IBN
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 21-40(63) pentru cuvîntul-cheie "experiment"

Tendințe în reducerea programului de lucru

Şendrea Mariana
Economica
Nr. 2(116) / 2021 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 7 August, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-252
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Оценка и анализ результатов процесса повышения эффективности методической работы в инновационном детском дошкольном учреждении

Racovcena Tatiana, Boicova Larisa
Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2018. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-057-7.
Disponibil online 23 December, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-450
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dezvoltarea competenței investigaționale prin metoda experimentului în învățământul primar

Iordache (Neagu) Marieta123
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975- 76-360-8.
Disponibil online 30 November, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-251
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Realizarea experimentelor în științele umanistice raportată la particularitățile de vârstă ale elevilor-liceeni (în cadrul studierii modulelor la alegere în cursul de informatică).

Cernei Andriana
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 5. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-324-0.
Disponibil online 12 March, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-252
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ignition and combustion of single solid particles as non-isothermal methods of chemical kinetics

Ambrosi Gheorghe
Technical University of Moldova
Journal of Engineering Sciences
Nr. 3 / 2021 / ISSN 2587-3474 /ISSNe 2587-3482
Disponibil online 17 September, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-194
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Securitatea participanţilor la experimentul în procedura de urmărire penală în cadrul cercetării accidentelor rutiere
Odagiu Iurie1, Luchin Lilian2
Legea şi Viaţa
Nr. 4(304) / 2017 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 18 April, 2017. Descarcări-11. Vizualizări-696
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Avangarda vs. Experiment: confuzii si lamuriri terminologice

Nagy Daniela, Lesenciuc Adrian
Un veac de conflagrații: realitate și ficțiune
Ediția a 7-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-72-366-4.
Disponibil online 15 January, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-219
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dezvoltarea competențelor științifice și abilităților practice în lucrările de laborator la disciplina biologie

Stanciu Adelin
Condiții pedagogice de optimizare a învățării în post criză pandemică prin prisma dezvoltării gândirii științifice
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-541-0.
Disponibil online 21 April, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-351
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cunoașterea științifică – etapă incipientă pentru realizarea experimentelor în științe umanistice

Cernei Andriana
Condiții pedagogice de optimizare a învățării în post criză pandemică prin prisma dezvoltării gândirii științifice
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-541-0.
Disponibil online 21 April, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Asigurarea sustenabilității în educație prin studierea modulului la alegere 5B: metodele experimentale în ştiințele umanistice la informatică în clasa a XII-a

Cernei Andriana12
Materialele conferinţei ştiinţifice studenţeşti cu participare internaţională
Ediția 70, Vol.2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-337-0..
Disponibil online 1 November, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-177
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Influența factorilor de mediu asupra comportamentului uman

Olaru (Tudor) Lăcrămioara-Elena
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.
Vol. 17, Partea 2. 2018. Chişinău. ISBN 978-9975-46-394-2.
Disponibil online 16 November, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Experiment profetic și experiment integrat în exegeza prozei postmoderne românești

Cogut Sergiu
Philologia
Nr. 1-2(307-308) / 2020 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
Disponibil online 8 July, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-431
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dualitatea traducerii sun aspect psiholingvistic

Metleaeva (Luchiancicova) Miroslava
Philologia
Nr. 1-2(295-296) / 2018 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
Disponibil online 10 May, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-424
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Caracteristica metodelor de analiză cantitativă în învăţămîntul preuniversitar

Bostan Viorica
Interuniversitaria
Ediția 09, Vol.1. 2014. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-061-6.
Disponibil online 18 March, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-391
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Experimentele interdisciplinare–activități de motivare pentru studierea biologiei

Cîrja Natalia
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 8, Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-327-1.
Disponibil online 16 April, 2021. Descarcări-18. Vizualizări-271
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Abordări didactice privind aplicarea metodelor neparametrice la prelucrarea datelor experimentale

Chiriac Liubomir, Danilov Aureliu
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 1. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-382-0..
Disponibil online 28 April, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-167
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Competenţe şcolare la disciplina Informatică: analiza comparativă a programei şcolare din România şi a curriculumului din Republica Moldova

Cernei Andriana12
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2(126) / 2021 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 5 July, 2021. Descarcări-18. Vizualizări-208
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Experimentul la fizică – o metodologie eficientă de formare la elevi a deprinderilor practice

Botgros Ion1, Şargarovschi Sergiu2
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4(104) / 2017 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 10 September, 2019. Descarcări-21. Vizualizări-706
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rezultatele unui experiment: Publicațiile prădătoare reprezintă o amenințare pentru comunitatea academică din Republica Moldova

Cuciureanu Gheorghe1, Vrabie Valeria2
Revista Etică și Deontologie
Nr. 2(01) / 2022 / ISSN 2784-3904
Disponibil online 9 November, 2022. Descarcări-13. Vizualizări-172
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetarea experimentală a condiţiei privind depunerea jurământului professional de către jurişti
Sadovei Nicolai
Revista Naţională de Drept
Nr. 2(149) / 2013 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 18 November, 2015. Descarcări-2. Vizualizări-609
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

21-40 of 63