IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(49) pentru cuvîntul-cheie "piaţă"

Piaţa de energie din România în contextulpieţei unice europene

Miga-Papadopol Mioara, Cernat Marian
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția II. 2012. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 January, 2018. Descarcări-17. Vizualizări-558
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Formarea preţului la ouă în întreprindere

Beţivu Ala, Beda Oxana
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 12 November, 2019. Descarcări-26. Vizualizări-448
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Studiu privind (in)adaptarea sectorului românesc de carne de porc la dezechilibrele pieței

Chetroiu Rodica
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 11, Vol.1. 2016. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-4453-9-9.
Disponibil online 29 December, 2017. Descarcări-66. Vizualizări-1187
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte ale implementării inovаţiilor în domeniul serviciilor hoteliere în Republica Moldova

Ghiţiu Lilia
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 11, Vol.1. 2016. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-4453-9-9.
Disponibil online 29 December, 2017. Descarcări-18. Vizualizări-861
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Securitate economică prin diminuarea riscului: aplicarea arborelui de decizie

Coreţchi Boris, Nirean Elena
Problemele socioeconomice ale Republicii Moldova: reflecții, sugestii
Vol.5. 2020. Chişinău. .
Disponibil online 30 December, 2020. Descarcări-39. Vizualizări-296
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Маркетинговые исследования состояния и перспектив развития рынка тепличных хозяйств АТО Гагаузия

Ghenova Svetlana
Комратский государственный университет
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 6, Vol.2. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-115-4.
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-196
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Analysis of the experience of state support for the development of the eco-economy market in the countries of the European Union

Chirtoca Alexei
Academy of Economic Studies of Moldova
Administrarea Publică
Nr. 1(113) / 2022 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 23 March, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procesul de utilizare a cunoștințelor: tratare sistemică
Babii Leonid
Administrarea Publică
Nr. 3(95) / 2017 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 16 October, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-629
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Marketingul – supus criticilor de ansamblu

Udrescu Mircea, Coderie Constantin
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2020 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
Disponibil online 31 December, 2020. Descarcări-19. Vizualizări-315
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tendințele dezvoltării marketingului online pentru susținerea afacerilor în Republica Moldova

Gangan Svetlana1, Doga Valeriu2, Bîrca Iulita2
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2020 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
Disponibil online 31 December, 2020. Descarcări-76. Vizualizări-514
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Monitoringul consumului de gaze pe piaţa Republicii Moldova prin contorizarea inteligentă
Frăsîneanu Pantelemon
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 2 / 2014 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
Disponibil online 28 April, 2015. Descarcări-7. Vizualizări-724
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Algoritmul formării unui brand

Remarciuc Iulia
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-589-3.
Disponibil online 30 March, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-358
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte privind filiera produselor lactate în Romania

Beciu Silviu, Chihaia Anişoara
Economie.
Vol. 25 (2). 2010. Chişinău. ISBN 978-9975-64-194-4.
Disponibil online 2 October, 2019. Descarcări-33. Vizualizări-409
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proiectarea unui studiu de piaţă

Negritu Diana
Economie
Vol.31. 2012. Chişinău. ISBN 978-9975-64-235-4.
Disponibil online 12 April, 2020. Descarcări-78. Vizualizări-505
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Innovation in entrepreneurship: from Moldova to Silicon Valley

Tarai Mirabela, Dodu-Gugea Larisa
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători
Ediţia 16. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-927-4.
Disponibil online 17 November, 2018. Descarcări-17. Vizualizări-1306
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comerțul produselor agroalimentare din Republica Moldova și interesul naţional

Certan Ion1, Certan Simion2
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 13, Vol.1. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3202-8-3.
Disponibil online 22 October, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-585
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Studying the consumer’s behavior in the buying decision process

Guzun Stela
Free International University of Moldova
EcoSoEn
Nr. 1-2 / 2021 / ISSN 2587-344X
Disponibil online 9 September, 2021. Descarcări-24. Vizualizări-225
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Team management and its role in increasing the performance of the organization in the Republic of Moldova

Guzun Stela, Robu Elena
Free International University of Moldova
EcoSoEn
Nr. 1-2 / 2021 / ISSN 2587-344X
Disponibil online 9 September, 2021. Descarcări-19. Vizualizări-226
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conţinutul şi sursele managementului calităţii în gestiunea municipală

Burlacu Natalia, Aramă Alexandru, Cocerhan Mihai
EcoSoEn
Nr. 4 / 2018 / ISSN 2587-344X
Disponibil online 8 December, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-461
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Piaţa bunurilor de consum ca mediu de desfăşurare a comerţului intern

Cotelnic Ala, Haritonov Rodica
Economica
Nr. 2(104) / 2018 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 22 July, 2018. Descarcări-54. Vizualizări-768
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 49