IBN
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 21-10(10) pentru cuvîntul-cheie "obiectiv"

Modalitatile de formare si dezvoltare a competentelor profesionale ın medii digitale

Cabac Valeriu
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
The use of modern educational and informational technologies for the training of professional competences of the students in higher education institutions
2018. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3276-0-2.
Disponibil online 25 April, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-129
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Primul pas în cîștigarea succesului – fixarea obiectivelor

Cuibani Mihai, Sorochin Serafima, Moscalciuc Constantin
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
Volumul I. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-544-2.
Disponibil online 10 April, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Strategii manageriale: aspecte metodologice

Babii Leonid
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Ediția a 3-a. 2017. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3021-7-3.
Disponibil online 30 January, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-142
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Situaţia – punct de pornire în formarea competenţelor

Bleandură Nicoleta
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Abordarea prin competenţe a formării universitare: probleme, soluţii, perspective
2011. Bălţi. ISBN 978-9975-50-060-9 .
Disponibil online 21 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conceptualizarea curriculumului universitar: logica competenţelor şi logica obiectivelor

Cabac Valeriu
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Abordarea prin competenţe a formării universitare: probleme, soluţii, perspective
2011. Bălţi. ISBN 978-9975-50-060-9 .
Disponibil online 20 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Praxiologia lecției moderne: abordări inovative

Achiri Ion
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 4(64) / 2019 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 11 January, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proiectarea obiectivelor educaţionale la orele de Biologie prin prisma abordărilor taxonomice

Curea Natalia
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 4(60) / 2018 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 24 February, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-129
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Testarea - metodă eficientă de evaluare a rezultatelor școlare la matematică

Ciobanu Valentina
Centrul de Excelență în Energetică și Electronică din Chișinău
Univers Pedagogic
Nr. 3(59) / 2018 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 2 January, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-119
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vinovăţia sub formă de imprudenţă
Mîţu Serghei, Prodan Svetlana
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Vector European
Nr. 2 / 2014 / ISSN 2345-1106 /ISSNe 2587-358X
Disponibil online 12 February, 2016. Descarcări-10. Vizualizări-284
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vinovăţia sub formă de intenţie
Mîţu Serghei
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Vector European
Nr. Suplim / 2014 / ISSN 2345-1106 /ISSNe 2587-358X
Disponibil online 15 February, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-212
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

21-10 of 10