IBN
    


    
  


    
Închide

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-11(11) pentru cuvîntul-cheie "limbaj poetic"
Interferenţa limbajelor – poetic şi cinematografic –în creaţia lui Anatol Codru
Olărescu Dumitru
Arta
Nr. 2(AV) / 2018 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 28 January, 2019. Descarcări-16. Vizualizări-711
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Luminița Bușcaneanu: o viziune postmodernă asupra poeziei simboliste românești
Burlacu Alexandru
Limbă Literatură Folclor
Nr. 2 / 2021 / ISSN 2587-3881
Disponibil online 21 December, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-395
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele coordonate lingvistice ale limbajului poetic eminescian
Bahnaru Vasile
Philologia
Nr. 1-2(307-308) / 2020 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
Disponibil online 8 July, 2020. Descarcări-23. Vizualizări-679
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le courage de la créativité dans la traduction du texte poétique
Ungureanu Victoria
Université d'État "Alecu Russo" de Balti
Construcții identitare. Reverberaţii ale modelului cultural francez în context european şi universal.
Vol. 1. 2014. 100. ISBN 978-9975-50-111-8.
Disponibil online 16 September, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-242
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poezia românească din secolul al XX-lea și muzica
Gamurari Pavel
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(60) / 2021 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
Disponibil online 7 June, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-415
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stilistica și limbajul poetic stănescian ca sursă de inspirație în muzica contemporană românească de factură academică
Gamurari Pavel
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(58) / 2020 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
Disponibil online 10 December, 2020. Descarcări-15. Vizualizări-420
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Filmul istorico-biografic al lui Anatol Codru: noi valenţe estetice
Olărescu Dumitru
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(49) / 2018 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
Disponibil online 16 August, 2018. Descarcări-13. Vizualizări-697
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problemele sincronizării realităţii cu expresia ei artistică pe ecran
Usatâi Ion
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
T. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975—84-088-0.
Disponibil online 24 February, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-195
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spre o estetică a docudramei cinematografice
Olărescu Dumitru
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
T. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975—84-088-0.
Disponibil online 24 February, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-330
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problemele sincronizării realității cu expresia ei artistică pe ecran
Usatâi Ion
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(35) / 2019 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831
Disponibil online 28 January, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-613
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spre o estetică a docudramei cinematografice
Olărescu Dumitru
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(35) / 2019 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831
Disponibil online 28 January, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-643
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-11 of 11