IBN
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor -19-0(165) pentru cuvîntul-cheie "democracy"

Noţiuni generale privind instituţia şefului de stat

Frinea Cristina
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol. 4, Partea I. 2015. Chişinău. ISBN 978-9975-75-773-7.
Disponibil online 28 November, 2017. Descarcări-12. Vizualizări-439
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Parteneriatul Estic şi euroscepticismul vestic: semnificaţia referendumului olandez pe tema acordului de asociere UE – Ucraina

Dîrdală Lucian Dumitru
Ţările post-sovietice între UE şi Federaţia Rusă – analiza circumstanţelor specifice şi tendinţelor politice
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-829-5.
Disponibil online 17 July, 2018. Descarcări-27. Vizualizări-647
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dreptul la petiționare: evoluție, esență și conținut

Rusu Lucia1, Bînzari Grigore2
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 10, Vol. II. 2021. Bălți. ISBN 978-9975-50-270-2.
Disponibil online 24 June, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-110
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspectul psihologic al mecanismelor naționale și internaționale de protecție a drepturilor omului

Negrea Adelina1, Stavila Alina2
Mecanisme naționale și internaționale de protecție a drepturilor omului în contextul valorilor europene
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3423-8-4.
Disponibil online 16 January, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Promovarea drepturilor omului în Uniunea Europeană și Uniunea Euroasiatică – aspecte comparative

Negrea Adelina1, Stavila Alina2
Mecanisme naționale și internaționale de protecție a drepturilor omului în contextul valorilor europene
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3423-8-4.
Disponibil online 13 January, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pacea democratică în teoria relațiilor internaționale

Furtună Petru
Administrarea Publică
Nr. 2(110) / 2021 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 5 July, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-225
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Legalitatea, ordinea legală, disciplina, democraţia

Negru Boris
Administrarea Publică
Nr. 1(109) / 2021 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 23 March, 2021. Descarcări-21. Vizualizări-327
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evoluţia teoriei birocraţiei în organizarea administraţiei publice

Şaptefraţi Tatiana
Administrarea Publică
Nr. 3(107) / 2020 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 13 September, 2020. Descarcări-73. Vizualizări-492
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Коммуникационные возможности и условия реализации разнообразных форм гражданского участия в современном обществе
Bilousov Alexandr
Administrarea Publică
Nr. 1(81) / 2014 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 29 April, 2014. Descarcări-4. Vizualizări-761
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Национальная стратегия децентрализации и совершенствование защиты прав человека и равенства полов

Sosna Boris1, Duca Tudor2
1 Европейский Университет Молдовы,
Reformarea administraţiei publice locale – imperativ al modernizării Republicii Moldova
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 18 July, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-1314
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Supporting Democracy Through Cryptographic e-Services

Trcek Denis
University of Ljubljana
Conference on Mathematical Foundations of Informatics
2018. Chișinău. ISBN 978‐9975‐4237‐7‐9.
Disponibil online 3 July, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-469
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ordinea publică și securitatea civilă – un normativ al cadrului juridic și instituțional

Creanga Liliana, Bejenari Mihaela, Revenco Ana-Maria
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. 13 / 2021 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 11 August, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-287
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Politici europene de integrare a refugiaţilor în societatea europeană

Casiadi Oleg, Harabara Valeriu
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. XVI(1) / 2016 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 17 January, 2020. Descarcări-20. Vizualizări-439
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Securitatea umană și modernizarea democratică a Republicii Moldova

Sprincean Serghei
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.1. 2016. Cahul. ISBN 978-9975-914-90-1.
Disponibil online 23 March, 2021. Descarcări-37. Vizualizări-254
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte generale cu privire la democrație ca formă a regimului politic

Cerba Valeriu, Pascalu Ina
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova
Nr. VI / 2020 / ISSN 2435-1114
Disponibil online 26 July, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-344
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Instabilitatea social-politică, rolul clasei politice in asigurarea stabilității

Ursu Valentina
Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale
Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-873-9.
Disponibil online 4 June, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-258
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conlucrarea instituțiilor politice în Uniunea Europeană

Ursu Valentina
Materialele Conferinței științifico-practice internaționale „Spaţiul european de securitate: provocări, oportunităţi, perspective de integrare”
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-56-717-6.
Disponibil online 18 February, 2020. Descarcări-15. Vizualizări-531
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Constituţia – drept al societăţii şi nu al statului. Criza statului de drept în Republica Moldova

Lazari Constantin, Lazari Constantin
Materialele Conferinței științifico-practice internaționale „Spaţiul european de securitate: provocări, oportunităţi, perspective de integrare”
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-56-717-6.
Disponibil online 18 February, 2020. Descarcări-22. Vizualizări-535
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte conceptuale privind esența parlamentarismului ca fenomen politico-juridic

Cuciurca Doina
Statul, securitatea şi drepturile omului
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-108-88-1.
Disponibil online 13 March, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-386
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Extrema dreaptă Slovacă pe drumul către populismul de dreapta?

Struhar Pavol, Bussa Marian
Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale
Vol.2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-56-873-9.
Disponibil online 9 September, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-78
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

-19-0 of 165