IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-18(18) pentru cuvîntul-cheie "administrative act"

Intrarea în vigoare, executarea, întinderea efectelor şi ieşirea din vigoare a actelor administrative

Cojocaru Ion
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. XV(1) / 2015 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 21 January, 2020. Descarcări-80. Vizualizări-832
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Новый административный кодекс нуждается в совершенствовании

Sosna Alexandru1, Moroz Remus2
1 Молдавский Государственный Университет,
2 Прокуратура Хынчештского района
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 3. 2019. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3316-1-6.
Disponibil online 28 August, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-405
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cererea prealabilă – condiție obligatorie de exercitare a dreptului la acțiune în contenciosul administrativ

Zubco Valeriu
Teoria şi practica administrării publice
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 20 November, 2018. Descarcări-28. Vizualizări-521
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oportunitatea – condiție de valabilitate a actelor administrative

Diaconu Mihail
Teoria şi practica administrării publice
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 20 November, 2018. Descarcări-28. Vizualizări-503
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Controlul asupra actelor adoptate de autoritățile publice locale

Saitarlî Natalia
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.1. 2018. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-041-1.
Disponibil online 23 October, 2018. Descarcări-12. Vizualizări-501
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dosarul administrativ, drept sau obligație

Chiper Natalia, Odainic Mariana
Teoria și practica administrării publice
Ediția 26. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3542-3-3.
Disponibil online 14 November, 2022. Descarcări-11. Vizualizări-66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Excepția de ilegalitate în realitatea unei societăți informaționale

Negru Andrei
Redimensionarea valorilor democratice în condiţiile societăţii informaţionale
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-4-9..
Disponibil online 21 December, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-443
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tendințe în exercitarea tutelei administrative a prefectului

Aroșoaie Mihaela Otilia
Teoria și practica administrării publice
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3492-6-0.
Disponibil online 22 November, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-156
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Понятійно-сутнісний аналіз адміністративного акта в теоретико-правових розробках і під час застосування в законодавстві України

Kovali N.1, Kovbas Igor2
1 Університет державної фіскальної служби України,
2 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 2-2(36) / 2019 / ISSN 2345-1130
Disponibil online 6 September, 2019. Descarcări-17. Vizualizări-481
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sursele legalității ca principiu al administrației publice

Diaconu Mihail
Legea şi Viaţa
Nr. 1(325) / 2019 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 29 January, 2019. Descarcări-24. Vizualizări-608
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vătămarea drepturilor omului prin activitate administrativă: concept și particularități.

Şevcenco Igor
Protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în procesul asigurării ordinii şi securităţii publice
Ediția I-a. 2021. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-135-53-5.
Disponibil online 8 April, 2022. Descarcări-10. Vizualizări-176
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

General considerations on the administrative act (Part II)

Vitiuc Victor
State University of Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(19) / 2021 / ISSN 1857-4440 /ISSNe 2587-3393
Disponibil online 22 July, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-161
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

General considerations on the administrative act (Part I)

Vitiuc Victor
State University of Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(18) / 2020 / ISSN 1857-4440 /ISSNe 2587-3393
Disponibil online 5 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-127
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Activitatea administrativă: concept și particularități

Costachi Gheorghe1, Cernean Iurie2
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 8(158) / 2022 / ISSN 1814-3199 /ISSNe 2345-1017
Disponibil online 9 November, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-120
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Excepția de ilegalitate în procesul civil

Dumitrașcu Dumitru
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(143) / 2021 / ISSN 1814-3199 /ISSNe 2345-1017
Disponibil online 8 March, 2021. Descarcări-15. Vizualizări-362
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Raportul dintre prezumția de nevinovăție a persoanei și prezumția de veridicitate a procesului-verbal cu privire la contravenție la examinarea contestațiilor

Smolnițchi Alexandra
Studii Juridice Universitare
Nr. 3-4(51-52) / 2020 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 17 March, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-209
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Зарубіжний досвід публічного управління у сфері використання природних ресурсів

Legheza Iulia
Supremația Dreptului
Nr. 3 / 2017 / ISSN 2345-1971
Disponibil online 29 September, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-103
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Actul administrativ – principala formă de realizare a administraţiei publice

Diaconu Mihail
Supremația Dreptului
Nr. 2 / 2017 / ISSN 2345-1971
Disponibil online 28 June, 2021. Descarcări-28. Vizualizări-214
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-18 of 18