv și subiectiv

Şaptefraţi Tatiana
Teoria și practica administrării publice
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3240-9-0.
Disponibil online 21 September, 2020. Descarcări-17. Vizualizări-284
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Identificarea și evaluarea necesităţilor de instruire a funcţionarilor din administraţia publică

Ţepordei Aurelia
Teoria și practica administrării publice
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3492-6-0.
Disponibil online 22 November, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Experiența țărilor Uniunii Europene în motivarea funcționarilor publici

Manole Elena
Teoria și practica administrării publice
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3492-6-0.
Disponibil online 22 November, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-124
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Abordări conceptuale cu privire la criminalitatea „gulerelor albe”

Tighineanu Alexandra, Tighineanu Mirela
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 1(46) / 2021 / ISSN 2345-1130
Disponibil online 9 February, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-111
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Studiu bibliografic privind sistemul de evaluare a performanţelor profesionale ale funcţionarilor publici

Furculiţa Tatiana
Contribuția tinerilor cercetători la dezvoltarea administrației publice
Ediția a VII-a. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3492-3-9.
Disponibil online 18 November, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-107
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Estimarea încrederii populaţiei în instituţiile şi funcţionarii publici din Republica Moldova în contextul trendului de integrare europeană

Afanas Nicolai
Managementul public al programelor europene
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-241-6.
Disponibil online 28 February, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-202
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dezvoltarea şi îmbunătățirea abilităților de management al timpului în activitatea funcţionarilor publici

Tatarov Elena
Teoria şi practica administrării publice
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3240-4-5.
Disponibil online 30 May, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-378
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 33