IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(31) pentru cuvîntul-cheie "Water quality"

Automation of Wastewater Treatment Plant

Moldovan Artiom, Nuca Ilie
Technical University of Moldova
2019 International Conference on Electromechanical and Energy Systems
2019. New Jersey, SUA. ISBN 978-172814011-7.
Disponibil online 3 May, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-47
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Asigurarea calității apelor: probleme de ordin legislativ, organizațional și administrativ

Boşcaneanu Marcel
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. 12 / 2020 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 22 December, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-132
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Serviciile de alimentare cu apă şi canalizare ca factor de dezvoltare a turismului românesc
Gorobievschi Svetlana, Nan CosticăV.
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 8 / 2009 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 15 December, 2016. Descarcări-1. Vizualizări-467
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Создание базы данных «Загрязнение вод» для автоматизации картографирования

Conovalova Valentina1, Cazanţeva Olga1, Mucilo Maria2
1 Институт Экологии и Географии АНМ,
Analele Ştiinţifice ale Universităţii ”Al. I. Cuza” din Iaşi. Serie Nouă. Geografie
Nr. 13 / 2007 / ISSN 1223-5334 /ISSNe 2284-6379
Disponibil online 25 May, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-127
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evaluarea comparativă a calității apei din râurile Nistru și Prut

Şeico Anna1, Anton Ilie2, Cheptea Dumitru2
Arta Medica
Nr. 4(77) / 2020 / ISSN 1810-1852
Disponibil online 14 December, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Particularitățile morbidității populației ce consumă apa din apeductul alimentat din râul Prut

Miron Inga1, Friptuleac Grigore2
Arta Medica
Nr. 4(77) / 2020 / ISSN 1810-1852
Disponibil online 14 December, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Estimarea igienică a variaţiilor sezoniere a calităţii apei din apeductul alimentat din râul Prut în relație cu starea de sănătate a populației din orașul Ungheni

Miron Inga12
Arta Medica
Nr. 2(71) / 2019 / ISSN 1810-1852
Disponibil online 14 August, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-242
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Starea resurselor de apa din satul Pogânesti raionul Hâncesti (studiu de caz)

Moşanu Elena1, Sandu Maria1, Tărîţă Anatolie1, Beiu Marina2
Impactul antropic asupra calității mediului.
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3308-0-0.
Disponibil online 17 November, 2019. Descarcări-17. Vizualizări-468
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fundamental role of biological factors in aquatic ecosystem function: improving water quality
Ostroumov Serghei1, Miron Adriana2, Kotelevtsev S.1, Ermakov V.3, Şestakova Tatiana1, Tropin I.1, Krupina M1, Nagdaliev F.1, Toderaş Ion2
1 Lomonosov Moscow State University,
2 Academy of Sciences of Moldova,
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(325) / 2015 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 23 June, 2015. Descarcări-7. Vizualizări-937
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Investigation of hydrochemical characteristics of the Prut river
Zubcov Elena, Bileţchi Lucia, Bagrin Nina, Zubcov Natalia, Borodin Natalia, Jurminscaia Olga, Bogonina Zinaida
Institute of Zoology ASM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(324) / 2014 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 3 February, 2015. Descarcări-14. Vizualizări-752
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Study of springs water quality as sources of potable water and for irrigation in rezina district
Sandu Maria1, Moşanu Elena1, Gladchi Viorica2, Tărîţă Anatolie1, Duca Gheorghe3, Spătaru Petru1, Lupaşcu Tudor3, Sergentu Efim1, Lozan Raisa1, Jabin Veaceslav1, Ţurcan Sergiu2
1 Institute of Ecology and Geography of the ASM,
2 State University of Moldova,
3 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 1(5) / 2010 / ISSN 1857-1727 /ISSNe 2345-1688
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-8. Vizualizări-998
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Climatic changes and surface water quality on Republic of Moldovas territory

Duca Gheorghe1, Nedealcov Maria2, Gladchi Viorica3, Travin Serghei4
1 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova,
2 Institute of Ecology and Geography of the ASM,
3 State University of Moldova,
4 N.N. Semenov Institute of Chemical Physics, Russian Academy of Sciences
Cologne-Twente Workshop on Graphs and Combinatorial Optimization
Ediția a 15-a. 2017. Cologne, Germany. .
Disponibil online 6 August, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-296
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Digital techniques for water pollution control

Sava Nina, Marusic Galina
Technical University of Moldova
Journal of Engineering Sciences
Nr. 2 / 2021 / ISSN 2587-3474 /ISSNe 2587-3482
Disponibil online 15 June, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Concentraţia formelor de azot în apa rîului NISTRU pe sectorul satului Molovata, raionul Dubăsari

Burduja (Vîrlan) Daniela
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 2. 2016. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-89-029-8.
Disponibil online 13 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Efecte directe și remanente ale irigației cu apă subterană asupra cernoziomului obișnuit

Filipciuc Vladimir, Boaghe Lilia, Chiriliuc Vladimir, Rozloga Iurii
Cadastru și Drept
Vol.46. 2016. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-284-2.
Disponibil online 24 April, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-327
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Integrated assessment and prediction of water quality in freshwater

Margaryan Liana, Pirumyan Edgar, Pirumyan Gevorg
Ecological and environmental chemistry 2017
2017. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 6 March, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-277
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Water quality improvement at recreational area of Nemunas river (Lituania, EU)

Valentukeviciene Marina
Академику Л.С. Бергу – 145 лет:
2021. Bender. ISBN 978-9975-3404-9-6.
Disponibil online 1 April, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The technological water nitrogen compounds dynamics in the experimental ponds, inlet and outlet channels

Petrea Ștefan-Mihai1, Mogodan Alina1, Metaxa Isabelle1, Platon Cătălin2, Costache Mioara3, Simionov Ira-Adeline1
1 University "Dunarea de Jos", Galati,
3 Fish Culture Research and Development Station Nucet
Present Environment and Sustainable Development
Nr. 2 / 2019 / ISSN 1843-5971 /ISSNe 2284-7820
Disponibil online 26 May, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-290
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Preliminary monitoring of physico-chemical parameters of water wells from the village of Bivolari (the moldavian plain)

Nepotu Grigore, Romanescu Gheorghe, Stoleriu Cristian Constantin
„Alexandru Ioan Cuza” University, Iasi
Present Environment and Sustainable Development
Nr. 2 / 2018 / ISSN 1843-5971 /ISSNe 2284-7820
Disponibil online 3 June, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-228
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dry periods impact on the surface water quality

Duca Gheorghe1, Xiao Hong2, Nedealcov Maria3, Ivanov Violeta4, Tărîţă Anatolie3
1 Academy of Sciences of Moldova,
3 Institute of Ecology and Geography of the ASM,
Present Environment and Sustainable Development
Nr. 1 / 2017 / ISSN 1843-5971 /ISSNe 2284-7820
Disponibil online 7 June, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-327
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 31