IBN
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(68) pentru cuvîntul-cheie "context"
Extensiunea semnificaţiei termenilor juridici în diverse contexte
Fiodorov Victoria
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului
Ediția 1. 2016. Chişinău. ISBN 978-9975-71-790-8.
Disponibil online 6 September, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-170
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teaching legal english as a second language
Butucel Lia
Moldova State University
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului
Ediția 1. 2016. Chişinău. ISBN 978-9975-71-790-8.
Disponibil online 6 September, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-204
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Построение эффективной обучающей среды в процессе обучения
Mamedova S.
Научно-образовательное пространство:
Ediția 2. 2022. Комрат. ISBN 978-9975-83-229-8.
Disponibil online 22 March, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-93
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea competenţei de comprehensiune şi interpretare a textului
Ciorba-Lașcu Tatiana
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(2) / 2013 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 11 March, 2017. Descarcări-11. Vizualizări-718
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Effective communication skills  for conference interpretation
Peterlicean Andrea
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context european
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 11 September, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-618
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Considerații teoretico-metodologice privind noțiunea de societate în context contemporan
Tamara Martin
Filosofia și perspectiva umană: Sustenabilitatea gândirii filosofice în societatea post-pandemie
Ediţia 18. 2020. Chișinău. ISBN 978-9975-3334-2-9.
Disponibil online 19 January, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-250
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Les Mecanismes de lexicalisation semantique des adjectifs
Cubreacov Natalia
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova
Nr. IV(2) / 2014 / ISSN 2435-1114
Disponibil online 22 January, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-765
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Political discourse as means of persuasion and manipulation
Corcodel Svetlana
University of European Studies of Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova
Nr. III(1) / 2014 / ISSN 2435-1114
Disponibil online 27 January, 2016. Descarcări-13. Vizualizări-1074
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spectacolul - text, context, subtext (Pomul vieţii de D. Matcovschi)
Ghilaş Ana
Arta
Nr. 1(AAV) / 2011 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-29. Vizualizări-1050
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Co(n)textul discursiv din perspectivă semantico-pragmatica
Veste Lucia
Anatol Ciobanu – omul cetăţii limba română. În memoriam: 85 de ani de la naştere
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-149-05-1.
Disponibil online 11 March, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-443
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Историко-философская традиция Европы как предмет понятийного осмысления
Ghija Andrei
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2018. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975- 83-058-4.
Disponibil online 25 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-615
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
On some difficulties of translation of english phraseological units into gagauzian
Nicolaeva Parascovia
Comrat State University
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Umanistice”
Nr. 1(7) / 2018 / ISSN 2345-1866 /ISSNe 2345-1904
Disponibil online 27 December, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-554
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea englezismelor în limba română în contexte adecvate
Căruntu-Caraman Livia
Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan
Ediția 5. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3387-7-6.
Disponibil online 20 December, 2021. Descarcări-18. Vizualizări-363
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul contextualizării în predare și învățarea limbii engleze
Mardari Alina
Probleme actuale ale lingvisticii şi didacticii limbilor străine
Ediția 3. 2022. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-46-739-1 .
Disponibil online 30 May, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
«Как это объяснить?» («Осень А. С. Пушкина: вверх по лестнице контекстов и смыслов)
Ursu Elena
Теоретический лицей им. А.С. Пушкина мун. Бэлць
Пушкин и современность
2016. Бельцы. ISBN 978-9975-50-180-4.
Disponibil online 30 July, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-566
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularități lexico-funcționale ale sintagmelor termino-logice din metalimbajul ecologiei
Macovei Dorina
Caietele Sextil Pușcariu
Ediția a 4-a. 2019. Cluj-Napoca, România. ISSN ISSN 2393 ‒ 526X ISSN‒L 2393 ‒ 526X.
Disponibil online 9 March, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-170
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le jargon estudiantin de l’université OMAR BONGO1: un exemple de polyphonie
Andeme Allogo Marie-France
Université Omar-Bongo
Etudes Interdisciplinaires en Sciences humaines (EISH)
Nr. 3 / 2016 / ISSN 1987-8753
Disponibil online 13 July, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-17
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Библия как источник русской концептосферы: добро и благо в Синодальном переводе
Bakanova E.
Tradiţie şi inovaţie în cercetarea filologică
Vol.2. 2016. Bălți. ISBN 978-9975-50-184-2.
Disponibil online 25 April, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-412
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Semantic Spectrum of Words: a Lexicographic Approach
Vulpe Ana, Radu Zinaida
Free International University of Moldova
3rd Central and Eastern European LUMEN
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-973-166-461-3.
Disponibil online 6 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-236
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Deixisul în limba română și în literatura pentru copii
Leon Teodora
Intertext
Nr. 1(59) / 2022 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 11 July, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-240
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 68