IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(30) pentru cuvîntul-cheie "lexic"

Cuvântul pâine în limba română.  Semantică, frazeologie, paremiologie

Pitiriciu Silvia
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context european
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 11 September, 2018. Descarcări-17. Vizualizări-627
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Limba franceză, cea mai germanică dintre limbile romanice ?

Porumb Tatiana
Dimensiuni onto-lingvistice și curriculare ale evoluției limbii franceze contemporane
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-72-2.
Disponibil online 27 December, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-79
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lexicul referitor la intelectul omului – obiect de studiu în lingvistica contemporană

Negru Cristina
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediţia 14. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3392-9-2.
Disponibil online 6 November, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-319
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tendințe în evoluția lexicului

Gorceag Svetlana, Stratan Natalia
Conferința științifică studențească cu participare internațională
Ediția LXXI. 2022. Chişină. ISBN 978-9975-76-394-3.
Disponibil online 11 July, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-102
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte didactice privind studierea vocabularului cu sferă de utilizare limitată în școală

Harea Tatiana1, Stratan Natalia2
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 3. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-382-0..
Disponibil online 12 April, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-180
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Incidența sinonimelor în textul medical

Costin Viorica
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
R. 2020. Chişinău. .
Disponibil online 9 April, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-151
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte ale influenței maghiare asupra limbii române

Stratan Natalia
Dialog intercultural polono-moldovenesc
Vol. V, nr.2. 2022. Chișinău. ISBN 978-9975-76-207-6.
Disponibil online 14 September, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Englezisme recente − din uz în dicționar

Căruntu-Caraman Livia
Philologia
Nr. 2(314) / 2021 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
Disponibil online 16 August, 2021. Descarcări-17. Vizualizări-383
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Expresivitatea limbajului în pamfletul publicistic

Ferafontov Ana
Philologia
Nr. 3-4(303-304) / 2019 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
Disponibil online 2 October, 2019. Descarcări-19. Vizualizări-611
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Considerații filologice asupra manuscrisului Sandipa

Verebceanu Galaction
Philologia
Nr. 3-4(303-304) / 2019 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
Disponibil online 2 October, 2019. Descarcări-17. Vizualizări-523
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dinamismul semantic al lexicului limbii române

Vrabii Elmira, Ionaş Anatol
Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilor
Ediția 69. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-76-309-7.
Disponibil online 14 November, 2020. Descarcări-17. Vizualizări-393
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Teaching Business English to Students: Prioritizing Vocabulary

Mămăligă Alla
Academy of Economic Studies of Moldova
Probleme de filologie: aspecte teoretice şi practice
Ediţia 8. 2022. Bălţi. ISBN 978-9975-161-21-3.
Disponibil online 22 March, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reflecții asupra modificării semantice a cuvintelor

Damaschin Mihaela
Materialele conferinţei ştiinţifice studenţeşti cu participare internaţională
Ediția 70, Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-337-0..
Disponibil online 29 October, 2021. Descarcări-16. Vizualizări-186
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Procedee lingvistice ale dinamismului semantic

Maidan Doina, Ionaş Anatol
Educaţia lingvistică şi literară în contextul dezvoltării valorilor general-umane
Ediția 3. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-413-1 (PDF).
Disponibil online 15 January, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-61
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Privire asupra semantismului unor cuvinte de origine turcă din graiurile oltenești

Bădescu Ilona
Educaţia lingvistică şi literară în contextul dezvoltării valorilor general-umane
Ediția 3. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-413-1 (PDF).
Disponibil online 15 January, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-134
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Identitatea lingvistică și culturală a elevului

Cosovan Olga
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 1(131) / 2022 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 2 March, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-243
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mijloace de construcție a discursului pamfletar

Ferafontov Ana
Limba română actuală: Normă şi diversitate stilistică
2018. Chișinău. .
Disponibil online 30 June, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-568
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O filă de istorie a limbii române din Basarabia: Alexe Mateevici

Cemârtan Claudia
Rigoare exegetică și vocație pedagogică
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-481-7.
Disponibil online 28 December, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Particularitățile vocabularului emoțional în discursul specializat

Lopatiuc Alina
Lumina verbului matern
2019. . .
Disponibil online 18 March, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-464
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numele de culori în contextul dimensiunilor cromatice

Morozanu Cristina12
Adaptarea sistemului educaţional la noile abordări din societatea contemporană: provocări și soluții
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-417-9 (PDF).
Disponibil online 11 March, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 30