IBN
    


    
  


  
Închide

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(61) pentru cuvîntul-cheie "piaţă"
Piaţa de energie din România în contextulpieţei unice europene
Miga-Papadopol Mioara, Cernat Marian
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția II. 2012. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 January, 2018. Descarcări-52. Vizualizări-924
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea preţului la ouă în întreprindere
Beţivu Ala, Beda Oxana
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 12 November, 2019. Descarcări-34. Vizualizări-690
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiu privind (in)adaptarea sectorului românesc de carne de porc la dezechilibrele pieței
Chetroiu Rodica
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 11, Vol.1. 2016. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-4453-9-9.
Disponibil online 29 December, 2017. Descarcări-86. Vizualizări-1563
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte ale implementării inovаţiilor în domeniul serviciilor hoteliere în Republica Moldova
Ghiţiu Lilia
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 11, Vol.1. 2016. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-4453-9-9.
Disponibil online 29 December, 2017. Descarcări-34. Vizualizări-1293
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Securitate economică prin diminuarea riscului: aplicarea arborelui de decizie
Coreţchi Boris, Nirean Elena
Problemele socioeconomice ale Republicii Moldova: reflecții, sugestii
Vol.5. 2020. Chişinău. .
Disponibil online 30 December, 2020. Descarcări-44. Vizualizări-582
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Маркетинговые исследования состояния и перспектив развития рынка тепличных хозяйств АТО Гагаузия
Ghenova Svetlana
Комратский государственный университет
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 6, Vol.2. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-115-4.
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-478
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analysis of the experience of state support for the development of the eco-economy market in the countries of the European Union
Chirtoca Alexei
Academy of Economic Studies of Moldova
Administrarea Publică
Nr. 1(113) / 2022 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 23 March, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-341
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procesul de utilizare a cunoștințelor: tratare sistemică
Babii Leonid
Administrarea Publică
Nr. 3(95) / 2017 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 16 October, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-908
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Marketingul – supus criticilor de ansamblu
Udrescu Mircea, Coderie Constantin
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2020 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
Disponibil online 31 December, 2020. Descarcări-46. Vizualizări-672
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendințele dezvoltării marketingului online pentru susținerea afacerilor în Republica Moldova
Gangan Svetlana1, Doga Valeriu2, Bîrca Iulita2
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2020 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
Disponibil online 31 December, 2020. Descarcări-133. Vizualizări-1088
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Monitoringul consumului de gaze pe piaţa Republicii Moldova prin contorizarea inteligentă
Frăsîneanu Pantelemon
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 2 / 2014 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
Disponibil online 28 April, 2015. Descarcări-7. Vizualizări-919
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eficienţa activităţii antreprenoriale în telecomunicaţii
Creţu Sergiu, Guţu Irina, Pulbere Veronica
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
Vol.1. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-249-6.
Disponibil online 17 May, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-186
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Algoritmul formării unui brand
Remarciuc Iulia
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-589-3.
Disponibil online 30 March, 2020. Descarcări-64. Vizualizări-740
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte privind filiera produselor lactate în Romania
Beciu Silviu, Chihaia Anişoara
Economie.
2011. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-194-4.
Disponibil online 2 October, 2019. Descarcări-49. Vizualizări-713
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proiectarea unui studiu de piaţă
Negritu Diana
Economie
Vol.31. 2012. Chişinău. ISBN 978-9975-64-235-4.
Disponibil online 12 April, 2020. Descarcări-106. Vizualizări-877
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Innovation in entrepreneurship: from Moldova to Silicon Valley
Tarai Mirabela, Dodu-Gugea Larisa
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători
Ediţia 16. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-927-4.
Disponibil online 17 November, 2018. Descarcări-19. Vizualizări-1602
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comerțul produselor agroalimentare din Republica Moldova și interesul naţional
Certan Ion1, Certan Simion2
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 13, Vol.1. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3202-8-3.
Disponibil online 22 October, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-919
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza sistemului de factori care influenţează comportamentul de cumpărare şi consum a consumatorului
Guzun Stela
EcoSoEn
Nr. 3-4 / 2022 / ISSN 2587-344X /ISSNe 2587-425X
Disponibil online 2 December, 2022. Descarcări-12. Vizualizări-369
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studying the consumer’s behavior in the buying decision process
Guzun Stela
Free International University of Moldova
EcoSoEn
Nr. 1-2 / 2021 / ISSN 2587-344X /ISSNe 2587-425X
Disponibil online 9 September, 2021. Descarcări-35. Vizualizări-504
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Team management and its role in increasing the performance of the organization in the Republic of Moldova
Guzun Stela, Robu Elena
Free International University of Moldova
EcoSoEn
Nr. 1-2 / 2021 / ISSN 2587-344X /ISSNe 2587-425X
Disponibil online 9 September, 2021. Descarcări-21. Vizualizări-555
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 61