IBN
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 21-40(562) pentru cuvîntul-cheie "Republic of Moldova"

Regimul juridic al recomandărilor Comisiei de la Veneția

Goriuc Silvia, Guştiuc Andrei
Administrarea Publică
Nr. 1(105) / 2020 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 17 March, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-540
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Starea actuală a turismului fluvial în Republica Moldova

Betivu Danaia
Administrarea Publică
Nr. 3(103) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 26 September, 2019. Descarcări-12. Vizualizări-408
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Impactul nivelului de educație al femeilor asupra fertilității

Grigoraş Ecaterina
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 13. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3272-2-0.
Disponibil online 25 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Situația demografică a Republicii Moldova: starea actuală, factori determinanți și perspective pentru deceniile următoare

Gagauz Olga
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 13. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3272-2-0.
Disponibil online 25 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Impact of the Covid-19 pandemic on the entrepreneurial ecosystem of the Republic of Moldova: implications for SMES

Vinogradova Natalia
National Institute for Economic Research of Moldova
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.40. 2021. Iași, România. ISBN 978-606-685-831-1.
Disponibil online 15 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-178
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Consumul trecutului în turismul transfrontalier: cazul Raionului Cahul, Republica Moldova

Cornea Sergiu
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.40. 2021. Iași, România. ISBN 978-606-685-831-1.
Disponibil online 14 December, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-177
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comparative analysis of the economic inequality level in the Republic of Moldova and in EU countries.

Colesnicova Tatiana, Ciobanu Mihail, Țirigan Sergiu
National Institute for Economic Research of Moldova
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.40. 2021. Iași, România. ISBN 978-606-685-831-1.
Disponibil online 14 December, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-147
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Analiza jurisprudenței CtEDO cu privire la încălcarea dreptului la viață de către Republica Moldova

Pavlovschi Stanislav, Cîrnaţ Teodor
Statul, securitatea şi drepturile omului
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3462-2-1.
Disponibil online 10 March, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-264
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Independența ofițerului de urmărire penală la efectuare urmării penale

Clim Anastasia, Cerba Valeriu
Asigurarea independenţei justiţiei: realizări, probleme, perspective
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3423-0-8.
Disponibil online 14 August, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-383
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Toxiinfecțiile alimentare în Republica Moldova

Șleahtițki Diana
Culegere de rezumate ştiinţifice ale studenţilor, rezidenţilor şi tinerilor cercetători
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-148-3.
Disponibil online 6 March, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-180
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Agriculture in the Republic of Moldova in terms of soil remediation and protection

Cojocaru Olesea1, Cerbari Valerian2
1 State Agrarian University of Moldova ,
2 Institute of Soil Science, Agrochemistry and Soil Protection” Nicolae Dimo”
AgroLife Scientific Journal
Nr. 1(7) / 2018 / ISSN 2285-5718 /ISSNe 2285-5718
Disponibil online 7 February, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Agrophysics quality assessment and soil moisture by application conservative system of soil tillage no-till from various agrocoenoses in Republic of Moldova

Andriucă Valentina, Cojocaru Olesea, Bacean Ion, Cazmalî Nicolai, Mocanu Emilian, Melnic Rodica, Macrii Lucia, Popa Oxana
State Agrarian University of Moldova
AgroLife Scientific Journal
Nr. 1(6) / 2017 / ISSN 2285-5718 /ISSNe 2285-5718
Disponibil online 6 February, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The pedogenetical factors of soil in the hilly area of the middle Prut from the Republic of Moldova

Cojocaru Olesea
State Agrarian University of Moldova
AgroLife Scientific Journal
Nr. 2(5) / 2016 / ISSN 2285-5718 /ISSNe 2285-5718
Disponibil online 6 February, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Problematica determinării semnelor obiectului şi victimei infracţiunii de exces de putere sau depăşire a atribuţiilor de serviciu (art. 328 CP RM)

Puica Vladimir
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. 13 / 2021 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 11 August, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-198
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

How can the process of erosion change the state of the quality of ordinary chernozems

Cojocaru Olesea
Conservation of plant diversity
Ediția 5. 2017. Chișinău. .
Disponibil online 29 October, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-449
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Diversification of apricot (Prunus armeniaca L.) assortment for sustainable production in the conditions of Republic of Moldova

Pîntea Maria
Conservation of plant diversity
Ediția 5. 2017. Chișinău. .
Disponibil online 26 October, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-443
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contributions to ethnobotanical study of medicinal plants in Cahul district, Republic of Moldova

Ciocîrlan Nina
Botanical Garden (Institute) of the Academy of Sciences of Moldova
Conservation of plant diversity
Ediția 5. 2017. Chișinău. .
Disponibil online 30 September, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-312
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Case of study regarding walnut (Juglans regia l.) biodiversity conservation

Pîntea Maria1, Cozmic Radu1, Sacalî Natalia1, Borozan Emilian1, Mapelli Sergio2, Mattana Monica2
1 Practical Scientific Institute of Horticulture and Food Technology,
Conservation of plant diversity
Ediția 5. 2017. Chișinău. .
Disponibil online 29 September, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-523
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Threatened plant species included in the emerald network in Moldova

Lozan Angela1, Tofan-Dorofeev Elena2, Coţofană Ion1
Conservation of plant diversity
Ediția 5. 2017. Chișinău. .
Disponibil online 27 September, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-430
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Euphorbia prostrata Aiton (Euphorbiaceae) – a new alien in the flora of Republic of Moldova

Izverscaia Tatiana, Ghendov Veaceslav
Botanical Garden (Institute) of the Academy of Sciences of Moldova
Conservation of plant diversity
Ediția 5. 2017. Chișinău. .
Disponibil online 27 September, 2018. Descarcări-26. Vizualizări-472
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

21-40 of 562