IBN
    


    
  


  
Închide

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-16(16) pentru cuvîntul-cheie "professional education"
Формирование профессиональной идентичности студентов-международников в цифровой образовательной среде вуза
Revkova Elizaveta
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2022. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-176-5; 978-9975-83-178-9.
Disponibil online 5 April, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-380
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Из опыта воспитания современной молодежи в высшем учебном заведении
Gorshkova Marina
Государственный гуманитарно-технологический университет. Орехово-Зуево
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2022. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-176-5; 978-9975-83-178-9.
Disponibil online 4 April, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-460
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Autodezvoltarea bibliotecarilor – condiţie Sine qua non a evoluţiei profesionale
Ţurcan Nelly
BiblioPolis
Nr. 2(52) / 2014 / ISSN 1811-900X /ISSNe 2587-3113
Disponibil online 24 November, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-235
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Challenges related to attracting foreign direct investment in the Republic of Moldova
Litocenco Ana
Academy of Economic Studies of Moldova
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători
Ediţia 16. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-926-7.
Disponibil online 13 December, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-605
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Over-qualification at the higher education labor market of Israel
Sirota Iulia1, Awada Saleh2
2 Free International University of Moldova
EcoSoEn
Nr. 1-2 / 2018 / ISSN 2587-344X /ISSNe 2587-425X
Disponibil online 6 December, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-748
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Формирование поликультурных компетенций в профессиональном образовании
Tretiac Olga
Комратский педагогический колледж имени Михаила Чакира
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2017. Comrat. ISBN 978-9975-83-040-9.
Disponibil online 1 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-659
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Педагогические кластеры. Новые образовательные возможности
Maximova Elena
Актуальные проблемы лингвистики и лингводидактики в контексте современных подходов
Ediția 6. 2023. Комрат. ISBN 978-9975-3616-2-0.
Disponibil online 15 March, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-279
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности применения технологии предметно-языкового интегрированного обучения (CLIL) в процессе обучения иностранному языку студентов вуза
Iliushina Anna
Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.3. 2022. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-176-5; 978-9975-83-179-6.
Disponibil online 11 April, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-316
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Connecting the Professional Education to the Requirements of the Economy through the Competencies Formed in the General Education”  
Bucos Tatiana
Academy of Economic Studies of Moldova
Professional Education and Economic Needs of the Black Sea Region
2015. Chişinău. ISBN 978-9975-75-786-7.
Disponibil online 25 March, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-639
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Basic Problems of Professional Education and Training of Specialists for an Effective Activity at the Enterprises of the Real Sector of Economy of the Republic of Moldova 
Crapivca Igor
Professional Education and Economic Needs of the Black Sea Region
2015. Chişinău. ISBN 978-9975-75-786-7.
Disponibil online 25 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-663
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Художественно-профессиональное образование для женщин в Галичине конца ХІХ – начала ХХ в.: школы кружевоплетения
Kozakevici Olena
Educaţia în spiritul valorilor naţionale şi universale din perspectiva dialogului pedagogic
Ediţia 2. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3452-6-2.
Disponibil online 5 January, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-632
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cartografierea ocupaţiilor din industria uşoară în baza lanţului valoric
Midari Veronica, Rusnac Nadejda, Bordian Vera, Gangura Gheorghe
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 1(113) / 2019 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 19 September, 2019. Descarcări-23. Vizualizări-809
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea profesională în domeniul contabilității judiciare – necesitate obiectivă
Timofti Ghenadie
Reconsiderarea rolului profesiei contabile. Acționăm astăzi pentru provocările generate de viitor
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-159-78-4.
Disponibil online 17 November, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-341
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Școala de pomicultură din Chișinău: proiecte, experiențe și realizări (1842-1867)
Danilov Maria
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 3(111) / 2017 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 9 March, 2019. Descarcări-16. Vizualizări-707
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Проблема профессионального становления личности на этапе допрофессионального развития
Egorenko Tatyana
Московский Государственный Психолого-Педагогический Университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2021. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3496-2-8; 978-9975-3496-1-1.
Disponibil online 24 February, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-538
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Пути повышения эффективности социального партнерства как способ реализации миссии колледжа в контексте социальных трансформаций (опыт колледжа имени Михаила Чакира, Комрат)
Tanasovici Maria, Glavceva Aliona
Комратский педагогический колледж имени Михаила Чакира
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2021. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3496-3-5; 978-9975-3496-1-1.
Disponibil online 26 February, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-610
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-16 of 16