IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(178) pentru cuvîntul-cheie "globalizare"

Impactul factorilor variațiilor interculturale globale în elaborarea strategiei de marketing

Hămuraru Maria, Zaharco Viorelia
Problemele socioeconomice ale Republicii Moldova: reflecții, sugestii
Vol.5. 2020. Chişinău. .
Disponibil online 30 December, 2020. Descarcări-29. Vizualizări-232
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Asigurarea condițiilor pedagogice de educație a elevilor în mediul școlar intercultural

Zubenschi Ecaterina
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(15) / 2019 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 1 August, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-439
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Educația pentru toleranță în contextul globalizării

Spînu Stela12
Administrarea Publică
Nr. 1(109) / 2021 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 23 March, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-102
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Statul ca generator al politicilor publice

Zaharia Olga
Administrarea Publică
Nr. 4(108) / 2020 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 13 December, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-183
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mеcanisme şi practici privind promovarea imaginii statului realizate de misiunile diplomatice ale Republicii Moldova

Ţâu Nicolae
Administrarea Publică
Nr. 3(107) / 2020 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 13 September, 2020. Descarcări-20. Vizualizări-346
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Impactul globalizării asupra mediului actual de securitate

Richicinschi Iurie
Administrarea Publică
Nr. 3(103) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 26 September, 2019. Descarcări-20. Vizualizări-400
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dezvoltarea turismului sub impactul globalizării

Nabolsi Airin1, Gribincea Alexandru2
Administrarea Publică
Nr. 4(100) / 2018 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 10 December, 2018. Descarcări-26. Vizualizări-452
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comunicare interculturală în mediul universitar: blocaje și soluții

Spînu Stela
Administrarea Publică
Nr. 4(100) / 2018 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 10 December, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-382
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dezvoltarea societăţii informaţionale în Republica Moldova în contextul globalizării

Timco Carolina, Țurcanu Tatiana , Ţurcanu Dinu
Particularităţile dezvoltării economiei mondiale în condiţiile globalizării
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3092-7-1.
Disponibil online 4 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-240
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Problematica preţurilor de transfer în contextul globalizării

Diaconu Cristina
Particularităţile dezvoltării economiei mondiale în condiţiile globalizării
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3092-7-1.
Disponibil online 4 March, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-126
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Caracteristici actuale şi de perspectivă ale serviciilor de telecomunicaţii în contextul globalizării

Grițco Maria
Particularităţile dezvoltării economiei mondiale în condiţiile globalizării
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3092-7-1.
Disponibil online 4 March, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Accesibilitatea învăţămîntului academic pentru studenţii străini – bază economică sau necesitate naţională (analiza situaţiei din Israel)

Menin Alon
Particularităţile dezvoltării economiei mondiale în condiţiile globalizării
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3092-7-1.
Disponibil online 4 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rolul comunicării manageriale în dezvoltarea IMM-urilor din Republica Moldova - o problematică actuală în contextul globalizării

Carauș Viorica
Particularităţile dezvoltării economiei mondiale în condiţiile globalizării
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3092-7-1.
Disponibil online 4 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-131
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tendinţele dezvoltării şi schimbările contradictorii ale economiei mondiale în condiţiile globalizării

Andreeva Tatiana, Buca Vadim
Particularităţile dezvoltării economiei mondiale în condiţiile globalizării
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3092-7-1.
Disponibil online 4 March, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-107
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Promovarea comerţului liber în contextul globalizării

Lobanov Natalia
Particularităţile dezvoltării economiei mondiale în condiţiile globalizării
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3092-7-1.
Disponibil online 3 March, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-137
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Particularităţile dezvoltării eonomiei globale la etapa actuală a globalizării

Crotenco Iurie
Particularităţile dezvoltării economiei mondiale în condiţiile globalizării
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3092-7-1.
Disponibil online 3 March, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Problema dezvoltării durabile a economiei globale în contextul globalizării şi a dezvoltării inovaţionale: provocări şi ameninţări

Sakovici Vasilii
Particularităţile dezvoltării economiei mondiale în condiţiile globalizării
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3092-7-1.
Disponibil online 3 March, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Metodologia cercetării fenomenelor şi proceselor social-economice

Roşca Ludmila
Particularităţile dezvoltării economiei mondiale în condiţiile globalizării
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3092-7-1.
Disponibil online 3 March, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-149
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Direcțiile de concentrare economică și comerciale a Republicii Moldova  prin implementarea politicilor de dezvoltare regională

Coreţchi Boris1, Gherman Olimpiu2, Roman Evgheni1
Paradigme moderne ale economiei şi antreprenoriatului inovativ
Ediţia a XII-a. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-942-1.
Disponibil online 16 July, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-427
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte actuale ale multilingvismului în contextul lingvistic European

Negrescu-Babuş Inna
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context European
Ediția 8. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 September, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-408
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 178