IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-16(16) pentru cuvîntul-cheie "informal education"

Strategii și politici în domeniul educației nonformale la nivel european

Andrieş Vasile
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.7, Partea 2. 2020. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-060-2.
Disponibil online 15 December, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-263
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Interdependenţa formal-nonformal-informal la nivelul sistemului educaţional: viziuni şi perspective

Florea Viorica
Educaţia lingvistică şi literară în contextul dezvoltării valorilor general-umane
2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 29 November, 2018. Descarcări-41. Vizualizări-469
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Educația – instrument forte în formarea personalității

Curoş Liudmila
Activismul civic – condiție a consolidării instituțiilor statului democratic
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-916-3.
Disponibil online 25 November, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-133
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Educația informală în contextul dezvoltării biblioteci

Cebotari Margareta
Magazin bibliologic
Nr. 1-2 / 2022 / ISSN 1857-1476
Disponibil online 7 April, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-119
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Incluziunea digitală a personalului de specialitate din biblioteci: competențe, învățare orientată

Corghenci Ludmila
Magazin bibliologic
Nr. 1-2 / 2021 / ISSN 1857-1476
Disponibil online 7 May, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-129
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Specificul interdependenței formelor generale ale educației

Sîrbu Rodica, Ovcerenco Nadejda
Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilor
Ediția 69. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-76-309-7.
Disponibil online 14 November, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-176
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Education as an element enhancing individual and collective awareness of the need to preserve the environment

Durac Livia
”Petre Andrei” University
Present Environment and Sustainable Development
Nr. 1 / 2020 / ISSN 1843-5971 /ISSNe 2284-7820
Disponibil online 11 November, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-220
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Non-formal education between formal and informal education

Guţu Vladimir
State University of Moldova
Scientific Collection ”InterConf”
Vol. 44. 2021. Ottawa, Canada. ISBN 978-0-458-20903-3.
Disponibil online 28 October, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-148
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Educaţia formală, nonformală şi informală în conturarea stilului existenţial al adolescenţilor

Bețivu Aurelia12
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 6(118) / 2019 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 6 February, 2020. Descarcări-66. Vizualizări-702
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Implementarea modelului european de învăţare pe tot parcursul vieţii în Republica Moldova

Şavga Larisa
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(56) / 2020 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
Disponibil online 11 June, 2020. Descarcări-17. Vizualizări-536
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Psychological peculiarities of adult education: formal, non-formal and informal context

Toma Natalia
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(145) / 2021 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 11 June, 2021. Descarcări-16. Vizualizări-143
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pedagogy for adults: concept and epistemology

Guţu Vladimir
State University of Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(145) / 2021 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 10 June, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-201
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Educaţia de gen în context formal-nonformal-informal

Bodrug-Lungu Valentina
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 11 / 2020 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 1 March, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-183
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Educația nonformală în cadrul universitar din perspectiva realizării interconexiunii și  continuității  între cicluri de învățământ superior

Repida Tatiana, Ţurcanu Carolina
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(125) / 2019 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 30 September, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-439
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Educația informală a personalului de specialitate din biblioteci – centrarea eforturilor personale și manageriale

Corghenci Ludmila
Bibliotecile din învățământ în proces continuu de dezvoltare și transformare.
Ediția 12. 2020. Chişinău. .
Disponibil online 4 February, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-184
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Educație. Educația formală, nonformală și informală: delimitări și puncte de tangență

Guţu Vladimir
Univers Pedagogic
Nr. 2(66) / 2020 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 2 July, 2020. Descarcări-48. Vizualizări-594
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-16 of 16